Rok 2003 – demonstrace proti reformě veřejných financí

Ve dnech 5. až 7. prosince 2002 se v Praze konal IV. sjezd odborového svazu, který zvolil vedení OS (předsedu RNDr. Jiřího Schlangera a místopředsedy Janu Dvořákovou a Milana Zaorala), výkonnou radu a dozorčí radu a přijal program na následující čtyři roky.

Rok 2003

Od počátku roku 2003 se zvyšují platové tarify v průměru o 8 %, zdravotníkům o 17 %.

Od počátku roku 2003 přechází majetek stávajících státních subjektů v sociálních službách a ve zdravotnictví do kompetence krajů a nově koncipované krajské rady odborového svazu postupně s vedením krajů zahajují sociální dialog.

Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach slibuje, že změna financování sociálních služeb přinese také zvýšení platů a mezd, připravuje se zákon o sociálních službách.

Ministryně zdravotnictví Marie Součková slibuje, že lázeňství zůstane součástí veřejně poskytované zdravotní péče, včetně úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotnictví strádá finančně i kvůli nekvalitní legislativě a některé kraje chtějí nemocnice, které převzaly od státu, změnit na akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným – se zdůvodněním, že jedině tak zabrání dalším dluhům a zlepší situaci nemocnic i jejich zaměstnanců. Odborový svaz je tímto záměrem znepokojen, bojí se zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče i zhoršování pracovních podmínek zaměstnanců, včetně odměňování, protože pro nemocnice ve formě obchodních společností nebudou platit platové tarify. Protože jedním z konkrétních důvodů krajů k tomuto kroku je rozdílné zdanění příspěvkových organizací a obchodních společností, obrací se odborový svaz na premiéra Vladimíra Špidlu a požaduje nápravu této nerovnosti.

S obavami z neuvážených změn a jejich důsledků se odborový svaz se obrací také na hejtmany, jejich zástupce, krajské radní a vedoucí oddělení krajských úřadů.

Odborový svaz zároveň pomáhá odborovým organizacím, aby se dokázaly připravit na změny, které je v případě převodu nemocnic na obchodní společnosti čekají, a aby dokázaly uhájit alespoň dosavadní postavení zaměstnanců a nedovolily jeho zhoršení, což se týká především odměňování.

S Ministerstvem práce a sociálních věcí odborový svaz jedná o nutnosti zachovat poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb.

Ve dnech 13. a 14. června se v České republice koná referendum o vstupu do Evropské unie.

Vládní experti na jednání koncem prvního pololetí navrhují zrušit i v příspěvkových organizacích platové tarify a odměňovat zde stejně jako v podnikatelském sektoru mzdou. Odborový svaz proti tomu rázně vystupuje a zdůrazňuje, že této změně je třeba bránit všemi prostředky.

Odborový svaz je kvůli reformě veřejných financí a hrozbě zrušení platových tarifů spolu s dalšími odborovými svazy sdružujícími zaměstnance veřejných služeb a veřejné správy ve stávkové pohotovosti.

Kvůli reformě veřejných financí a jejím vážným dopadům na zaměstnance pořádá Českomoravská konfederace odborových svazů v pondělí 23. června demonstraci před Úřadem vlády.

Další demonstrace na toto réma, organizovaná společně ČMKOS a Asociací samostatných odborů, se koná v sobotu 13. září v Praze na Palachově náměstí.

Ve dnech 14. a 15. listopadu se v pražském hotelu Duo koná 4. celostátní konference odborového svazu. Hodnotí se na ní především první rok práce krajských rad, ale samozřejmě také situace ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Ve dnech 20 – 22. listopadu se na Slovensku scházejí členové výkonných rad českého odborového svazu a Slovenského odborového svazu pracovníků zdravotnictví a sociálních služeb.

Fotografie jsou z demonstrace 13. září.

Podobné články

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:36

Rok 2015 – tlak na lepší odměňování i financování

Vláda byla po celý rok 2015 stabilní, v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Aktuality 16. 8. 2022 / 18:00

Rok 2014 – obnovení sociálního dialogu a VII. sjezd OS

Rok 2014 V čele vlády stál do 29. ledna nestraník Jiří Rusnok, vystřídal ho Bohuslav Sobotka (ČSSD) Ministrem zdravotnictví byl do ...

Načíst další
 
Napište nám