Říjen 2021

27. října

* Formou on-line jednání si vedení OS předalo informace s regionálními manažery a inspektory BOZP.

* Formou on-line se na mimořádném jednání tripartity sešli zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Obsahem jednání bylo testování a očkování zaměstnanců v sociálních službách. Sociální partneři se opět shodli na důležitosti očkování. Odbory a zaměstnavatelé vzali na vědomí, že vláda nepřipravuje plošnou povinnost testovat neočkované zaměstnance a už vůbec nepočítá s tím, že by si testy hradili zaměstnanci. Jednání tripartity se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která mimo jiné připomněla, že pokud zůstane v účinnosti testování zaměstnanců v sociálních službách a následné péči, tak je nutné, aby tyto testy měli zaměstnavatelé dál hrazené. Dále připomněla dohodu odborů s vládou o navýšení platů. Její upozornění k platům zůstalo bez konkrétního závěru za vládní stranu.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil dalšího jednání komise Ministerstva zdravotnictví pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění. Také toto jednání se uskutečnilo formou on-line.

26. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková jednaly spolu se zástupci odborových organizací z nemocnic zřizovaných Plzeňským krajem s hejtmankou Plzeňského kraje Ilonou Mauritzovou o připravované fúzi společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a. s., s Klatovskou nemocnicí, a. s.

* Na krajské konferenci v Jihomoravském kraji byla nejen bohatá účast delegátů z jednotlivých odborových organizací, vedla se zde i bohatá diskuze o testování zaměstnanců v sociálních službách a o činnosti odborových organizací. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedkyně Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.

25. října

* V Jihlavě se uskutečnila krajská konference Kraje Vysočina. Předsedkyně krajské rady Jiřina Marešová všechny přítomné v prezentaci seznámila s činností krajské a Regionální rady. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedkyně Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.

22. října

* V Dolní Lomné v Beskydech se sešli zástupci odborových organizací působících ve společnosti AGEL. Předseda Sdružení odborových organizací skupiny AGEL Pavel Michna měl vše pod svojí taktovkou a jednání probíhalo přesně dle jeho představ. Hosty jednání byli předsedkyně OS Dagmar Žitníková, předseda LOK-SČL Martina Engel a předseda základní odborové organizace KOVO z Třineckých železáren Marcel Pielesz.

21. října

* Krajskou konferenci ve Zlíně absolvovalo vedení celé OS. Na jednání krajské konference byla nastolena otázka dalšího financování odborového svazu v budoucnu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se přesunuly do Jeseníků, kde v Ostružné uspořádala místní odborová organizace Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje svoji členskou schůzi. Setkání s odboráři bylo velmi milé a srdečné. Předseda odborové organizace Jan Zatloukal měl vše připravené na výbornou.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se odpoledne zúčastnil semináře na téma vzdělávání členů, který organizovaly odborové organizace Nemocnice České Budějovice a FN Ostrava.

19. října

* Vedení OS se zúčastnilo jednání krajské konference v Ostravě. V diskuzi se delegáti konference vyjádřili k problematice členské základny odborového svazu a probírali spolupráci s novým vedením kraje.

20. října

* Další krajská konference se konala v Olomouci, a to za účasti vedení OS. Zde se volili další dva členové do krajské rady a poděkovalo se za dlouholetou práci v odborech Jitce Švedíkové, bývalé hospodářce odborové organizace KHS Olomouckého kraje územní pracoviště Prostějov. Za Krajský úřad vystoupil na jednání Mgr. Dalibor Horák, který má v gesci zdravotnictví.

18. října

* Formou on-line jednání se sešla tripartita. Předmětem jednání byla situace v automobilovém průmyslu a aktuální krize v energetice, zvyšování cen energií a tepla a možnosti jejich řešení. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Místopředseda Lubomír Francl se zúčastnil jednání Rady ČMKOS.

14. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila prvního workshopu Ministerstva zdravotnictví k možnostem hodnocení výkonnosti zdravotnického systému HSPA. Možnost zavést v ČR hodnocení výkonnosti zdravotnického systému si klade za cíl poskytnout přehled o fungování našeho systému, a to tak, aby bylo mimo jiné možné mezinárodní srovnání se státy, kde již HSPA bylo rovněž zavedeno. Projekt probíhá za podpory OECD a Evropské komise.

* V Ústeckém kraji se konala krajská konference odborových organizací působících v tomto kraji. Delegáti se zapojili do bohaté diskuze k problémům ve zdravotnictví a v sociálních službách.

13. října

* V budově Ministerstva vnitra jednal tripartitní pracovní tým pro veřejnou správu a veřejné služby. Na jeho programu byla implementace nového stavebního zákona, informace o elektronizaci veřejné správy, elektronická sbírka právních předpisů a aktivity Ministerstva vnitra v oblasti Easy-to-read. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní OS Janou Hnykovou jednaly s hlavní sestrou ČR Alicí Strnadovou o připomínkách odborového svazu k novele vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Na jednání došly obě strany při vypořádání připomínek ke shodě.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal v Janských Lázních spolu se zástupci odborových organizací o navýšení mezd.

* Ve večerních hodinách se on-line sešla krajská rada Plzeňského kraje k připravované fúzi nemocnic v Plzeňském kraji. Zúčastnilo se celé vedení odborového svazu.

12. října

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

11. října

* Odpoledne jednala ekonomická komise OS o návrhu rozpočtu OS na rok 2022.

* Následovalo společné jednání výkonné rady OS a dozorčí rady OS o návrhu rozpočtu OS na rok 2022.

7. a 8. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou na základě pozvání prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého zúčastnily XII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře.

7. října

* V nemocnici v Českých Budějovicích se konala krajská konference Jihočeského kraje. Bylo zvoleno sedm kandidátů na celostátní konferenci. Jan Šusta představil rozsáhlou prezentaci k náboru a organizováni členů OS. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl.

6. října

* V královéhradeckém kongresovém centru ALDIS se uskutečnila krajská konference Královehradeckého kraje, kde bylo zvoleno 5 delegátů na celostátní konferenci. Byla zvolena také nová členka krajské a výkonné rady Zuzana Netolická, která nahradila odstoupivší Ivu Řezníčkovou. Účastníci se v diskuzi zaměřili na vnitřní život OS. Zúčastnilo se celé vedení OS.

5. října

* V pardubické nemocnici se konala krajská konference Pardubického kraje, kde se zvolilo pět delegátů celostátní konference. Řešila se problematika zaměstnanců v sociálních službách na pozici pečovatelky v terénu a problémy v lůžkových zdravotnických zařízeních. Za vedení OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

4. října

* V ranních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková, předseda LOK-SČL Martin Engel a prezident ČLK Milan Kubek zúčastnili dalšího jednání s premiérem Andrejem Babišem o navýšení platů a mezd ve zdravotnictví pro rok 2022. Účastníci jednání se dohodli na zvýšení platů a mezd a také na zvýšení úhrad poskytovatelům zdravotní péče, které navýšení platů a mezd zajistí ekonomicky. Mimo premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se jednání zúčastnil náměstek ředitele VZP David Šmehlík.

* Dopoledne odborové svazy veřejných služeb podepsaly s premiérem Andrejem Babišem kolektivní dohodu pro státní úředníky na rok 2022. Za OS dohodu podepsala předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Odpoledne se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konalo pracovní setkání krajské rady OS s hejtmanem Martinem Červíčkem a Zdeňkem Finkem zodpovědným za oblast zdravotnictví. Projednávala se situace ve zdravotnictví v kraji a navýšení mezd v roce 2022. Za OS se zúčastnila krajská rada Královéhradeckého kraje, předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

1. října

* V  hotelu Vienna House Diplomat v Praze se uskutečnila celorepubliková konference s názvem Fórum sociálních služeb 2021 – sociální služby odpovídající standardům 21. století – deinstitucionalizace jako možná cesta, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za OS se zúčastnily jako účastnice panelových diskusí předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

 

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám