Rok 2006 – V. sjezd odborového svazu

Rok 2006

Do 4. září 2006 byl premiérem Jiří Paroubek (ČSSD), vystřídal ho Mirek Topolánek (ODS).

Ministrem zdravotnictví byl David Rath (nestraník za ČSSD), od 4. září Tomáš Julínek (ODS).

Ministrem práce a sociálních věcí byl Zdeněk Škromach (ČSSD), od 4. září Petr Nečas (ODS).

Velmi kriticky viděl odborový svaz spolupráci s ministrem zdravotnictví Davidem Rathem, který podle odborů „nerespektuje vládou přijaté standardy sociálního dialogu ani na tripartitě, ani na odvětvové úrovni… Na uskutečněných jednáních v rámci sociálního dialogu se ministr chová tak arogantně, že se za něj jeho kolegové omlouvají“. Proto odborový svaz opakovaně vyzval Ministerstvo zdravotnictví, aby „se v zájmu zachování sociálního smíru navrátilo ke konstruktivnímu sociálnímu dialogu a aby neodkladně učinilo takové kroky, které povedou ke stabilizaci systému, zajistí občanům zákonem garantovanou kvalitní péči a zaměstnancům vytvoří odpovídající podmínky pro jejich práci, včetně odměňování“.

Od 1. ledna 2006 došlo ke zvýšení platových tarifů o cca 5 %. V odměňování odborový svaz čelil snahám o likvidaci tarifního systému odměňování a převedení zaměstnanců na smluvní mzdy, což hrozilo od roku 2007 i v souvislosti s připravovaným zákonem o neziskových zdravotnických zařízeních.

V sociálních službách od 31. března nabyl platnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterým se podstatně změnil systém poskytování sociálních služeb v České republice. Odborový svaz byl znepokojen nepřipraveností resortu na bezproblémové zavedení tohoto zákona do praxe, včetně finančního zajištění této změny. Z finančních důvodů v zařízeních sociálních služeb docházelo k přeřazování zdravotnických pracovníků a pedagogických pracovníků na pracovníky přímé obslužné péče. Odborový svaz proto 24. července odstartoval Petici za zachování kvalitních sociálních služeb, bez negativních dopadů na klienty a zaměstnance sociálních služeb. Obracel se v ní na vládu a parlament, aby podnikly takové kroky, které by uvedením v účinnost zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách, zabránily snížení úrovně poskytované péče klientům v sociálních službách a současně by neměly negativní dopady na zaměstnance v těchto službách. Zároveň odmítal úspory v zařízeních sociálních služeb na úkor jejich pracovníků a snahy o vyloučení zdravotnických pracovníků a pedagogů ze sociálních služeb, a tím snížení úrovně poskytované péče. V úterý 28. listopadu se ve 13 městech konala shromáždění na podporu sociálních služeb.

Po celý rok se odborový svaz na jednáních intenzivně připravoval na svůj V. sjezd. Ten se konal ve dnech 23. a 24. listopadu v pražském Hotelu Olšanka.

Delegáti do funkce předsedy OS zvolili RNDr. Jiřího Schlangera, do funkce místopředsedkyň Dagmar Žitníkovou a Ivanu Břeňkovou.

Zvolili výkonnou radu OS ve složení: MUDr2006 . Martin Adamec (Moravskoslezský kraj), Jaroslava Doleželová (Zlínský kraj), Mgr. Lubomír Francl (Jihočeský kraj), Ing. Tomáš Havlásek (Jihomoravský kraj), Jana Hnyková (Liberecký kraj), MUDr. Jiří Keil (Praha), Hana Lisá (Kraj Vysočina), Dana Nosovská (Středočeský kraj), Petr Oberreiter (Karlovarský kraj), Ing. Tomáš Pohořský (Ústecký kraj), Iva Řezníčková (Královéhradecký kraj), Zdeněk Sovík (Olomoucký kraj), Milan Synek (Plzeňský kraj), MUDr. Wesselin Toppisch (Pardubický kraj).

Sjezd zvolil dozorčí radu OS ve složení: Miroslav Brůcha, Ivana Doubková, Aleš Halouzka, Jana Horáková, MUDr. Alexander Kolský, Ing. Petr Popule, RNDr. Miroslav Studený.

Sjezd schválil program na léta 2007-2010, stanovy a finanční řád odborového svazu.

Schválil čestné členy OS Janu Dvořákovou, Miloslava Stareckého, Zdeňku Šimonovou a Milana Zaorala.

Sjezd vyzval vládu, krajská a obecní zastupitelstva a úřady, aby vyvíjely úsilí k zajištění kontinuity výkonů veřejné správy a poskytování veřejných služeb, a tím překonaly nedostatky v právních předpisech, a aby řešily nepřipravenost jednotlivých odvětví, aby případnými dopady nebyla porušována práva a nároky zaměstnanců a nebyl ohrožen sociální smír.

Sjezdu se zúčastnili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, předseda výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Zdeněk Škromach, zástupci zaměstnavatelů, předsedkyně EPSU Anne–Marie Perret, předseda Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb Andrej Kučinský a další hosté.

Foto Ladislav Kucharský

Fotografie jsou ze sjezdu odborového svazu, který se konal ve dnech 23. a 24. listopadu.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:29

Rok 2018 – neplněné platové sliby a VIII. sjezd OS

Od počátku roku 2018 odborový svaz řešil, zda byly opravdu na všech pracovištích o 10 % zvýšeny platové tarify.

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:54

Rok 2017 – OS v sociálních službách prosadil zvýšení tarifů o 23 %

Do roku 2017 členové odborového svazu vstupovali s novým výrazným benefitem – pojištěním na nepřetržitou právní pomoc.

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Načíst další
 
Napište nám