Rok 2023 bude rokem dovedností zaměstnanců

Evropský sociální dialog mezi odbory a zaměstnavateli z nemocnic se konal dne 15. listopadu 2022 v Bruselu. Plenární zasedání sektorového sociálního dialogu pro zdravotnictví se konalo v hybridní, tedy zároveň prezenční a on-line formě. Jednání se účastnili zástupci Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), Evropské asociace zaměstnavatelů nemocnic a zdravotnictví (HOSPEEM) a zástupci Evropské komise.

Na programu byl Evropský rok dovedností (rok 2023), ekonomická krize, nárůst životních nákladů, nebezpečné léčivé přípravky, zpráva České republiky o předsednictví v Radě EU v části zdravotnictví.

Účastníci jednání za EPSU i HOSPEEM hned v úvodu nesouhlasili se zkrácením doby jednání, stanovené tři hodiny jednání prostě nestačí na bohatou diskusi o všech tématech, která jsou na programu a jsou pro účastníky důležitá. Dále již probíhalo jednání podle stanoveného programu.

Zástupce Evropské komise Jan Behrens vyzval sociální partnery, aby přispěli a podpořili hlavní prioritu Evropské komise pro nadcházející rok, kterou se stává celoživotní vzdělávání a získávání dovedností zaměstnanců EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém letošním projevu o stavu Unie prohlásila rok 2023 za Evropský rok dovedností.

Jednou z klíčových iniciativ Evropské komise v rámci agendy dovedností je v nadcházejících letech poskytnout příležitost ke zvyšování vzdělání a rekvalifikaci téměř šesti milionům lidí. Byly zahájeny kroky ve dvanácti klíčových průmyslových ekosystémech. EPSU a HOSPEEM jsou dva z mnoha partnerů v alianci dovedností ve zdravotnictví, označované jako BeWell (Blueprint Alliance for a Future Health Workforce Strategy on Digital and Green Skills).

Účastníci jednání vítají zaměření Evropské komise na vytváření příležitostí k celoživotnímu vzdělávání. Připomněli, že ve zdravotnictví potřebujeme zaměstnance, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a mají potřebné dovednosti.

Odboráři zdůraznili, že hlavním problémem je nedostatek zaměstnanců ve zdravotnictví kvůli stárnoucí populaci, nedostatku veřejných investic atd.

Zástupce Evropské komise sdělil, že Pakt pro dovednosti je založen na filozofii spolupráce mezi lidmi, kteří znají situaci a potřeby resortu. Kromě toho není cílem pouze povzbudit pracovníky, aby absolvovali více školení, ale také poskytnout mladým lidem z jiných odvětví takové vzdělání, které umožní přechod do jiných odvětví, a to i do zdravotnictví.

Zástupce Evropské komise Ralf Kleinschmidt vystoupil k aktuální informaci o pokynech pro práci s nebezpečnými léčivými přípravky. Cílem pokynů je chránit pracovníky, kteří se podílejí na celém cyklu nebezpečných léčivých přípravků – od jejich výroby až po nakládání s odpady. Výzkumníci provedli několik pilotních projektů, aby mohly být pokyny vydány do prosince 2022.

Tajemník EPSU pro část zdravotnictví Adam Rogalewski připomněl, že Evropská rada přijala v říjnu směrnici o adekvátních minimálních mzdách. Pro odbory a zaměstnavatele ve zdravotnictví je nejdůležitější ustanovení, které požaduje, aby členské státy dosáhly 80% krytí zaměstnanců kolektivními smlouvami.

Zástupci HOSPEEM požádali zástupce Ministerstva zdravotnictví, aby se zúčastnil jednání plenárního zasedání a přednesl informaci o práci České republiky v době předsednictví Radě Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se nemohl nikdo zúčastnit, požádala Ivana Břeňková o prezentaci priorit, aby za Českou republiku informaci podala.

Ivana Břeňková podala krátkou informaci z předloženého materiálu Ministerstva zdravotnictví. České předsednictví navrhlo legislativu o regulaci Evropského zdravotnického datového prostoru (EHDS), která by mimo jiné pomohla vytvořit jednotný evropský prostor pro sdílení zdravotnických dat. Předsednictví předložilo další legislativní návrhy k bezpečnosti dárců a příjemců krve, tkání a buněk. Předsednictví navrhlo revizi Směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky expozice azbestu při práci. Předsednictví České republiky navrhlo revizi strategie EU pro globální zdraví. Prezentaci Ministerstva zdravotnictví o prioritách českého předsednictví Radě Evropské unie v češtině i v angličtině viz níže jako soubory ke stažení.

V bodě o dopadech ekonomické krize na zdravotnictví sdělili britští zástupci zaměstnavatelských organizací a odborů, že britský systém zdravotní péče (NHS) trpí téměř deset let nedostatečnými investicemi a nebude schopen unést žádné škrty ve financování zdravotní péče.

Všichni zúčastnění za velký problém označili nárůst inflace ve státech EU a tomu neodpovídající předpoklad zvýšení mezd a platů. Diskutovali o nedostatku sester, chybí politická opatření k zajištění odpovídajícího ubytování pro zdravotnický personál přicházející ze zahraničí. Další body nemohly být projednány a byly přesunuty na následující jednání.

Autorka je členkou výkonného výboru EPSU.

Foto autorka

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 9. 3. 2023 / 16:02

Evropští odboráři jednali o problémech sociálních služeb

Dne 22. února jednaly v Bruselu společně pracovní skupiny Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální oblast (WGHSS EPSU) a pro regionální a státní vládu (LRG EPSU).

Aktuality 17. 10. 2022 / 21:35

Sociální dialog v rámci zeleného přechodu EU

V úterý 11. října 2022 se v pražském hotelu Diplomat konala mimořádná schůze Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:30

Zástupci evropských nemocnic a odborů o udržení zaměstnanců

Evropský sektorový sociální dialog zástupců nemocnic se konal 31. května 2022 v Bruselu.

Načíst další
 
Napište nám