Prosinec 2021

30. prosince

* Odborový svaz vydal tiskovou zprávu o svém nesouhlasu se zmrazením platů ve veřejné sféře a ve státních organizacích.

28. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková oslovila dopisem premiéra Petra Fialu s výzvou, aby vláda akceptovala dohody o navýšení platů, které byly uzavřené s minulou vládou.

16. prosince

* Konala se on-line porada se všemi zaměstnanci k řešení aktuálních problémů na odborovém svazu a nastavení další fungování zaměstnanců v době nárůstu onemocnění COVID-19.

15. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou odborové organizace Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jakubem Štětkou a právníkem Dominikem Brůhou jednali s ředitelem organizace Petrem Kolouchem a dalšími členy managementu o pracovních podmínkách zaměstnanců této záchranné služby.

14. prosince

* Konala se dvě on-line jednání se zástupci MPSV a dalšími aktéry působícími v sociálních službách, tématy byly deinstitucionalizace v sociálních službách a materiálně-technický standard a jeho budoucí nastavení v sociálních službách. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem jednali o aktuálních problémech ve zdravotnictví s příštím ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.

* V odpoledních hodinách opět jednala sekce pro práci s členskou základnou o náboru a organizování členů, na jednání navázalo další jednání se zástupci EPSU k této problematice. Diskutovalo se o nutnosti pro budoucnost – o možnosti financování kampaně, o soustavné profesionální práci se sociálními sítěmi, marketingu. Komunikace musí být krátká, jasná, srozumitelná zejména mladé generaci. Jednání se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

13. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje se konalo jednání s náměstkyní hejtmana Martinou Berdychovou pověřenou řízením oblastí sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu. Tématem byl nárůst zvláštních příplatků v Barevných domcích Hajnice. Zúčastnili se zástupci odborové organizace Barevné domky Hajnice a jejich ředitelka, za OS se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková a regionální manažerka Ivana Burešová.

10. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková se zúčastnily členské schůze ZO Domova pro seniory Ždírec v Polné, kde se hodnotila činnost celé organizace za uplynulé dva roky a schvaloval se rozpočet odborové organizace. Jednání probíhalo v krásném prostředí zámecké restaurace a ve velmi příjemné předvánoční atmosféře. Za obrovský kus práce děkujeme výboru odborové organizace a předsedkyni Jiřince Marešové.

9. prosince

* V dopoledních hodinách se na odborovém svazu setkala sekce pracovníků hygienické služby a projednávala aktuální situaci na krajských hygienických stanicích a zvládání náročné situace spojené s pandemii COVID-19.

* V dopoledních hodinách jednala také sekce pro práci s členskou základnou. Hlavním bodem programu byla příprava kampaně k náboru nových členů a o způsobech oslovení mladé generace tak, aby pro ně byla srozumitelná.

* Na jednání sekce pro práci s členskou základnou navázal mezinárodní workshop Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) k náboru a organizování členů, kde pracovní skupina sekce pro členskou základnu představila své výsledky. Práce naší skupiny byla zástupci EPSU hodnocena velice kladně, pro další práci bylo dáno doporučení pro soustavnou profesionální práci se sociálními sítěmi, upozornění na úskalí tvorby „dobré značky“, na úskalí marketingu. Komunikace musí být krátká, jasná, srozumitelná zejména mladé generaci. Obou jednání se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání sekce lázeňství za účasti místopředsedy Lubomíra Francla. Na programu byla situace v lázních a informace o průběhu kolektivního vyjednávání o navyšování mezd v roce 2022.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková a právnička Štěpánka Řandová se zúčastnily jednání ZO Domova pro seniory Humpolec s vedením organizace, kde se řešily podmínky převodu zařízení pod společnost SeneCura.

* Ve večerních hodinách on-line jednala krajská rada Středočeského kraje, řešila se aktuální situace v jednotlivých nemocnicích a spolupráce s krajským úřadem. Zúčastnilo se celé vedení OS.

7. prosince

* On-line jednala výkonná rada OS.

6. prosince

* Jednala dozorčí rada OS.

* Na jednání sekce sociál se projednávala aktuální situace v resortu sociálních služeb a navýšení platových tabulek a nastavil se plán práce na rok 2022.

1. prosince

* Na Krajském úřadu Libereckého kraje se konalo pravidelné setkání krajské rady a náměstka hejtmana pro řízení resortu sociálních věcí Petra Tulpy, člena rady kraje pověřeného řízením zdravotnictví Vladimírem Richterem a vedoucí odboru sociálních věcí Jolany Šebkové Projednávala se pandemická situace v kraji a zatížení nemocnic. Členové krajské rady seznámili vedení kraje se svými požadavky na navýšení mezd v roce 2022 a řešily se problémy v sociálních službách. Za vedení OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Načíst další
 
Napište nám