Prosinec 2017

19. prosince

* Společného setkání zástupců odborových svazů veřejných služeb sdružených v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU) se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

18. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se společně s předsedou LOK-SČL Martinem Englem sešli s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým, aby mu předali návrh Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková sešly s pražskou krajskou radou.

 

13. prosince

* V Nemocnici Pardubického kraje, a. s., se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila dalšího kola vyjednávání o navýšení mezd zaměstnanců nemocnice.

 

12. prosince

* Jednala výkonná rada OS.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se společně s regionálním pracovníkem Václavem Matouškem a předsedou odborové organizace Josefem Nedomou účastnila kolektivního vyjednávání v Karlových Varech v lázních Thermal.

 

11. prosince

* Vedení OS se zúčastnilo jednání výboru sekce nemocnic.

* Své prosincové jednání odpoledne zahájila výkonná rada OS.

 

7. prosince

* V Poslanecké sněmovně se jednání Výboru pro sociální politiku projednával návrh státního rozpočtu pro MPSV. V rámci diskuze byla opakovaně zmíněna podfinancovaná oblast sociálních služeb a byl načten pozměňovací návrh, kterým se zvyšuje objem financí na dotace pro sociální služby o 3 mld. Kč. Jednání výboru se zúčastnili místopředseda OS Lubomír Francl a předsedkyně OS Dagmar Žitníková, které bylo umožněno na jednání vystoupit.

* V budově OS se sešli zástupci zaměstnavatelů a odborů Zdravotního ústavu Ústí nad Labem, aby se seznámili s ekonomickou situací ústavu.

* Po jednání následovalo jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby. Za vedení OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková, na závěr se připojili také předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl. Jedním ze zásadních bodů byla otázka navýšení platových tarifů lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

6. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem zúčastnili jednání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, kde se mimo jiné projednával návrh státního rozpočtu pro oblast zdravotnictví a zavedení e-receptů.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila společného setkání vedení ČMKOS s výherci soutěže Zlaté české ručičky žáky Středního odborného učiliště Jaroslava Sousedíka ve Vsetíně a jejich pedagogy. Překvapením byla účast ministra školství Stanislava Štecha. Atmosféra jednání byla neopakovatelná a „mladí umělci“, žáci školy, kteří darovali radost dětem z dětských domovů, byli báječní.

 

5. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s dalšími předsedy odborových svazů a vedením ČMKOS sešla s členy České národní banky. Na programu jednání byla ekonomická situace v ČR a možnost vstupu ČR do eurozóny.

* Kolektivního jednání k uzavření dodatku ke kolektivní smlouvě Krajské zdravotní, a. s, se společně s předsedy odborových organizací účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Vedení Krajské zdravotní, a. s, předložilo návrh na zvýšení základních tarifů nejméně o 10 % všem zaměstnancům s tím, že se základní mzdy u nižších mzdových tříd navrhují navýšit na úroveň minimální a zaručené mzdy. Příplatek za práci ve směnách se přiznává i sestrám na pozici staničních a vrchních sester.

 

4. prosince

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Českých Budějovicích zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s. Na programu bylo mimo jiné navýšení mezd od 1. 1. 2018.

Podobné články

Aktuality 10. 9. 2022 / 21:41

Srpen 2022

23. srpna: Představitelé OS veřejných služeb a veřejné správy jednali s představiteli vlády o navýšení platů, doprovodilo je několik desítek odborářů.

Aktuality 17. 8. 2022 / 20:31

Červenec 2022

13. července: Vládní poslanci se svým hlasováním postavili proti možnosti, aby záchranáři mohli odejít dřív do penze bez jejího krácení.

Aktuality 14. 6. 2022 / 15:38

Červen 2022

2. června: Konala se společná tisková konference OS a LOK-SČL na téma platby za státní pojištěnce, zúčastnilo se celé vedení OS.

Načíst další
 
Napište nám