Proč sekce ZZS podporuje sjednocení zdravotnických záchranných služeb v ČR

Sekce zdravotnických záchranných služeb na svém jednání dne 10. 2. 2016 přijala usnesení, že prosazuje sjednocení zdravotnických záchranných služeb v ČR pod generální ředitelství zřizované Ministerstvem zdravotnictví, v souladu s usnesením České lékařské komory. Netvrdíme, že současné řešení je špatné, v některých krajích záchranky dobře fungují, ale jsou zde problémy, které je třeba řešit.

Zdravotnická záchranná služba je součástí integrovaného záchranného systému České republiky. Mimo přednemocniční neodkladné péče a převozů pacientů v ohrožení života má spolu s hasiči a policií řešit mimořádné události a koordinovaně postupovat při provádění záchranných a vyprošťovacích prací. V současné době, kdy Evropa čelí utečenecké krizi, možnosti epidemií, případně i teroristickým hrozbám je třeba se zamyslet nad fungováním zdravotnické záchranné služby.

Policisté a hasiči jsou řízeni centrálně, mají jednotné postupy, vybavení, stejnokroje, zajištěné financování. Zdravotnickou záchrannou službu zřizují kraje a hlavní město Praha.

Krajské zdravotnické záchranné služby vznikly sloučením záchranných služeb různých zřizovatelů na území jednotlivých krajů. Byla zřízena krajská operační střediska, sjednocovalo se vybavení sanitních vozidel a pracovní postupy. Slučování bylo správným směrem, ale je zde řada problémů.

V současné době máme patnáct různých krajských záchranek. Financování záchranek je z větší části závislé na dotacích od zřizovatele a zbytek prostředků získávají za výkony od zdravotních pojišťoven. Výše finanční dotace se odvíjí od politické vůle představitelů krajů, což má vliv na rozdíly ve vozovém parku, množství a kvalitě zdravotnického materiálu atd.

Kraje vyvíjejí tlak na záchranky, aby navyšovaly počet výjezdů a získávaly tak více prostředků od zdravotních pojišťoven. Díky tomu se vozí pacienti s banálními zdravotními potížemi, jsou zahlcovány urgentní příjmy a prodražuje se zbytečně zdravotní péče. Kraje vylepšují své rozpočty na úkor zneužívání zdravotnické záchranné služby a vysoce specializované péče v nemocnicích.

Jsou zde rozdíly v pracovních postupech, vzdělávání personálu, odměňování. Je rozdílné pokrytí krajů výjezdovými základnami a posádkami s ohledem na počet obyvatel a rozlohu. V periferních oblastech vítězí ekonomické zájmy nad zdravotním zabezpečením.

Každá záchranka má jiné pracovní oblečení, odlišně vybavená sanitní vozidla, je problematická spolupráce mezi kraji.

Nastávají problémy při výběrových řízeních, dochází k finančním ztrátám při pořizování nového vybavení, ceny nakupovaných přístrojů se mezi kraji liší i v řádech statisíců korun. Záchranky jsou zatíženy velkými náklady na digitální technologie zabezpečující práci operačních středisek a posádek ve výjezdové činnosti. Záchranky využívají rozdílný hardware a software, který je více či méně spolehlivý, odlišnou radiokomunikační techniku.

Řešením by mohlo být sjednocení krajských záchranek do jedné celostátní, zřizované Ministerstvem zdravotnictví. To by prostřednictvím generálního ředitelství řídilo krajské záchranky, prováděly by se centrální nákupy, zřídilo by se výcvikové středisko pro členy výjezdových skupin a operátory, při stanovování pracovních postupů by se úzce spolupracovalo s odbornými společnostmi a snadněji by se zaváděly novinky v přednemocniční péči přínosné pro pacienty.

Jednotné vybavení, stejné zástavby sanitních vozidel využívající moderní přístroje za rozumnou cenu, kvalitní transportní prostředky zajišťující bezpečnost pacientů a usnadňující práci záchranářů by byly přínosem nového systému.

Je třeba změnit systém financování zdravotnické záchranné služby. Ministerstvo by přesně stanovilo hustotu sítě přednemocniční péče, personální složení posádek, počet výjezdových skupin a výjezdových základen s ohledem na počet obyvatel a dojezdové časy. Specifikovalo by činnosti, které má záchranná služba zabezpečovat. Zajišťovalo by prostředky na jejich provoz, bez ohledu na počet výjezdů, tak aby se jezdilo především na indikované výjezdy. Na financování by se podílelo ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny.

Převedením krajských zdravotnických záchranných služeb na Zdravotnickou záchrannou službu České republiky by mělo dojít ke zkvalitnění a zefektivnění činnosti zdravotnických záchranných služeb a zajištění připravenosti na nové hrozby současnosti.

Návrh na změnu systému bude mít jistě mnoho odpůrců, mohou s ním být spojena některá negativa, ale náš odborový svaz bude pečlivě sledovat vývoj situace, aktivně připomínkovat legislativní změny a pokud by mohlo dojít ke zhoršení současné situace, přehodnotí své stanovisko.

Nadále budeme prosazovat rozšíření sociálního programu pro záchranáře a rádi se připojujeme k iniciativě Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR k přesunu řidičů ZZS do vyšší platové třídy, která je plně v souladu s našimi záměry.

Foto Vít Přibylík

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám