V časopise Rezidenční péče č. 3/2018 jsem se mimo jiné dočetla, že existuje už třetím rokem odborná společnost Gratia Futurum 913. Už z čísla v názvu mi bylo jasné, čím se asi zabývá. Jednou z motivací pro vznik odborné společnosti GF 913 byla snaha navýšit úhrady v odbornosti 913. Druhým významným faktorem k založení byla tehdy hodně aktuální diskuze o podávání léků per os v pobytových zařízeních sociálních služeb zdravotními sestrami jako výkon hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Stále se, bohužel, nepodařilo prosadit návrh nového materiálového výkonu „Aplikace léků per os“, ale nikdo se nevzdává a v meziresortní skupině Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví se na tomto tématu dále pracuje. Meziresortní skupina by měla projednávat a navrhovat změny, které napomohou kvalitnější péči o klienty na sociálně zdravotním pomezí.

Největším úspěchem společnosti bylo určitě podání ústavní stížnosti kvůli nelegitimnímu zařazení odbornosti 913 do úhradové vyhlášky ve spolupráci se senátory Parlamentu ČR a podání pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně k povinnosti zveřejňovat smlouvy se zdravotními pojišťovnami ve spolupráci s Janou Hnykovou, tehdejší poslankyní. Obě tato podání byla úspěšná.

Společnost spolupracuje s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, některými pobytovými zařízeními, zdravotními pojišťovnami, uspořádala konferenci v Plzni na téma Zdravotní a sociální služby v pobytových zařízeních sociálních služeb v roce 2018. Společnost GF 913 zahájila jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách pro rok 2019, bojuje za větší stabilitu úhrad. Ve dnech 26. a 27. 6. 2018 pořádala ve spolupráci se Sociálními službami města Kroměříže, p.o., již 3. konferenci Gratia futurum 913.

Přeji společnosti optimistický výhled do budoucnosti, hodně úspěchů a děkuji za to, že jsou…J

Podobné články

Aktuality 6. 6. 2022 / 14:43

Hrdinové mezi námi

Nedá mi, abych nereagovala na nešťastnou událost, která se odehrála v tomto týdnu v Domově Alzheimer v Roztokách u Prahy.

Aktuality 2. 6. 2022 / 20:06

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Aktuality 1. 6. 2022 / 20:37

Komplikovaný Olomoucký kraj

Možná vás titulek Komplikovaný Olomoucký kraj překvapil, ale s určitou dávkou smutku a rozhořčení musím konstatovat, že jsem se nespletl a opravdu je to tak.

Načíst další
 
Napište nám