Říjen 2022

31. října

* Krajská rada Plzeňského kraje jednala za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a jeho náměstky o aktuální situaci ve zdravotnictví a sociálních službách.

* Na odborovém svazu zasedala sekce nelékařských zdravotnických pracovníků, kde členky upozorňovaly na tristní nedostatek všeobecných sester v nemocnicích. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

26. října

* Předsedové odborových organizací z jihomoravských nemocnic jednali spolu s předsedkyní OS Dagmar Žitníková a členem výkonné rady OS a předsedou krajské rady Tomášem Havláskem s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem a dalšími radními. Obě strany si vysvětlily své postoje k záměru transformace a hejtman odborářům oznámil, že záměr transformace nebude na jednání zastupitelstva dne 3. 11. předložen, ale bude prodiskutován se všemi aktéry a až po diskuzi bude rozhodnuto o dalším směřování nemocnic.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění.

25. října

* V Brně se na společném jednání sešli zástupci odborových organizací z jihomoravských nemocnic, krajská rada OS, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl a předseda LOK-SČL Martin Engel, aby projednali společný postup proti záměru Rady Jihomoravského kraje transformovat nemocnice příspěvkové organizace do jedné akciové společnosti. Na jednání navázala tisková konference.

24. října

* Na MPSV se sešli na jednání Pracovního týmu pro sociální otázky a důchodovou reformu zástupci odborů, zaměstnavatelů, MPSV a Ministerstva financí. Obsahem jednání bylo financování sociálních služeb v roce 2023, novela zákona o sociálních službách a záměr zákona o dlouhodobé péči. Jednání se účastnily místopředsedkyně OS Jana Hnyková a předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

21. října

* Závěrečným dnem pokračoval seminář Vzdělávání členů základních organizací ve Znojmě za účasti místopředsedy OS Lubomíra Francla.

20. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s vedoucí ekonomického a organizačního oddělení Šárkou Tikovskou a se zaměstnankyní OS Blankou Kučírkovou sešly se zástupcem T-Mobile k projednání změn v rámcové smlouvě.

* Místopředsedové OS Jana Hnyková a Lubomír Francl se ve Znojmě zúčastnili semináře Vzdělávání členů základních organizací OSZSP ČR, který byl pořádán za podpory OS ve spolupráci s členy sekce pro práci s členskou základnou.

19. října

* V ranních hodinách se na MPSV konalo jednání ke katalogu prací. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* V budově OS se sešli na pravidelném metodickém dni regionální manažeři a inspektoři BOZP.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se účastnila jednání Sociálního výboru Poslanecké sněmovny, kde sdělila poslancům, proč odborový svaz navrhuje zkrátit odchod do důchodu pro zdravotnické záchranáře. Návrh novely zákona už bude projednán ve III. čtení v Poslanecké sněmovně.

18. října

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková jednaly spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem s předsedou Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc., o aktuální situaci ve zdravotnictví.

* V podvečerních hodinách se s vedením OS formou on-line jednání sešli předsedové a zástupci odborových organizací z jihomoravských nemocnic a členové krajské rady Jihomoravského kraje, aby se dohodli na dalším postupu ohledně záměru kraje transformovat jeho nemocnice do jedné akciové společnosti.

17. října

* V ranních hodinách se konala porada vedení OS k přípravě IX. sjezdu odborového svazu.

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se na základě pozvání zástupců Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zúčastnila on-line jednání k návrhům asociace na personální standardy pro sociální služby.

* V budově OS jednala sekce sociál o aktuálních problémech v sociálních službách. Jednání vedla místopředsedkyně OS Jana Hnyková, závěrečné části se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V podvečerních hodinách se na společném jednání k přípravě IX. sjezdu OS sešla výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

14. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková jednaly se zástupci odborové organizace Nemocnice Polička a se zástupci managementu nemocnice o aktuálních problémech malých nemocnic.

13. října

* Krajské konference Zlínského kraje se zúčastnilo celé vedení OS.

12. října

* Krajské konference Olomouckého kraje se zúčastnilo celé vedení OS.

11. října

* V hotelu Diplomat v rámci českého předsednictví jednal Evropský hospodářský a sociální výbor. Hlavními tématy jednání bylo naplňování Zelené dohody a sociální dialog. V panelové diskuzi za OS vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Dalšími účastníky byli předsedkyně základní odborové organizace pražské Všeobecné fakultní nemocnice Monika Stejnerová, předseda základní organizace ZZS hlavního města Prahy Jakub Štětka, odpoledne také vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* Na jednání ke katalogu prací na MPSV zastupovala OS vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

* Jednání krajské konference Moravskoslezského kraje řídili místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda OS Lubomír Francl.

10. října

* Formou on-line se k jednání sešli předsedové OS sdružených v ČMKOS, aby projednali konečné stanovisko k transpoziční novele zákoníku práce. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* K projednání situace v hygienické službě sešla sekce pracovníků hygienické služby. Zúčastnily se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* V podvečerních hodinách se neformálně setkali členové Evropského hospodářského a sociálního výboru se zástupci odborových svazů sdružených v Asociaci samostatných odborů ČR. Na pozvání předsedy Bohumíra Dufka se setkání zúčastnila také předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Akce byla perfektně zorganizovaná a všichni účastníci měli možnost zhlédnout večerní Prahu z paluby lodi.

8. října

* Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

6. října

* Ranní porady předsedů OS a vedení ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Krajské konference Ústeckého kraje se účastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se v Táboře zúčastnila XIII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který pokračoval i následující den.

5. října

* V jihomoravských Bulharech za účasti vedení OS pokračovalo jednání sekce zdravotnických záchranných služeb s předsedy odborových organizací ze záchranek.

4. října

* Formou on-line jednala pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví pro rozvoj ošetřovatelství. Jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Jednání krajské konference Jihomoravského kraje v Brně se účastnilo celé vedení OS.

* Odpoledne v jihomoravských Bulharech za účasti vedení OS jednala sekce zdravotnických záchranných služeb s předsedy odborových organizací ze záchranek. Na programu bylo projednání pracovních podmínek záchranářů, jejich odměňování a novela zákona o důchodovém pojištění, kterou předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

3. října

* Krajské konference Kraje Vysočina se v Jihlavě zúčastnilo celé vedení OS.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Načíst další
 
Napište nám