Rok 2004 – jednohodinová protestní stávka

Rok 2004

Do 4. srpna 2004 byl předsedou vlády Vladimír Špidla, vystřídal ho Stanislav Gross.

Ministryní zdravotnictví byla do 14. dubna 2004 Marie Součková, vystřídal ji Jozef Kubinyi, a to do 4. srpna, poté se ministryní zdravotnictví stala Milada Emmerová.

Ministrem práce a sociálních věcí byl Zdeněk Škromach.

V souladu s doktrínou Václava Klause, že existuje stát a privát a nic mezi tím by být nemělo, a také z důvodů daňových výhod převáděly kraje a obce své nemocnice na formu obchodních společností, nejčastěji akciových společností. Pro odborové organizace to znamenalo značné komplikace a spoustu práce navíc. Mnohem více se nyní musely věnovat rozborům hospodaření zaměstnavatele a odborový svaz se jim v tom snažil co nejvíce pomáhat. Zcela zásadní bylo ohlídat, aby při transformaci nemocnice nedošlo k poklesu mezd zaměstnanců.

Odborový svaz se snažil zabránit pronájmům některých činností v nemocnicích (outsourcing), jež se ředitelé snažili prosadit pod záminkou, že dojde ke zlevnění a zlepšení služby. Ve skutečnosti docházelo k pravému opaku.

Odborový svaz prosazoval, aby zaměstnanci veřejných služeb a veřejné správy byli odměňováni v rámci regulovaného systému vztahujícího se na všechny zaměstnavatele, u nichž prostředky na platy a odměny za pracovní pohotovost pocházejí z veřejných finančních zdrojů. Právní forma organizace by v tom neměla hrát žádnou roli.

Pobytová zařízení sociálních služeb se s cílem ušetřit snažila zbavovat kvalifikovaných zdravotních sester, protože jsou „příliš drahé“. Podle propagátorů tohoto postupu jsou v domovech pro seniory pouze zdraví staří lidé a léky jim může, podobně jako doma, podat i nezdravotník, potřebnou zdravotní péči v těchto zařízeních měly do budoucna zajišťovat agentury domácí péče placené ze zdravotního pojištění. V některých zařízeních byli kvalifikovaní zaměstnanci přeřazováni do kategorií nekvalifikovaných a byli nuceni dál vykonávat kvalifikovanou práci, ale za nižší odměnu.

Odborový svaz pečlivě sledoval přípravu zákona o sociálních službách.

Krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy byly nuceny ke snižování počtu zaměstnanců.

Odborový svaz se věnoval lázeňství a podporoval ho jako součást poskytování zdravotní péče.

Systematicky se začal věnovat problematice násilí na pracovišti a pořádal úspěšné semináře pro mladé odboráře.

Hodinová stávka 21. 4. 2004

Kvůli platům – výši třináctého a čtrnáctého platu a výši platových tarifů – se ve středu 21. dubna od 8 do 9 hodin konala protestní stávka. Odborový svaz patřil k hlavním organizátorům akce, do níž se zapojily všechny odborové svazy působící v ČMKOS. Někde kolegové přerušili práci a sešli se na shromážděních, někde byli stávkující označeni stužkami, všude visely plakáty vysvětlující důvody akce. Stávku podpořila také Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

***

Na jarních poradách v regionech se jako nejžhavější téma ukázaly problémy se zařazováním zaměstnanců do platových tříd a odměňování v nemocnicích obchodních společnostech.

Ve dnech 20. a 21. května se členové výkonné rady odborového svazu v jihomoravské Strážnici sešli se svými slovenskými kolegy.

Celostátní konference OS 12. a 13. 11. 2004

V pořadí pátá celostátní konference odborového svazu se konala ve dnech 12. a 13. listopadu v Přerově. Pozvaný ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach a ministryně zdravotnictví Milada Emmerová se omluvili, že jim účast neumožňuje jiný program.

V souvislosti s aktuální situací ve zdravotnictví se nejvíce mluvilo o stálém zhoršování financování a jeho netransparentnosti, o omezování počtu personálu a stagnaci či poklesu výdělků zaměstnanců. Působení Ministerstva zdravotnictví bylo označeno za katastrofální.

U sociálních služeb bylo kritizováno propouštění zdravotních sester nebo jejich přeřazování. Ostudná je výše platů v sociálních službách, která je více než 5000 Kč pod úrovní mezd v národním hospodářství, v roce 1999 to byly „pouze“ necelé 3000 Kč. Zaznělo také, že pod rouškou humanizace sociálních služeb byl nastartován proces, který vede k sociální nejistotě zaměstnanců, jejich degradaci, zneužívání jejich sociálního cítění, morálního přístupu i profesionálního chování vůči klientům.

Úvodní fotografie je ze setkání se slovenskými kolegy, které se konalo v květnu 2004.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:29

Rok 2018 – neplněné platové sliby a VIII. sjezd OS

Od počátku roku 2018 odborový svaz řešil, zda byly opravdu na všech pracovištích o 10 % zvýšeny platové tarify.

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:54

Rok 2017 – OS v sociálních službách prosadil zvýšení tarifů o 23 %

Do roku 2017 členové odborového svazu vstupovali s novým výrazným benefitem – pojištěním na nepřetržitou právní pomoc.

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Načíst další
 
Napište nám