Přepočet dovolené při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Jsem zaměstnaný v domově pro seniory, kde máme 5 týdnů dovolené v kalendářním roce. Pracuji v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v 11 hodinových směnách. Zaměstnavatel nám ale počítá jen 17,5 dne dovolené. Je tento postup zaměstnavatele správný? K. T., Olomouc

Výměra dovolené za kalendářní rok u zaměstnanců ve mzdové sféře činí 4 týdny, může však být navýšena zejména ujednáním v kolektivní smlouvě. Zaměstnancům, kteří jsou odměňováni platem, náleží 5 týdnů dovolené za kalendářní rok. Nárok pedagogických pracovníků na dovolenou činí 8 týdnů v kalendářním roce. V praxi se obvykle zaměstnancům eviduje dovolená a její čerpání ve dnech.

Zaměstnanci, který pracuje v pětidenním pracovním týdnu od pondělí do pátku s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, představuje výměra dovolené 5 týdnů přepočteno na dny 25 dnů dovolené v kalendářním roce. A to právě z toho důvodu, že na jeden týden (7 po sobě jdoucích dnů) takovému zaměstnanci připadá 5 směn, tedy 5 dnů dovolené.

Zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou pracující v delších směnách však v každém jednotlivém týdnu mají rozvržený jiný počet směn podle konkrétního rozvržení pracovní doby. Proto při přepočtu výměry dovolené na dny je nutné nejprve zjistit, kolik pracovních dní (a tedy dní dovolené) podle rozvržení pracovní doby na dobu dovolené připadá zaměstnanci v celoročním průměru, nebo jinak řečeno, kolik směn má v průměru celého roku na jeden týden rozvrženo.

Lze použít následující vzorec:

PSKR x VDKR

——————————- = výměra dovolené zaměstnance v kalendářním roce

PTVR

PSKR počet plánovaných směn v daném kalendářním roce,
VDKR výměra dovolené za kalendářní rok počtem týdnů,
PTVR počet týdnů v kalendářním roce, a to přesněji vyjádřeno: v nepřestupních letech 52,143 týdnů a v přestupních letech 52,286 týdnů.

Výpočtem se nejprve zjistí, že zaměstnanci v průměru za kalendářní rok například na jeden týden připadá 3,5 směny, tedy jen 3,5 dne čerpané dovolené. 5 týdnů dovolené za kalendářní rok pak u tohoto zaměstnance v celoročním průměru podle přepočtu předvídaného v § 213 odst. 4 zákoníku práce představuje 17,5 dne dovolené.

Podobné články

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:28

Sjednaný druh práce a jiné úkoly

Pracuji už pět let v sociálních službách jako kuchařka. Vždy jsem pracovala pouze v kuchyni a věnovala jsem se samotnému vaření.

Aktuality 21. 9. 2022 / 13:32

Právo zaměstnance nahlédnout do svého osobního spisu

Zaměstnavatel mi nechce umožnit, abych mohl nahlédnout do svého osobního spisu.

Načíst další
 
Napište nám