S ministrem Ludvíkem o diskriminaci v odměňování a příplatcích za směnnost

Ve středu 4. ledna se na Ministerstvu zdravotnictví sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem. Jednání bylo poměrně krátké a rychlé, ministr byl časově limitován, z jednání odcházel do Senátu na projednávání protikuřáckého zákona.

Předmětem výměny názorů byl především pozměňovací návrh poslance Jaroslava Zavadila k novele zákoníku práce, který navrhuje sjednocení odměňování zaměstnanců nemocnic. Předsedkyně Žitníková ministra seznámila s historií úsilí svazu sjednotit odměňování a předala mu materiály, které svaz zpracoval. Upozornila na diskriminaci zaměstnanců a nemožnost dodržení vládního slibu zvýšení mezd zaměstnancům nemocnic obchodních společností. Dále ministra velmi krátce informovala o situaci v nemocnicích obchodních společnostech, kde se ve většině z nich mzdy zaměstnanců od 1. ledna nezvýšily, což je dalším argumentem pro sjednocení odměňování. Ministr si materiály převzal a přislíbil, že se s nimi seznámí.

Dalším tématem jednání byla činnost tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví a jeho skupin. Místopředsedkyně Břeňková ministra informovala o organizaci práce týmu a byl dohodnut termín jednání týmu na 24. ledna.

Dalším bodem jednání byla novela nařízení vlády č. 564. Ministr odborářkám sdělil, že chce realizovat to, co odbory dlouhodobě navrhovaly – zvýšit příplatek za směnnost. Za odbory bylo sděleno, že s navýšením souhlasí, ale požadují upravit i spodní hranici a zavést tento příplatek i do nařízení vlády č. 567, tedy pro zaměstnance obchodních společností.

Ministr byl také velmi krátce informován o problémech odborů v některých přímo řízených nemocnicích.

Na závěr se předsedkyně a místopředsedkyně OS s ministrem shodly, že problémů je mnoho a je nutné se k některým tématům vrátit, a proto se opět sejdou před jednáním tripartitního pracovního týmu 24. ledna.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám