Pracovní volno na pohřeb

Budu mít nárok na placené volno na pohřeb mého dědečka? Účetní mi tvrdí, že nárok na placené volno nemám, protože jsem s dědečkem nežila ve společné domácnosti.
Z. B., Liberec

Pracovní volno spojené s účastí na pohřbu upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Toto pracovní volno je vždy placené a jeho délka závisí na tom, o jakou osobu jde. Podle bodu 7 písmene c) přílohy k tomuto nařízení se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Společná domácnost se vyžaduje pouze u osob, které nepatří k nejbližším příbuzným zaměstnance uvedeným v bodě 7. Jedná se tak například o bratrance nebo se ani nemusí jednat o příbuzného. Z výše uvedeného je zřejmé, že podmínka společné domácnosti v době úmrtí se nevyžaduje v případě úmrtí dědečka (prarodiče). Zaměstnanec má tedy nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu k účasti na pohřbu dědečka.

 

Podobné články

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:28

Sjednaný druh práce a jiné úkoly

Pracuji už pět let v sociálních službách jako kuchařka. Vždy jsem pracovala pouze v kuchyni a věnovala jsem se samotnému vaření.

Aktuality 21. 9. 2022 / 13:32

Právo zaměstnance nahlédnout do svého osobního spisu

Zaměstnavatel mi nechce umožnit, abych mohl nahlédnout do svého osobního spisu.

Načíst další
 
Napište nám