Rok 2015 – tlak na lepší odměňování i financování

Rok 2015

Vláda byla po celý rok 2015 stabilní, v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Ministrem zdravotnictví byl Svatopluk Němeček (ČSSD).

Ministryní práce a sociálních věcí byla Michaela Marksová Tominová (ČSSD).

Ministrem financí byl Andrej Babiš (ANO).

Rok 2015 byl pro odborový svaz prvním rokem nového volebního období. Ve dnech 20. až 22. listopadu VII. sjezd odborového svazu schválil program a další základní svazové dokumenty, zvolil nové vedení OS – předsedkyni Dagmar Žitníkovou, místopředsedkyni Ivanu Břeňkovou a místopředsedu Lubomíra Francla, zvolil dozorčí radu OS ve složení: Marie Preisová (ukončila svoji činnost v DR k 30. 9. 2015), RNDr. Miroslav Studený, Lenka Štěpánková, Bc. Stanislav Taťoun, Pavel Vobecký, Zdeněk Vohnout a Soňa Vytisková, náhradnice Dagmar Dědková. Sjezd potvrdil členy výkonné rady, kteří byli zvoleni na krajských konferencích: Mgr. Lubomír Francl (Jihočeský kraj), Ing. Tomáš Havlásek (Jihomoravský kraj), Bc. Marcela Holčáková (Zlínský kraj), Hana Kabátková, DiS., (Kraj Vysočina), Vít Přibylík (Moravskoslezský kraj), Monika Kudrová (Středočeský kraj), Milan Synek (Plzeňský kraj), Helena Šebestová (Karlovarský kraj), prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc., (Praha), Ing. Petr Vaník (Královéhradecký kraj), Miluše Váňová (Liberecký kraj), Martin Vostal (Pardubický kraj), Alena Wilhelmová (Ústecký kraj), Jan Zatloukal (Olomoucký kraj). Sjezd potvrdil také náhradníky členů výkonné rady: Jaroslava Carrasco (Praha), Božena Krčková (Pardubický kraj), Kateřina Křížová (Ústecký kraj), Hana Kudličková (Jihomoravský kraj), Vendulka Laubová (Středočeský kraj), Ivana Lukašíková (Zlínský kraj), Nicol Michalowská (Moravskoslezský kraj), Ivana Minaříková (Karlovarský kraj), Jiří Nováček (Kraj Vysočina), Ing. Jitka Pillerová (Jihočeský kraj), Iva Řezníčková (Královéhradecký kraj), Zdeněk Sovík (Olomoucký kraj), Krasimir Vasilev (Plzeňský kraj), Hana Vilímová (Liberecký kraj).

Protože Lubomír Francl byl zvolen do funkce místopředsedy OS, stala se členkou výkonné rady za Jihočeský kraj Jitka Pillerová. Z pracovních důvodů ke konci března v této funkci skončila a vystřídala ji Světluše Lanžová, která byla 2. dubna zvolena na krajské konferenci.

Od ledna 2015 se měly o 5 % ve zdravotnictví zvýšit platové tarify a základní mzdy, ale mnohé nemocnice tvrdily, že v úhradové vyhlášce nedostaly na toto zvýšení mezd dost prostředků. OS situaci opakovaně projednával s  ministrem Němečkem i premiérem Sobotkou a na Ministerstvu zdravotnictví vznikla komise, aby přepočítávala údaje z nemocnic, které tvrdily, že na zvýšení mezd nemají. I v této souvislosti OS znovu zdůrazňoval svůj dlouhodobý požadavek na sjednocení odměňování ve zdravotnictví pod systém platů.

Po celý rok se stupňovaly problémy na pražské záchrance způsobené chováním ředitele Zdeňka Schwarze, které počátkem roku 2015 vedly k vyhlášení stávkové pohotovosti na ZZS hlavního města Prahy. Nakonec byl ředitel Schwarz v květnu odvolán.

Svaz se intenzivně věnoval situaci v lázeňství, ta se postupně zlepšovala, ale chyběl dlouhodobější plán rozvoje lázeňství a odborový svaz požadoval, aby se financování z veřejného zdravotního pojištění dostalo minimálně na úroveň roku 2010.

V sociálních službách odborový svaz požadoval jejich adekvátní finanční zajištění, upozorňoval na zcela nedostatečné úhrady za poskytnutou zdravotní péči a na problémy zdravotních sester, které pracují v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Sekce zdravotnických záchranných služeb přivítala v Brně kolegy z Velké Británie a s velkým zájmem se seznámila s tím, jak stávkovali kvůli zvýšení platů.

V hygienické službě OS usiloval o zlepšení jejího financování. Od 1. července přešla část zaměstnanců hygienické služby pod služební zákon.

Zvýšení mezd a platů v nemocnicích, návrh zákona o neziskových nemocnicích a reforma péče o duševně nemocné byly hlavními tématy konference, kterou 13. dubna v Praze zorganizovala sekce nemocnic.

Ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta uspořádal odborový svaz 28. května v Praze mezinárodní konferenci na téma neziskových nemocnic a pracovních podmínek.

16. září se v Praze konal mítink ČMKOS Konec levné práce.

S výkonným výborem Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb se tentokrát výkonná rada sešla na Slovensku v Topoĺnikoch.

Ve zdravotnictví odborový svaz společně s LOK-SČL požadoval zvýšení plateb za státní pojištěnce a věnoval se zamýšleným změnám ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Zároveň připomínal zhoršující se personální situaci ve zdravotnictví, především nedostatek sester, který je důsledkem zhoršujících se pracovních podmínek.

Odborový svaz kvůli tomuto problému svolal do Prahy celostátní poradu, které se 18. listopadu zúčastnilo na 120 odborářů. Premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, ministrovi financí Andreji Babišovi a ministrovi zdravotnictví Svatopluku Němečkovi účastníci jako lidé přímo z praxe popsali, jak situace v nemocnicích vypadá a jaké má nedostatek personálu důsledky.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka podepsal 22. prosince s představiteli čtyř odborových svazů historicky první kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní zaměstnance. Ve zdravotnictví se týká některých zaměstnanců hygienické služby.

Foto archiv odborového svazu

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:29

Rok 2018 – neplněné platové sliby a VIII. sjezd OS

Od počátku roku 2018 odborový svaz řešil, zda byly opravdu na všech pracovištích o 10 % zvýšeny platové tarify.

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:54

Rok 2017 – OS v sociálních službách prosadil zvýšení tarifů o 23 %

Do roku 2017 členové odborového svazu vstupovali s novým výrazným benefitem – pojištěním na nepřetržitou právní pomoc.

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Načíst další
 
Napište nám