Prioritou EPSU bude i v roce 2022 rozvoj veřejných služeb

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2021 se on-line sešli zástupci Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), aby zhodnotili práci odborů v roce 2021 a připravili se na rok 2022. Jední z prvních bodů listopadového jednání bylo zhodnocení průběhu akcí konaných při příležitosti mezinárodního dne veřejných služeb 23. června 2021.

V době kolem 23. června se v některých státech pořádala setkání, debaty, semináře s cílem upozornit na důležitost udržitelnosti a rozvoje veřejných služeb. Pokud v České republice budeme chtít posílit roli veřejných služb a odborů, musíme se do přípravy akcí k mezinárodnímu dni veřejných služeb zapojit již začátkem roku 2022. Připravit se současně musíme také na možnou reformu evropského systému ekonomického řízení.

Do popředí diskusí s Evropskou komisí se dostává téma digitalizace veřejných služeb. Doba pandemie ukázala, jak je pro fungování veřejných služeb i pro stálé kontakty mezi odbory důležitá digitalizace. Digitalizace, dopady na kvalitu služeb, bezpečnost práce a zaměstnanost jsou jednou z priorit akčního plánu evropských odborářů. Digitalizace nesmí omezit přístup k informacím a službám, nebezpečné je ovládnutí IT systémů velkými technologickými společnostmi, tlak na outsourcing, využití umělé inteligence při rozhodování ve veřejných službách, ale zejména v citlivých oblastech, mezi které patří také zdravotnictví a sociální služby.

Klíčovými tématy jsou pro odbory: nezpochybnitelná role kolektivního vyjednávání, sociálního dialogu, právo na informace a konzultace při zavádění a používání digitálních nástrojů a procesů, změny pracovní doby a právo na odpojení od IT techniky po ukončení pracovní doby. EPSU přispívá k rozvoji politiky týkající se legislativy o digitálních službách a digitálních trzích.

EPSU je zapojena do tříletého projektu k digitalizaci, realizovaného celosvětovým uskupením odborů veřejných služeb (PSI). Projekt s názvem Naše digitální budoucnost potrvá do konce roku 2023, cílem je vyškolit zástupce odborů, tzv. školitele pro oblast digitálních práv. Evropská komise považuje digitalizaci za nedílnou součást hospodářského oživení, je pro ni důležitým tématem, proto také organizuje a financuje dvouletý projekt k dopadu digitalizace na pracovníky a sociální dialog ve veřejných službách.

Bez členské základny by ztratily odbory sílu vyjednávat. EPSU má tým pro nábor a udržení členské základny. Tým zve zástupce států a odborových svazů k organizaci náborů prostřednictvím workshopů a konzultací. V některých svazech došlo k pokroku a začaly se realizovat plánované aktivity. Do spolupráce je zapojen také náš odborový svaz, jehož tým vede Bc. Jan Šusta, řídící sekce odborového svazu pro práci s členskou základnou.

Členům výkonného výboru jsou podávány informace o práci jednotlivých sektorů, pro náš odborový svaz je důležitá informace o sektorovém sociálním dialogu v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

Informace o práci výboru EPSU k otázkám zdravotnictví a sociální péče.

Práce se stále soustředí na COVID-19 a jeho dopad na zaměstnance ve zdravotnictví a sociální péči. Jednání výboru se konají v on-line režimu, což je pro diskuse a řešení otázek problematické, ale je alespoň zajištěno jednání. Výbor pro zdravotnictví a sociální péči podpořil zřízení sítě asistentů zdravotní péče, skupiny odborníků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Výbor se shodl na na třech prioritách, kterým se bude v nadcházejícím období věnovat.

  • První prioritou je zajištění bezpečnosti pro zaměstnance, mimo jiné řešení stresu, vyhoření, prevence muskuloskeletálních poruch, pokračování kampaně Stop rakovině atd.
  • Druhou prioritou je problém pandemie COVID-19, dopad na zaměstnance a jejich ochrana před nemocí.
  • Třetí sledovanou prioritou je privatizace nemocnic a sociálních služeb, dopad na udržitelnost a dostupnost péče.

Skupina odborářů z nemocnic a sociálních služeb (HSS) vede sociální dialog se skupinou zástupců zaměstnavatelů z nemocnic (HOSPEEM). HSS a HOSPEEM zahájily diskuse o politické orientaci na vytvoření odolného nemocničního sektoru po pandemii COVID-19. V této době se hledá souhlas nad společným dokumentem, protože HOSPEEM zpochybnil závazná doporučení předložená odbory.

Odbory předložily připomínky k farmaceutické strategii přijaté Evropským parlamentem, ve kterých uvedly, že je třeba posílit veřejný výzkum a veřejné společnosti, které by dodávaly kvalitní, dostupné a cenově dostupné léky pro všechny potřebné.

Odbory požadují, aby Evropský parlament zahájil vyšetřování nedostatků v době pandemie COVID-19, které vedly v Evropě k nadměrné úmrtnosti v sociálních službách.

Odbory požadují spolupráci k Evropské strategii péče, kterou připravuje Evropská komise.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 15:29

Odboráři na jednání v Bruselu podpořili turecké kolegy

Stálý výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální oblas (WGHSS EPSU) jednal ve čtvrtek 23. února 2023 v Bruselu.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Aktuality 7. 1. 2023 / 9:31

Demonstrace v Bruselu: Proměňte včerejší potlesk za vyšší platy

V pátek 9. prosince 2022 se v Bruselu konala demonstrace evropských odborářů veřejných služeb ze zdravotnictví a sociální péče.

Načíst další
 
Napište nám