Právo zaměstnance nahlédnout do svého osobního spisu

Zaměstnavatel mi nechce umožnit, abych mohl nahlédnout do svého osobního spisu. Podle personalistky jsou v něm všechny doklady v pořádku a není tak potřeba, abych se do něj podíval. Přesto bych si to rád přímo ve spise zkontroloval. Mám na to právo? M. Z., Brno

V souvislosti s osobním spisem zaměstnance sdělujeme, že zaměstnavatel je podle § 312 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu.

Zákoník práce vymezuje okruh osob, které mohou do osobního spisu nahlížet, a toto právo je garantováno i zaměstnanci. Zaměstnanec má tedy dle § 312 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, právo nahlížet do svého osobního spisu. Dokonce má právo nejen do svého osobního spisu nahlížet, ale i si z něj činit výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele. Jedná se o důležité právo zaměstnance, které mu umožňuje kontrolovat, jaké údaje o něm zaměstnavatel vede, a případně se na základě zjištěných nedostatků domáhat nápravy (například poskytnutí vysvětlení, oprava údajů, doplnění údajů atd.). Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci odepřít právo nahlížet do osobního spisu s odůvodněním „že jsou v něm všechny doklady v pořádku a že není potřeba se do něj dívat“. Tímto postupem zaměstnavatele by bylo porušeno základní právo zaměstnance zaručené právními předpisy.

Nad rámec dotazu připomínáme, že kromě zaměstnance mohou do jeho osobního spisu nahlížet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni, orgán inspekce práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám