S hejtmanem Holišem nejen o zdravotnictví a sociálních službách

Za účasti předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně Mgr. Jany Hnykové jednaly v úterý 30. listopadu členky krajské rady s hejtmanem Zlínského kraje Ing. Radimem Holišem. Na programu jednání byly dva body: koncepce zdravotních služeb na území Zlínského kraje a reforma psychiatrické péče v návaznosti na sociální služby.

V úvodní části schůzky bylo pozitivně zhodnoceno splnění úkolů, na kterých se společně členky krajské rady a hejtman dohodli na jednání počátkem roku. Dále jednání pokračovalo předáním informací o vývoji koncepce zdravotnictví. Dle hejtmana termín finální verze koncepce zdravotních služeb byl přesunut na konec února 2022 a bude na programu jednání zastupitelstva i prosincové tripartity. Hlavním důvodem posunutí termínu je aktuální situace, sílící vlna pandemie COVID-19.

Jednání pokračovalo strategií a přípravou na nejhorší scénář vývoje pandemie COVID-19. Hejtman hovořil o krocích kraje, které se plánují pro nejbližší období ke zvládnutí pandemie, a to o strategii testování, očkování (vytvoření sítě očkovacích míst v rámci záchranek), zapojení praktických lékařů (které v současné době ideálně nefunguje), zřízení úložiště lidských zdrojů (přihlášených zdravotníků a nezdravotníků na administrativní práce pro očkovací místa), o systému distribuce očkovacích dávek, nastavení spolupráce s hygienickou službou, návrhu uzavřít školy.

Všechna opatření mají vést k oslabení pandemie a dle hejtmana je na každém kraji, jaký postup zvolí. Problém vidí v absenci fakultní nemocnice v kraji a ve výhledu, že v kraji nikdy nebude, a také ve schopnosti praktických lékařů zvýšit počet naočkovaných dávek. Za důležité také považuje tlak na stát, který situaci bude řešit systémově a legislativně a zejména aktivní zapojení praktických lékařů nejen do očkování, ale i do prevence.

Dalším tématem byla práce hygienické služby, která řeší karantény, trasování, testování, ve školách jsou stovky pozitivních testů. Zástupci odborů hejtmana informovali o tom, jak zaměstnanci čelí vyhrožování, zastrašování, nadávání, trestním oznámením a vše ještě zkomplikovala výzva Daniela Landy, která zahltila hygienickou službu více jak 1600 e-maily se žádostmi. Hejtman hovořil o chybějícím centrálním řízení pandemie, o nastavení systému v hygienické službě, nastavení krizového řízení a zkoordinování činnosti hygienické služby tak, aby reagovala na aktuální situaci na území kraje.

V závěru předsedkyně OS Dagmar Žitníková připomněla zvýšení příplatků pro záchranáře za neuropsychickou zátěž a požádala o jednotný postup a koncepční řešení navýšení finančních prostředků. Ke konkrétní finanční výši se hejtman nevyjádřil s ohledem na finanční možnosti kraje s tím, že toto téma bude předmětem jednání se zástupci (odbory, zaměstnavatel) záchranek.

Na druhý plánovaný bod jednání, reformu psychiatrické péče, se pro aktuální šíření nákazy COVID-19 nedostalo a bylo dohodnuto, že bude obsahem dalšího jednání počátkem nového roku.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:21

Zlínská KR – plnění programu OS

Zpráva zlínské krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 7. 6. 2022 / 10:31

Květnové jednání krajské rady Zlínského kraje

Jednání krajské rady Zlínského kraje 10. května proběhlo tradičně v EUC klinice ve Zlíně.

Aktuality 14. 4. 2022 / 14:30

Činnost zlínské krajské rady od podzimní konference v roce 2021

Poslední zpráva o činnosti krajské rady Zlínského kraje zazněla v říjnu loňského roku na krajské konferenci.

Načíst další
 
Napište nám