Pracovní volno na pohřeb

Budu mít nárok na placené volno na pohřeb mého dědečka? Účetní mi tvrdí, že nárok na placené volno nemám, protože jsem s dědečkem nežila ve společné domácnosti.
Z. B., Liberec

Pracovní volno spojené s účastí na pohřbu upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Toto pracovní volno je vždy placené a jeho délka závisí na tom, o jakou osobu jde. Podle bodu 7 písmene c) přílohy k tomuto nařízení se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Společná domácnost se vyžaduje pouze u osob, které nepatří k nejbližším příbuzným zaměstnance uvedeným v bodě 7. Jedná se tak například o bratrance nebo se ani nemusí jednat o příbuzného. Z výše uvedeného je zřejmé, že podmínka společné domácnosti v době úmrtí se nevyžaduje v případě úmrtí dědečka (prarodiče). Zaměstnanec má tedy nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu k účasti na pohřbu dědečka.

 

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám