Pražská porada s vedením OS – 28. 2. 2018

Ve středu 28. února se v budově odborového svazu v Praze sešla porada předsedů pražských odborových organizací nebo jejich zástupců s vedením odborového svazu, které tentokrát zastupoval místopředseda Lubomír Francl.

Účastníci porady si vyslechli zprávu předsedkyně krajské rady Růženy Menšíkové o činnosti pražské krajské rady– viz níže jako soubor ke stažení.

Místopředseda Lubomír Francl na úvod připomněl, že ve dnech 22. až 24. listopadu se bude v pražském hotelu Olšanka konat sjezd odborového svazu. Předcházet mu ve všech krajích budou volební konference, pražská se bude konat ve středu 12. září.

Upozornil, že do organizací už byly poslány návrhy na úpravu stanov a žádost o zaslání podnětů k programu OS a finančnímu řádu. Zopakoval hlavní úkoly z programu odborového svazu a existující požadavky na upřesnění stanova odborového svazu. Věnoval se také otázce hospodaření OS a návrhu na valorizaci členských příspěvků a odvodů na OS.

Připomněl povinnosti odborových organizací, které se týkají rejstříkových soudů. Zdůraznil, že pokud odborová organizace obdrží od rejstříkového soudu jakoukoliv výzvu k doplnění údajů či listin, je vždy nutné bezodkladně kontaktovat ústředí odborového svazu. Apeloval na funkcionáře odborových organizací, aby sami nepodnikali žádné kroky! Odborová organizace je povinna nahlásit jakékoli změny údajů vždy nejprve na Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Michaele Jiráskové, tel.: +420 267 204 324, e-mail: jiraskova.michaela@cmkos.cz. V případě nejasností ohledně zápisu údajů do spolkového rejstříku je třeba kontaktovat příslušného regionálního manažera odborového svazu.

Popsal také nové povinnosti odborových organizací, které se týkají ochrany údajů o členech odborových organizací a vyplývají z GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 a nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odborové organizace se musí návrhu přizpůsobit. OS zpracoval metodiku, která byla na poradě představena.

Místopředseda Francl zopakoval, jaká je aktuální personální situace na OS a kdo má na starosti jakou agendu.

Informoval o nových možnostech programu členské evidence TREWIS. V programu TREWIS ZO je nyní možné zadávat nejen změny v členské evidenci, ale i vstup a výstup ze Zajišťovacího fondu, dále je možné elektronicky vyplňovat a odesílat jak hlášenky odvodů členských příspěvků, tak od ledna i hlášenky pro platbu do ZF. Takže ZO, které plně využívají možnosti programu, nemusí již žádné hlášenky vyplňovat a posílat poštou.

Informoval také o využívání Zajišťovacího fondu a o tom, že od února se zvyšuje dar při ošetřování člena rodiny z 600 Kč na 700 Kč a dar při narození dítěte z 1500 Kč na 2000 Kč.

Připomněl nejnovější z benefitů pro členy OS – odborové pojištění D.A.S., které je možné využívat jak v oblasti pracovního práva, tak soukromého práva.

Lubomír Francl se věnoval také aktualitám z resortu zdravotnictví a sociálních služeb, především zvýšení platů a mezd a změnám v katalogu prací.

Seznámil také s činností odborového svazu na mezinárodní úrovni, kde dochází k velmi důležité výměně informací a zkušeností, protože hlavní problémy v dalších evropských zemích jsou podobné těm našim: odměňování, nedostatek personálu, bezpečnost, slaďování rodinného a pracovního života. Evropští odboráři z veřejných služeb dlouhodobě vystupují proti privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb, požadují nárok na zdravotní péči pro všechny a zavedení daně z finančních transakcí, která by zlepšila v jednotlivých zemích možnosti financování veřejných služeb.

Již několik let funguje evropský sociální dialog na úrovni nemocnic, nyní se v novém projektu začal rozvíjet evropský sociální dialog v sociálních službách.

Foto Iva Falberová

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 9:41

Pražská porada s vedením OS – 1. 3. 2022

Zástupci odborových organizací z Prahy byli 1. března prvními účastníky porad předsedů odborových organizací nebo jejich zástupců s vedením odborového svazu. Porady se konaly on-line.

Aktuality 13. 10. 2021 / 21:14

Pražská krajská konference 16. 9. 2021

První krajská konference v roce 2021 se uskutečnila ve čtvrtek 16. září v prostorách odborového svazu a sešli se zde zástupci odborových organizací za kraj Praha.

Aktuality 11. 10. 2019 / 15:08

Pražská krajská konference – 25. 9. 2019

Zástupci odborových organizací z Prahy se sešli na krajské konferenci ve středu 25. září v Praze v zasedací místnosti ústředí odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám