Roky 1997 a 1998 a III. sjezd OS ve Žďáru nad Sázavou

Rok 1997

Rok 1997 byl rokem, kdy se nemocnice potýkaly se zadlužením, některým hrozily konkurzy především kvůli dluhům za léky, Ministerstvo zdravotnictví připravovalo zásadní změny v ochraně veřejného zdraví, hlavně velkou redukci počtu hygienických stanic, a odborový svaz nutil ministra zdravotnictví Jana Stráského (ODS), aby s ním vedl řádný sociální dialog.

Problémy zadlužených nemocnic se odborový svaz snažil řešit také s premiérem Václavem Klausem (ODS). Vláda předložila návrh věcného záměru zákona o stávce mimo kolektivní spory, což odbory ostře odmítly, protože v tom spatřovaly snahu zabránit prakticky jakékoliv stávce na ochranu zájmů zaměstnanců.

Stotisícová demonstrace na Staroměstském náměstí

Na sto tisíc odborářů a dalších občanů se i přes nepříznivé počasí sešlo 8. listopadu 1997 v Praze na Staroměstském náměstí na demonstraci proti způsobu vládnutí, aroganci moci, podílu vlády na vytvoření podmínek pro hospodářskou kriminalitu, nezájmu politiků o řešení věcí veřejných. Premiér Václav Klaus plné Staroměstské náměstí označil za „těch pár odborářů“.

Rok 1998

Novou ministryní zdravotnictví se stala Zuzana Roithová (nestranička) a odborový svaz ji hned v lednu žádal o jednání o situaci v resortu a o odměňování zaměstnanců.

Intenzivně se odborový svaz věnoval také financování sociálních služeb a odměňování jejich zaměstnanců a o těchto problémech v březnu jednal s ministrem práce a sociálních věcí Stanislavem Volákem (ODS).

Rozhořčení odborových svazů, které zastupují zaměstnance rozpočtové a příspěvkové sféry, vyvolal premiér Josef Tošovský (nestraník), když s nimi v dubnu odmítl jednat o platech, přestože reálné platy těchto zaměstnanců v průměru v roce 1997 klesly o 3 %, v případě zaměstnanců hygienických stanic šlo dokonce o 6,8 %. Jednání odborových svazů s premiérem Tošovským se uskutečnilo 19. května, ale podle odborů nebylo úspěšné.

III. sjezd OSZSP ČR

III. sjezd odborového svazu se konal 29. a 30. května 1998 ve Žďáru nad Sázavou.

Do funkce předsedy odborového svazu zvolil RNDr. Jiřího Schlangera, do funkcí místopředsedů odborového svazu zvolil Janu Dvořákovou a Milana Zaorala.

Sjezd zvolil výkonnou radu OS ve složení: MUDr. Martin Adamec, Eva Beranová, Jana Čermáková, doc. MUDr. Jiří Ehrmann, MUDr. Jiří Havlovic, Ing. Jitka Hájková, Alena Ježková, Marta Kocmanová, Iva Merhautová, Stanislav Mišo, Bohumil Mudra, Dagmar Skoumalová, Roman Soukup, MUDr. Roman Splítek, Oldřich Štěpánek a MUDr. Miroslav Tiller.

Sjezd zvolil dozorčí radu OS ve složení: Jana Horáková, Jiří Ježek, Jaroslava Kartáková, MUDr. Alexander Kolský, Zdeňka Kovářová, MUDr. Emerich Majer, Ing. Petr Popule, Miloslav Starecký a Neklan Střecha.

Sjezd schválil program na léta 1998-2002, stanovy a finanční řád odborového svazu.

Sjezdu se jako host zúčastnil předseda ČMKOS Richard Falbr, předseda partnerského slovenského odborového svazu Daniel Repáš, ministryně zdravotnictví Zuzana Roithová a náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Běla Hejná.

Sjezd vyjádřil nespokojenost nad stavem zdravotnictví a sociální péče a nad podmínkami jejich pracovníků a vyzval k účasti na jednohodinové výstražné stávce vyhlášené na 8. června 1998.

Jednohodinová výstražná stávka 8. 6. 1998

Jednohodinová výstražná stávka odborových svazů, které sdružují zaměstnance rozpočtové a příspěvkové sféry, se konala 8. června a jejím hlavním požadavkem byla valorizace platových tarifů. Zastavením práce nebo podporou s ohledem na nepřetržitý provoz většiny zařízení sociální péče a zdravotnictví a na konkrétní podmínky nutnosti poskytování zdravotní a sociální péče se do ní zapojila drtivá většina členů odborového svazu.

***

Na podzim pokračovala jednání o zvýšení platových tarifů s novou vládou premiéra Miloše Zemana (ČSSD). Jednání bylo podle odborů náročné, ale korektní a skončilo 11. září dohodou o 17% zvýšení platových tarifů od 1. 1. 1999. Jednání o finančním zajištění tohoto zvýšení dál pokračovala.

Kvůli zvýšení platových tarifů v sociálních službách a s tím souvisejícím financováním sociálních služeb jednal OS intenzivně s ministrem práce a sociálních služeb Vladimírem Špidlou (ČSSD).

Prosincového jednání výkonné rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Ivana David (ČSSD). Ocenil činnost odborového svazu, seznámil se situací v resortu a se svými záměry.

Podobné články

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:36

Rok 2015 – tlak na lepší odměňování i financování

Vláda byla po celý rok 2015 stabilní, v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Aktuality 16. 8. 2022 / 18:00

Rok 2014 – obnovení sociálního dialogu a VII. sjezd OS

Rok 2014 V čele vlády stál do 29. ledna nestraník Jiří Rusnok, vystřídal ho Bohuslav Sobotka (ČSSD) Ministrem zdravotnictví byl do ...

Načíst další
 
Napište nám