Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a nazvalo ji Evaluace projektu a sdílení dobré praxe v prostředí sociálních služeb. Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se konference účastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

Konferenci zahájil ředitel Odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb MPSV Jan Vrbický, který zhodnotil pětileté období projektu, jeho výsledky a přínos.

Poté vystoupila místopředsedkyně odborového svazu Jana Hnyková s přednáškou ,,Vliv odborů na kvalitu v sociálních službách“, v níž vyzvedla vedení sociálního dialogu a význam uzavírání kolektivních smluv v sociálních službách. Poukázala na problémy odborových organizací v sociálních službách a přiblížila možnosti řešení. Představila Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, který hájí práva, potřeby a zájmy členů v něm sdružených, a to ve prospěch kolektivů, oborů, skupin zaměstnanců a všech profesí v působnosti odvětví zdravotnictví a sociálních služeb. Poukázala na největší výhody, které odborový svaz svým členům nabízí, mezi něž se řadí bezplatná právní pomoc, pomoc při vyjednáváních a jednáních o platech a mzdách. Odborový svaz rovněž pomáhá při prosazování zaměstnaneckých výhod, ve vzdělávání svých členů, poskytuje jinde nedosažitelné informace, výměnu zkušeností a další benefity.

Informovala přítomné o řešení problémů v sociální oblasti, které se týkají legislativních záležitostí, navýšení platů a mezd, odměn za práci při pandemii covidu, řešení ošetřovatelské péče v sociálních službách, nedostatečného počtu personálu, ale také třeba transformace psychiatrické péče. Seznámila se zapojením odborového svazu do pracovních skupin a s jeho účastí na konferencích, seminářích a jiných jednáních. Připomněla, že sociální služby by měly být solidární, dostupné, kvalitní a zajišťované veřejnoprávními subjekty. Měly by být přívětivé pro klienty i zaměstnance. Pro odbory je vždy na prvním místě člověk, a pokud chceme, aby sociální služby byly kvalitní, musí je poskytovat vzdělaný a motivovaný pracovník, o kterého je kvalitně postaráno po všech stránkách.

Další přednášky se týkaly kvality v sociálních službách v různých oblastech.

Byl nám představen Audit kvality CDZ (center duševního zdraví), kterého se zúčastnilo 15 organizací. Cílem hodnocení byla kvalita poskytovaných služeb, která má vést k dalšímu rozvoji center duševního zdraví.

V další přednášce nám byla představena dobrá praxe při poskytování sociálních služeb ve čtyřech sociálních službách. Mezi ně patřily Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, chráněné bydlení Naplno, pražský Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, pečovatelská služba z Centra sociálních služeb v Domažlicích a Domov pro osoby se zdravotním postižením Sírius z Opavy.

Náměstkyně MPSV Zdislava Odstrčilová představila strategie a vize MPSV v oblasti kvality sociálních služeb, kterou by chtěli promítnout do druhé novely zákona o sociálních službách. Dotkla se financování sociálních služeb, které by mělo být do budoucna předvídatelné, stabilní a udržitelné.

Zajímavá byla přednáška o zapojení ,,sebeobhájců“ do činnosti organizace, hodnocení kvality služeb, kde společně s přednášející vystoupil i klient organizace Rytmus.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký představil program kvality E-Qalin  a Značku kvality v sociálních službách.

Na závěr byl představen nadstavbový model kvality sociálních služeb, který se zabývá plánováním v sociálních službách, aplikací a realizací, přezkoumáním a hodnocením, které by mělo vést k rozvoji a zlepšení činnosti jednotlivých zařízení působících v sociálních službách.

Závěrečná konference byla výborně zorganizovaná a věřím, že po dobu pěti let přinesla mnoho poznatků ke kvalitě v sociálních službách, které se budou využívat i po skončení tohoto projektu.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Aktuality 9. 1. 2023 / 14:46

Žitníková napsala Jurečkovi kvůli personálnímu standardu

Dopis předsedkyně Žitníkové ministrovi Jurečkovi: Odborový svaz nesouhlasí se zavedením personálního standardu do sociálních služeb.

Aktuality 30. 11. 2022 / 9:41

Závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb

Dne 28. listopadu 2022 se v Praze konala závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám