Předsedkyně Žitníková jednala s ministrem práce a sociálních věcí Koníčkem

S ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem jednala v úterý 23. července předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Schůzky se zúčastnil také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.

Předsedkyně Žitníková seznámila ministra s dlouhodobým požadavkem odborového svazu na zvýšení platů zaměstnancům v sociálních službách, informovala ho o problémech poskytování ošetřovatelské péče v sociálních službách a o problémech s její úhradou a upozornila na celkové podfinancování sociálních služeb.

Jednání bylo konstruktivní a věcné. Ministr resort zná, na MPSV dříve působil jako náměstek a rámcově se sociálním službám věnoval před spuštěním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Závěry z jednání byly konkrétní:

● Ke zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách si ministr Koníček vyžádá podklady od bývalé ministryně Ludmily Müllerové a další jednání s odboráři povede po prostudování materiálů.

● Kvůli poskytování zdravotní péče a jejím úhradám se sejdou odborníci z obou ministerstev a budou hledat způsoby řešení.

● Pokud jde o financování sociálních služeb, ministr Koníček chce, aby se vytvořilo to, po čem dlouhodobě volá odborový svaz: aby se určily ceny za služby a aby se stanovily priority.

● Současně ministr povede dialog s kraji, aby bylo možné řešit financování sociálních služeb přes ně.

Ministr Koníček zároveň chce, aby mu odbory sdělily svá stanoviska k nejpalčivějším problémům, aby vytyčily odborové priority a informovaly ho o tom, co považují za urgentní.

V této souvislosti předsedkyně Žitníková ministrovi sdělila, že priority odborového svazu jsou neměnné a že jimi jsou lidé, a to jak zaměstnanci, tak také klienti. Použila příměr členky výkonné rady odborového svazu Jany Hnykové, že dnešní zaměstnanci s jejich nízkými platy nebudou mít na to, aby v budoucnosti byli klienty sociálních služeb.

Ministr Koníček v širším kontextu také hovořil o problémech resortu MPSV jako celku. Situace dle jeho sdělení není dobrá, resort má obrovské problémy s vyplácením dávek. Snížily se stavy zaměstnanců, nový počítačový systém je nespolehlivý. Úřady práce a sama jejich činnost je téměř před kolapsem. V nových právních normách jsou zásadní chyby, jednotlivé platné zákony jdou proti sobě, lidé jsou v nejistotě.

Předsedkyně Žitníková ministrovi sdělila, že odbory na většinu chyb, o kterých hovořil, upozorňují již několik let a že jejich připomínky je možné použít k nápravě těch nejpalčivějších problémů.

V závěru jednání zazněla ze strany ministra nabídka, aby předsedkyně OS rozšířila kolegium jeho poradců. Nabídku Dagmar Žitníková přijala.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám