Rok 2018 – neplněné platové sliby a VIII. sjezd OS

Rok 2018

V čele vlády stál v roce 2018 Andrej Babiš (ANO 2011).

Ministrem zdravotnictví byl Adam Vojtěch (nestraník za ANO 2011).

Ministryní práce a sociálních věcí byla do 27. června 2018 Jaroslava Němcová (ANO 2011), vystřídal ji Petr Krčál (ČSSD, do 18. července). Od 30. července byla ministryní práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ministryní financí byla Alena Schillerová (nestranička za ANO 2011).

Od počátku roku 2018 odborový svaz řešil, zda byly opravdu na všech pracovištích o 10 % zvýšeny platové tarify.

Jednání výkonné rady OS se v pondělí 8. ledna zúčastnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Odboráři ho na konkrétních příkladech ze svých pracovišť informovali o tom, jak hluboké problémy s nedostatkem personálu jsou a že další zaměstnanci budou odcházet, pokud se situaci na pracovištích nezlepší, především pokud jde o počet personálu a jeho přetěžování. Ministr Vojtěch nejenže odmítal odborovým svazem dlouhodobě požadované sjednocení odměňování ve zdravotnictví pod systém platových tarifů, ale odmítal i zvyšování platových tarifů. Považoval ho za nepřijatelně plošné, chtěl zvyšovat pouze nenárokové služby platu na základně výkonnosti. Odbory naopak ve zvyšování tarifů viděly jeden z hlavních stabilizačních prvků pro udržení zaměstnanců ve zdravotnictví.

V úterý 6. února se vedení odborového svazu sešlo s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou, v pondělí 12. března se ministryně Němcová zúčastnila jednání výkonné rady a sekce sociál odborového svazu.

Odborový svaz vytrvale usiloval o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sociální služby a pro oblast lůžkové zdravotní péče. Narážel však při tom na neochotu zaměstnavatelů.

Sekce pracovníků hygienické služby a členové vedení OS jednali s hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou i s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o odměňování i dalším rozvoji hygienické služby.

O situaci ve zdravotnictví jednal odborový svaz 12. dubna s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a premiérem Andrejem Babišem.

Odboráři Rokycanské nemocnice vstoupili 1. května do stávkové pohotovosti, protože ani v tomto roce zde nebyly mzdy zvýšeny tak, jak bylo dohodnuto s vládou. Stávková pohotovost skončila 9. července podepsáním kolektivní smlouvy.

Kvůli kritickému nedostatku zdravotníků a odměňování zaměstnanců se na 150 odborářů z nemocnic z celé České republiky sešlo 4. května v Praze na celostátní poradě. Od premiéra Babiše a ministra Vojtěcha požadovali 10% zvýšení platových tarifů pro všechny a konec diskriminace v odměňování mezi jednotlivými nemocnicemi podle jejich právní formy a upozorňovali na porušování zákoníku práce v nemocnicích. Premiér Babiš zvýšení tarifů od 1. ledna slíbil.

Už 6. června se ale od premiéra vedení OS dozvědělo, že nešlo o slib, ale jen o podporu. A ministr Vojtěch sdělil, že plošné zvýšení tarifů nebude.

Protože premiér nevzal informace zaměstnanců nemocnic vážně, obrátili se na něj mnozí členové odborového svazu písemně. Na 120 těchto zdravotníků pozval premiér Babiš na pondělí 30. července na jednání do Lichtenštejnského paláce, jejich návštěva a opakování závažných informací ale nepřinesly žádný konkrétní výsledek.

Odměňování bylo 12. června hlavním tématem také na jednání více než tří set odborářů z veřejných služeb a veřejné správy. Požadovali 10% zvýšení tarifů již od 1. října 2018.

Se slovenskými kolegy se členové výkonné rady OS sešli ve dnech 17. až 19. května v Rožnově pod Radhoštěm.

Záchranáři se na své tradiční konferenci Bezpečná sanitka věnovali především bezpečnosti práce, ale i odměňování a nedostatku personálu.

Problematice ochrany veřejného zdraví a nedostatečnému finančnímu a personálnímu zabezpečení hygienické služby se věnoval červnový kulatý stůl na Ministerstvu zdravotnictví.

Odborový svaz se silně angažoval v akcích na záchranu nemocnice v Sušici a na záchranu nemocnice v Orlové.

Odboráři veřejných služeb a veřejné správy se spolu se zaměstnavateli setkali 9. července s představiteli vlády kvůli zvyšování platů zaměstnanců.

Kvůli situaci ve vyjednávání o zvýšení platů a mezd vstoupil 17. srpna odborový svaz do stávkové pohotovosti. Požadoval splnění slibu, že se ve třech letech za sebou zvýší platové tarify o 10 %, který na jaře roku 2016 dali Bohuslav Sobotka za ČSSD, Andrej Babiš za ANO a Pavel Bělobrádek za KDU-ČSL.

31. srpna vláda rozhodla o tom, že se tarify zvýší, ale méně a o různé částky (5 % a 7 %).

Ve dnech 22. a 23. listopadu se konal VIII. sjezd odborového svazu. Zvolil nové vedení OS – předsedkyni Dagmar Žitníkovou, místopředsedkyni Janu Hnykovou a místopředsedu Lubomíra Francla, zvolil dozorčí radu OS, potvrdil nové členy výkonné rady a jejich náhradníky, kteří byli zvoleni na krajských konferencích, a schválil základní svazové dokumenty. Helenu Šebestovou, Miroslava Studeného a bývalého předsedu OS Jiřího Schlangera sjezd jmenoval Čestnými členy OS. Jednání sjezdu se zúčastnili premiér Andrej Babiš, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a mnozí další hosté.

Foto archiv odborového svazu

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:54

Rok 2017 – OS v sociálních službách prosadil zvýšení tarifů o 23 %

Do roku 2017 členové odborového svazu vstupovali s novým výrazným benefitem – pojištěním na nepřetržitou právní pomoc.

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:36

Rok 2015 – tlak na lepší odměňování i financování

Vláda byla po celý rok 2015 stabilní, v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Načíst další
 
Napište nám