V časopise Rezidenční péče č. 3/2018 jsem se mimo jiné dočetla, že existuje už třetím rokem odborná společnost Gratia Futurum 913. Už z čísla v názvu mi bylo jasné, čím se asi zabývá. Jednou z motivací pro vznik odborné společnosti GF 913 byla snaha navýšit úhrady v odbornosti 913. Druhým významným faktorem k založení byla tehdy hodně aktuální diskuze o podávání léků per os v pobytových zařízeních sociálních služeb zdravotními sestrami jako výkon hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Stále se, bohužel, nepodařilo prosadit návrh nového materiálového výkonu „Aplikace léků per os“, ale nikdo se nevzdává a v meziresortní skupině Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví se na tomto tématu dále pracuje. Meziresortní skupina by měla projednávat a navrhovat změny, které napomohou kvalitnější péči o klienty na sociálně zdravotním pomezí.

Největším úspěchem společnosti bylo určitě podání ústavní stížnosti kvůli nelegitimnímu zařazení odbornosti 913 do úhradové vyhlášky ve spolupráci se senátory Parlamentu ČR a podání pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně k povinnosti zveřejňovat smlouvy se zdravotními pojišťovnami ve spolupráci s Janou Hnykovou, tehdejší poslankyní. Obě tato podání byla úspěšná.

Společnost spolupracuje s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, některými pobytovými zařízeními, zdravotními pojišťovnami, uspořádala konferenci v Plzni na téma Zdravotní a sociální služby v pobytových zařízeních sociálních služeb v roce 2018. Společnost GF 913 zahájila jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách pro rok 2019, bojuje za větší stabilitu úhrad. Ve dnech 26. a 27. 6. 2018 pořádala ve spolupráci se Sociálními službami města Kroměříže, p.o., již 3. konferenci Gratia futurum 913.

Přeji společnosti optimistický výhled do budoucnosti, hodně úspěchů a děkuji za to, že jsou…J

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality 12. 11. 2022 / 22:41

Zamyšlení nad transformací nemocnic v Jihomoravském kraji

V říjnu byla hlavním tématem pro odborové organizace nemocnic v Jihomoravském kraji jejich transformace.

Aktuality 7. 11. 2022 / 22:12

Rychlá a vynikající práce jihomoravských odborářů zabránila transformaci nemocnic

Jsou odbory akceschopné, nebo jsme ti, kteří ustrnuli v čase? V mnoha případech dostáváme různé nálepky.

Načíst další
 
Napište nám