Pražská KR – plnění programu OS

Pražská krajská rada pracuje v počtu pěti členů: Bc. Dušan Papcún, Bc. Monika Stejnerová, Marta Kalinová, Jaroslava Carrasco, prof. Ivan Šterzl ukončil členství v krajské radě v červenci 2019, na podzimní krajské konferenci byla zvolena členkou rady Růžena Menšíková. Předsedkyní krajské rady je Jaroslava Carrasco, místopředsedou Dušan Papcún.

Hlavní náplní práce byla jednání o dofinancování sociálních služeb v roce 2018 i v roce 2019. Opakovaně se konala setkání s radní pro zdravotnictví a sociální péči Mgr. Milenou Johnovou. Zde jsme požadovali benefity pro zaměstnance, navrhovali jsme možnosti ubytování v rámci pracovišť, přednostní přidělení bytů, dále příspěvky na MHD a podporu vzniku dětských skupin při jednotlivých příspěvkových organizacích.

RROS ČMKOS

Pražská Regionální rada odborových svazů ČMKOS (RROS) pracuje velmi dobře, pravidelně několikrát do roku se setkává. Také se podařilo navázat na předchozí tripartitu hlavního města Prahy.

Předsedkyně krajské rady je členkou pražské Regionální rady odborových svazů ČMKOS (RROS), členkou pražské tripartity a pracovní komise tripartity.

Pražská RROS se významně zabývala problémy ve zdravotnictví a sociálních službách. Na její výzvu tripartita hlavního města Prahy oslovila dopisem Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí s žádostí o dofinancování sociálních služeb v roce 2019. Toto bylo úspěšné.

Také na svých setkáních pražská RROS opakovaně projednává problematiku pražského zdravotnictví – stavba sídla pražské záchranné služby (podle posledních informací cca do 5 let). Od roku 2018 se jedná o převodu Nemocnice Na Františku z městské části Praha 1 na magistrát Prahy. Mělo být hotovo do konce roku 2019, na městské části Praha 1 došlo ke změně v Radě, v současnosti není stav převodu znám.

Spolupráce se ZO

Členové krajské rady navštěvují jednotlivé ZO, účastní se zasedání zdravotního a sociálního výboru Rady hl. m. Prahy. Zúčastnili se setkání členů krajských rad, výkonné rady a dozorčí rady OS v Kolíně v roce 2019, konference nemocnic v květnu 2019, mítinku ČMKOS Konec levné práce v roce 2018 a v roce 2019.

Od podzimu 2020 přestalo setkávání krajské rady Praha, nemohli jsme chodit ani na návštěvy do základních organizací. Nemohli jsme se účastnit ani on-line jednání zdravotního a sociálního výboru magistrátu hl. m. Prahy, jen byla možnost dodatečně číst zápisy z jejich jednání.

Rok 2021

2. 3. 2021 se konala videokonference Regionální rady odborových svazů ČMKOS (RROS) Praha.

17. 3. 2021 jsme se zúčastnili on-line porady předsedů pražských ZO.

26. 3. 2021 se konalo on-line jednání tripartitní zdravotní a sociální komise hl. m. Prahy.

28. 3. 2021 jednala pražská RROS, bylo navrženo společné jednání s Regionální radou Středočeského kraje z důvodu velkého počtu společných problémů, které se nedají řešit jen v rámci jednotlivých regionů (doprava, školství, zdravotnictví).

Ředitel zdravotního odboru magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Martin Ježek skončil ve funkci, nově byla jmenována ředitelkou Ing. Alena Havelková.

PhDr. Klinecký skončil ve funkci předsedy komise z důvodu ukončení pracovního poměru na magistrátu, nyní je předsedkyní Ing. Alice Mezková. Opět jsme podávali návrhy na benefity pro zaměstnance sociálních služeb a ve zdravotnictví, konkrétně na příspěvky na MHD a možnosti ubytování zaměstnanců v sociálních službách mezi směnami.

9. 4. 2021 byla uskutečněna formou on-line plenární schůze tripartity hl. m. Prahy, zde se projednávaly výše uváděné návrhy na benefity. Možnost příspěvků na MHD primátor a radní pro dopravu zamítli s poukazem, že na to Praha nemá prostředky. O ubytování se dále jedná. Ing. Mezková sdělila, že některá zařízení tuto možnost již mají, další budou mapována a zjišťovány možnosti.

Rok 2022

Členka pražské krajské rady Monika Stejnerová se stala uvolněnou zástupkyní odborových organizací Všeobecné fakultní nemocnice Praha, velkou pomoc při jednání s ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice MUDr. Davidem Feltlem poskytla předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková. Přáli bychom si, aby toto bylo vzorem i pro ostatní fakultní nemocnice.

V roce 2022 Všeobecná fakultní nemocnice po několikaměsíčním vyjednávání odborů vyplatila zaměstnancům odměny spočívající v přiznání odměn pro THP a dělnické profese v částce 700 Kč za měsíc. Vyplaceno bylo jednorázově za 1. pololetí roku. Kontroly BOZP na pracovištích již probíhají za účasti zástupců ZO. Spolupráce s vedením Všeobecné fakultní nemocnice je obtížná, často dochází k porušování a obcházení kolektivní smlouvy i zákoníku práce. Úspěchy odborové práce se odrazily i v nárůstu počtu členů ZO.

IKEM nenavýšil mzdy pro THP a dělnické profese, stále se o tom jedná.

Městská poliklinika Praha navýšila osobní hodnocení pro THP + dělnické profese.

Z většiny jednotlivých zařízení nemáme informace o zvýšení mezd.

Vznikla nová základní organizace v Domově pro seniory Kobylisy, ZO Fakultní nemocnice Bulovka vstoupila do našeho svazu.

Činnost Regionální rady ČMKOS Praha úspěšně pokračovala i v roce 2022, má zástupce z jednotlivých odborových svazů působících v Praze. Také spolupráce s magistrátem a zaměstnavateli probíhala, nyní jsou obavy ze spolupráce po volbách.

Na svých zasedáních se členové krajské rady zabývají aktuálními problémy jednotlivých odborových organizací, uzavíráním kolektivních smluv, informují vedení odborového svazu o své činnosti.

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2022 / 18:12

Pražská krajská konference – 12. 9. 2022

Pražská krajská konference jednala v pondělí 12. září.

Aktuality 14. 3. 2022 / 9:41

Pražská porada s vedením OS – 1. 3. 2022

Zástupci odborových organizací z Prahy byli 1. března prvními účastníky porad předsedů odborových organizací nebo jejich zástupců s vedením odborového svazu. Porady se konaly on-line.

Aktuality 13. 10. 2021 / 21:14

Pražská krajská konference 16. 9. 2021

První krajská konference v roce 2021 se uskutečnila ve čtvrtek 16. září v prostorách odborového svazu a sešli se zde zástupci odborových organizací za kraj Praha.

Načíst další
 
Napište nám