Představitelé ČMKOS jednali s vedením KDU-ČSL, také o zdravotnictví a sociální péči

Představitelé Českomoravské konfederace odborových svazů jednali v úterý 14. ledna v Domě odborových svazů v Praze s vedením KDU-ČSL. Za odbory se jednání zúčastnili předsedové svazů a vedení ČMKOS. Za KDU-ČSL hovořili její předseda MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředsedové Ing. Marian Jurečka a Ing. Jan Bartošek a poslanci Ing. arch. Jaroslav Klaška a Ing. Petr Kudela.

Obsahem jednání byla především koaliční smlouva, informace o postojích odborů k ní a možnosti spolupráce ČMKOS s KDU-ČSL. Jednání bylo velmi konstruktivní, odbory se vesměs ke koaliční smlouvě vyjádřily pozitivně, jako velký problém ovšem vidí nedostatek financí, který by mohl naplnění jednotlivých záměrů zabránit.

Ve stejném duchu vystoupila i předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, která velmi ocenila, že koaliční partneři chtějí, aby zdravotnictví fungovalo jako veřejná služba, že je v koaliční smlouvě závazek vytvořit síť veřejných neziskových nemocnic, že je v plánu zlepšit přístup pacientů k lázeňské péči a že koaliční smlouva garantuje i tarifní systém odměňování zaměstnanců ve veřejných neziskových nemocnicích.

Žitníková také ale poukázala na nedostatek financí a na naléhavý současný problém – na kritickou ekonomickou a personální situaci většiny nemocnic.

Předsedkyně OS rovněž politikům připomněla ostudné podhodnocení zaměstnanců v sociálních službách.

Za odborový svaz se vyjádřila také k části koaliční smlouvy, v níž se opět objevuje snaha převést dozorové orgány kontrolující kvalitu potravin z hygienických stanic pod Ministerstvo zemědělství. Upozornila budoucího ministra zemědělství Jurečku, že odbory s převedením kompetencí hygieny z gesce Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství nesouhlasí.

Předseda KDU-ČSL Bělobrádek přislíbil, že se problémy nemocnic bude zabývat a že se do konce měsíce sejde s odbory a ostatními členy Krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů. Budoucí ministr zemědělství Jurečka sdělil, že požadavek na převedení kompetencí hygieny z gesce Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství nebyl požadavkem KDU-ČSL a že on osobně je připraven v této věci s odbory i dalšími institucemi jednat a řídit se odbornými stanovisky.

Předsedkyně Žitníková se také dohodla na spolupráci s místopředsedou KDU-ČSL Bartoškem, který má na starosti sociální oblast.

Po jednání představitelů odborů a KDU – ČSL následoval brífink, jehož záznam můžete shlédnout na: http://www.cmkos.cz/medialni-prezentace/3754-3/video-brifink-po-jednani-cmkos-a-kdu-csl

 

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám