Rok 2014 – obnovení sociálního dialogu a VII. sjezd OS

Rok 2014

V čele vlády stál do 29. ledna nestraník Jiří Rusnok, vystřídal ho Bohuslav Sobotka (ČSSD)

Ministrem zdravotnictví byl do 29. ledna nestraník Martin Holcát, vystřídal ho Svatopluk Němeček (ČSSD).

Ministrem práce a sociálních věcí byl do 29. ledna nestraník František Koníček, vystřídala ho Michaela Marksová Tominová (ČSSD).

Ministrem financí byl do 29. ledna nestraník Jan Fischer, vystřídal ho Andrej Babiš (ANO).

Odbory i zaměstnavatelé ocenili, že nová vláda má zájem řešit problémy, které neřešily vlády předcházející. Odborový svaz velmi přivítal změnu filozofického přístupu ke zdravotnictví. Odbory vždy tvrdily, že zdravotnictví je veřejná služba založená na principech solidarity a pomoci. To programové prohlášení akcentovalo již v úvodních větách. Pro odborový svaz bylo velmi důležité, že vláda chce garantovat síť nemocnic ve formě veřejnoprávních neziskových organizací a že v koaliční dohodě je zakotveno, že zaměstnanci těchto nemocnic budou odměňováni tarifními platy. Pozitivní byl i důraz na prevenci a zastavení likvidace lázeňství. V souvislosti s uvažovaným přechodem financování sociálních služeb na kraje odborový svaz požadoval, aby jim nejen byla převedena od státu stejná částka, jako v předcházejících letech, ale aby byla navýšena tak, aby mohl být naplněn dlouhodobý požadavek OS, že se zvýší platy zaměstnanců v sociálních službách.

Naplno se rozjelo využívání svazového Zajišťovacího fondu, který zahájil fungování od 1. července roku 2013.

Ve dnech 4. a 5. března se v Brně sešli zástupci odborových organizací nemocnic z České a Slovenské republiky na konferenci s názvem Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru, která byla pořádána pod záštitou Nadace Friedricha Eberta. Probírali vliv personální vyhlášky na sociální klima v nemocnicích a na vývoj sociálního dialogu, nábor mladých a udržení stárnoucí pracovní síly. Věnovali se také získávání mladých pro práci v odborech, mezigeneračním vztahům v odborové organizaci a jejich vlivu na sociální dialog ve vztahu k mezigeneračním vztahům mezi odborovými funkcionáři a managementem nemocnice.

Představitelé organizací sdružených v krizovém štábu nemocnic, odborů a pacientů jednali 7. dubna o kritické situaci, v níž se ocitají nemocnice poté, co vláda přerušila jednání o slíbených kompenzacích za zrušené poplatky v nemocnicích. Shodli se, že text koaliční smlouvy a programové prohlášení vlády přivítali s nadějí, že se začnou řešit vážné finanční problémy nemocnic. Nyní jsou velmi znepokojeni, že místo toho nejsou plněny ani závazky podepsané v koaliční smlouvě a nově přijatá politická rozhodnutí dál situaci nemocnic zhoršují. Zdravotnictví, včetně zaměstnanců a pacientů, se podle členů krizového štábu opět stalo rukojmím v politických hrátkách.

V pátek 25. dubna byl na VI. sjezdu ČMKOS zvolen novým předsedou Josef Středula, místopředsedkyní byla znovu zvolena Radka Sokolová a místopředsedou Vít Samek.

Ve středu 11. června se v Praze v Domě odborových svazů s vedením odborového svazu sešli členové výkonné rady, členové dozorčí rady a po dvou zástupcích krajské rady z každého kraje. Vedení odborového svazu je informovalo o jednáních s ministry a vládou, které odborový svaz vede kvůli platům a mzdám, pracovním podmínkám, snižování počtu personálu a dalším palčivým problémům, s nimiž se zaměstnanci zdravotnictví a sociální péče potýkají. Velký prostor byl věnován diskusi a informacím z regionů o situaci na pracovištích. Účastnici se shodli, že snížení prostředků pro zdravotnictví a sociální péči minulými vládami způsobilo ve zdravotnictví a všech jeho částech i v sociálních službách dlouhodobou a hlubokou krizi. Za velmi varovné odboráři považují zjištění OS, že mnozí zaměstnanci všech profesí (!) se v případě jiné nabídky chystají svoji práci ve zdravotnictví a sociálních službách opustit.

Tradiční společné jednání výkonné rady OS a výkonného výboru partnerského slovenského odborového svazu se konalo ve dnech 15. až 17. května ve Znojmě.

Ve středu 21. května se konala tradiční konference Bezpečná sanitka, tentokrát s mottem Dva roky zákona o ZZS v praxi.

Ve dnech 26. a 27. května se konala konference sekce pracovníků hygienické služby. Byla zahájena na Ministerstvu zdravotnictví, kde se uskutečnila společné jednání zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců hygienické služby.

Odborový svaz se intenzivně zabýval situací na pražské záchrance.

O aktuální situaci v lázeňství v České republice, na Slovensku a v Maďarsku jednali 19. a 20. září v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku čtyři desítky odborářů z těchto zemí.

Jednání výkonné rady OS se 14. října zúčastnil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, hlavním tématem bylo zvyšování platů.

Ve dnech 20. až 22. listopadu se konal VII. sjezd odborového svazu. Zvolil nové vedení OS – předsedkyni Dagmar Žitníkovou, místopředsedkyni Ivanu Břeňkovou a místopředsedu Lubomíra Francla, zvolil dozorčí radu OS, potvrdil nové členy výkonné rady a jejich náhradníky, kteří byli zvoleni na krajských konferencích, a schválil základní svazové dokumenty. Dlouholeté funkcionářky Jaroslavu Doleželovou a Ivanu Doubkovou sjezd jmenoval Čestnými členkami OS. Jednání sjezdu se zúčastnili ministři Andrej Babiš, Michaela Marksová Tominová a Svatopluk Němeček a zástupci sociálních partnerů, premiér Sobotka se omluvil kvůli cestě do USA.

Foto archiv odborového svazu

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:29

Rok 2018 – neplněné platové sliby a VIII. sjezd OS

Od počátku roku 2018 odborový svaz řešil, zda byly opravdu na všech pracovištích o 10 % zvýšeny platové tarify.

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:54

Rok 2017 – OS v sociálních službách prosadil zvýšení tarifů o 23 %

Do roku 2017 členové odborového svazu vstupovali s novým výrazným benefitem – pojištěním na nepřetržitou právní pomoc.

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Načíst další
 
Napište nám