Rok 2005 – Janu Dvořákovou vystřídala Dagmar Žitníková

Rok 2005

Do roku 2005 vstupovala Česká republika s vládou, v jejímž čele stál Stanislav Gross (ČSSD), jehož po demisi kvůli aféře s financováním bytu od 25. dubna vystřídal Jiří Paroubek.

Ministryní zdravotnictví byla Milada Emmerová (ČSSD), od 12. října byl řízením zdravotnictví pověřen Zdeněk Škromach, 4. listopadu se ministrem zdravotnictví stal David Rath (nestraník za ČSSD).

Ministrem práce a sociálních věcí byl Zdeněk Škromach (ČSSD).

Od počátku provázela rok 2005 vášnivá diskuse o koncepci zdravotnictví, která začala již v roce předcházejícím. Odborový svaz sice ocenil, že o ministerském návrhu koncepce se vede veřejná diskuse a že je v něm zdravotnictví pojímáno jako veřejná služba, návrh ovšem považoval za v mnoha oblastech problematický, například kvůli tomu, že neřešil dostatečně organizaci a financování zdravotnictví, což by v budoucnu vedlo ke zhoršování pracovních a platových podmínek zaměstnanců. Odborovému svazu se nepodařilo s ministryní Emmerovou najít cestu ke konstruktivní diskusi a předseda Schlanger uvedl, že „ každé jednání s ministryní lze označit za mrhání časem“.

Stínový ministr zdravotnictví za ODS senátor Tomáš Julínek představil veřejnosti tzv. Modrou šanci, jejíž podstatou bylo zavedené soukromého komerčního zdravotního pojištění. Jak odborový svaz varoval, jeho hlavní nebezpečí by spočívalo v tom, že pacienti, které by pojišťovny vyhodnotily jako příliš drahé, by „zřejmě nejenže nedostali slibovanou modrou šanci, ale žádnou šanci“.

Také jednání o odměňování byla složitá a neradostná. Odborový svaz požadoval dodržení vládního příslibu na vyrovnání odlišných způsobů odměňování a nesouhlasil s tím, aby se platy zvýšily pouze lékařům, případně pouze zdravotníkům, ale bez finančního zajištění, dokonce s vědomím, že prostředky na to by se vzaly z nenárokových složek platů ostatních zaměstnanců. Odborový svaz zdůrazňoval, že podporuje navyšování platů ve zdravotnictví pro všechny zaměstnance, bez rozdílu profesí a bez ohledu na právní formu zaměstnavatele. Zvýšení požadoval i pro zdravotníky pracující v jiných resortech. Odborový svaz požadoval, aby toto zvýšení bylo finančně zajištěné. Na základě rozhodnutí vlády se zdravotníkům od 1. září zvýšily platy o 8 %, takže pro ně začala platit tabulka, která dosud platila pro úředníky, tedy zvýšená proti základní o 25 %. Odborový svaz znovu apeloval na premiéra Paroubka, aby toto zvýšení bylo finančně zajištěno a nedocházelo k němu na úkor mimotarifních částí platu zdravotníků, natož pak na úkor ostatních zaměstnanců.

***

Většina krajů se chystala převádět své nemocnice na formu obchodních společností. Odborový svaz proti tomu protestoval, ale nedokázal tomu zabránit.

***

V sobotu 19. března se skupina zástupců odborového svazu v Bruselu zúčastnila velké demonstrace za zachování evropského sociálního modelu a za zajištění většího počtu a kvalitnějších pracovních míst.

***

Na tradičním setkání se slovenskými kolegy 12. května zaznělo mnoho varovných informací: Všechny slovenské zdravotní pojišťovny se z veřejnoprávních institucí změnily na akciové společnosti zaměřené na tvorbu zisku, což zásadně ovlivnilo jejich chování vůči poskytovatelům péče, nemocnice nedostávají dostatečně zaplaceno, 90 % slovenských nemocnic je zadluženo, snižují se počty zaměstnanců. Zato několik zdravotních pojišťoven už vykazuje přebytky, v rukou jejich majitelů se ocitají i některá zdravotnická zařízení a lékárny.

***

V sobotu 26. listopadu se v Praze na náměstí Jana Palacha za účasti 25 až 30 tisíc lidí konala velká demonstrace na podporu přijetí dobrého zákoníku práce a proti omezování zaměstnaneckých práv. Demonstranti požadovali přijetí zákoníku práce v navržené podobě a varovali před snahou některých politiků umožnit zákoníkem práce snadné a bezdůvodné propouštění zaměstnanců. Zdůraznili, že stabilita, jistota a perspektiva jsou přirozenými potřebami lidského bytí a nový zákoník práce musí být pojistkou pro slušné zaměstnance i zaměstnavatele.

***

Ve dnech 2. a 3. prosince se v přerovském hotelu Jana konala v pořadí šestá celostátní konference odborového svazu. Kromě jiného na ní zaznělo, že odborový svaz zásadně nesouhlasí s návrhem ministra zdravotnictví Davida Ratha na změnu zákoníku práce v podobě opt-outu, tedy individuální výjimky s délkou pracovní doby 60 hodin a více. Ostrý nesouhlas se týkal také nekvalitního legislativního návrhu na neziskové nemocnice, který by nemocnice transformoval na nefunkční subjekty, čímž by vedl k jejich ohrožení, navíc obsahoval seznam nemocnic, které měly být zrušeny. To odborový svaz označil za zcela nepřijatelné.

Na funkci místopředsedkyně na celostátní konferenci ze zdravotních důvodů rezignovala po více než 15 letech práce ve prospěch odborů Jana Dvořáková. Delegáti do této funkce zvolili Dagmar Žitníkovou.

Fotografie jsou z celostátní konference odborového svazu, která se konala ve dnech 2. a 3. prosince.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:29

Rok 2018 – neplněné platové sliby a VIII. sjezd OS

Od počátku roku 2018 odborový svaz řešil, zda byly opravdu na všech pracovištích o 10 % zvýšeny platové tarify.

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:54

Rok 2017 – OS v sociálních službách prosadil zvýšení tarifů o 23 %

Do roku 2017 členové odborového svazu vstupovali s novým výrazným benefitem – pojištěním na nepřetržitou právní pomoc.

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Načíst další
 
Napište nám