Rok 2007 – protesty proti škrtformě

Rok 2007

V roce 2007 byl premiérem Mirek Topolánek (ODS).

Ministrem zdravotnictví byl Tomáš Julínek (ODS).

Ministrem práce a sociálních věcí byl Petr Nečas (ODS).

Od počátku roku se vedení odborového svazu intenzivně věnovalo jednání v krajích, které připravovaly transformaci svých nemocnic na akciové společnosti. V silách odborů nebylo tomu zabránit, proto se odborový svaz snažil uhlídat, aby po změně nedošlo ke zhoršení podmínek pro zaměstnance.

V souvislosti s účinností nového zákoníku práce se horkým tématem staly přesčasy ve zdravotnictví, stát tento problém dlouhodobě podceňoval a zaměstnavatelé především hledali cesty, jak limity dané zákoníkem obejít.

V účinnost vstoupil od 1. ledna 2007 také zákon o sociálních službách a OS pečlivě sledoval jeho aplikaci v praxi. Odborový svaz na základě svých zjištění zpracoval inventuru a řešení v ní uvedených problémů požadoval na jednáních tripartitního týmu i na jednáních s představiteli MPSV. Šlo hlavně o neprůhledný dotační systém, nedofinancování zařízení sociálních služeb a problémy s úhradami z veřejného zdravotního pojištění.

Odborový svaz nesouhlasil s koncepcí MPSV na plošné stěhování mentálně postižených z ústavů.

Odborový svaz předložil požadavek na doplnění ustanovení v zákoníku práce, které by zabezpečilo poskytování platů všem zaměstnancům, jejichž prostředky na odměnu za práci a odměnu za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány z veřejných zdrojů.

V dubnu výkonná rada OS vyslovila zásadní nesouhlas s připravovanými vládními návrhy k reformě daní a zdravotnictví a zdůraznila, že návrhy jsou předkládány jednotlivě, chybí informace o vzájemných souvislostech a o skutečných dopadech na veřejné rozpočty, a tím i na zaměstnance a občany.

V sobotu 19. května se v pražském Kongresovém centru konalo jednání zástupců odborových organizací sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Téměř dva tisíce zástupců odborářů zde jasně vyjádřilo nesouhlas odborů s připravovanou vládní reformou. Zástupci OS zde vystoupili s informacemi o problémech zaměstnanců transformovaných nemocnic a OS zdůraznil, že je proti transformaci a privatizaci nemocnic.

V sobotu 23. června zorganizovaly odbory v Praze na Václavském náměstí demonstraci pod heslem ZASTAVME ŠKRTFORMU. Šrtformou odbory nazvaly chystanou vládní reformu, protože ji nepovažovaly za reformu, ale za pouhé škrtání převážně na příjmové straně rozpočtu, což se podle nich nutně projeví nedostatkem peněz na veřejné služby.

Na velkou červnovou demonstraci svým obsahem navazoval také protestní odborový happening, který se konal v úterý 14. srpna odpoledne před budovou Poslanecké sněmovny. Těsně před začátkem jednání zde odboráři upozorňovali poslance na to, že nesouhlasí s navrženou podobou reformy a že poslanci jsou ve svých funkcích díky hlasům voličů a nyní dělají něco jiného, než slibovali před volbami.

Ve dnech 14. až 16. září se na Slovensku v Těrchové sešli členové výkonné rady OS se svými kolegy z partnerského slovenského odborového svazu.

Velké škrty přes nesouhlas odborů dopadly na hygienickou službu a ještě větší na zdravotní ústavy, předseda OS Jiří Schlanger to značil za největší decimaci za období od listopadu 1989.

Ve čtvrtek 15. listopadu se před Ministerstvem zdravotnictví konala demonstrace proti sloučení Ústavu hematologie a krevní transfuze s Všeobecnou fakultní nemocnicí, kterou svolala zdejší odborová organizace a podpořili ji i další kolegové, například z brněnské Úrazové nemocnice.

Stále vyhrocenější byl vztah odborového svazu a ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Odborový svaz intenzivně na všech jednáních vystupoval proti jeho záměrům, především proti záměru udělat ze zdravotních pojišťoven a z fakultních nemocnic akciové společnosti a zrušit platové tabulky a zavést ve zdravotnictví mzdy.

Dnem 5. prosince 2007 vyhlásila výkonná rada OS stávkovou pohotovost členů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a vyzvala zaměstnance zdravotnictví a sociálních služeb, ale i další zaměstnance veřejné správy a služeb, aby se k ní připojili. Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti byl obsah senátního tisku č. 145 – novely zákoníku práce předloženého 27. 11. 2007 senátorem a ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem, kterým se navrhovala úprava řešení pracovní doby ve zdravotnictví prostřednictvím prodloužení stanovené pracovní doby zdravotnických pracovníků o 8 hodin týdně a změna odměňování zaměstnanců veřejných služeb z režimu platu do režimu mzdy, tedy sjednávání odměny za práci ve formě mzdy namísto jejího určení v platových tarifních tabulkách.

Fotografie jsou z demonstrace 23. června 2007 na Václavském náměstí a z happeningu před Poslaneckou sněmovnou 14. srpna 2007.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:29

Rok 2018 – neplněné platové sliby a VIII. sjezd OS

Od počátku roku 2018 odborový svaz řešil, zda byly opravdu na všech pracovištích o 10 % zvýšeny platové tarify.

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:54

Rok 2017 – OS v sociálních službách prosadil zvýšení tarifů o 23 %

Do roku 2017 členové odborového svazu vstupovali s novým výrazným benefitem – pojištěním na nepřetržitou právní pomoc.

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Načíst další
 
Napište nám