S MPSV jsme začali řešit výjezdy ZZS do zařízení sociálních služeb

Dne 18. července 2022 se od 13 hodin konalo on-line jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí k výjezdům zdravotnické záchranné služby do pobytových zařízení sociálních služeb. Toto jednání bylo reakcí na informace, jež zazněly na jednáních o psychiatrické reformě a jednáních sekce sociál.

Jednání se za MPSV zúčastnili Bc. Miloslav Čermák a Bc. Otakar Kalenda, za sekci ZZS Vít Přibylík. Byla zhodnocena data a jejich relevantnost ve vztahu k financování jednotlivých služeb, ve vztahu k jednotlivým kritériím, ve vztahu k jednotlivým službám, ve vztahu ke kompetencím všech zúčastněných. Byly vysvětleny duplicity v systému poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, jejich nákladovost.

Na základě těchto informací došla skupina k závěru, že tým je nutné doplnit o zástupce pobytových zařízení sociálních služeb z praxe. Navrhl jsem členku sekce sociál Mgr. Marcelu Holčákovou, která oblast dobře zná a problematikou se dlouhodobě zabývá

Závěr jednání je: přizvat do týmu zástupce pobytových zařízení sociálních služeb z praxe, analyzovat data duplicity zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a nalézt varianty řešení, které budou předloženy vedení MPSV. Do konce srpna je nutné zpracovat tyto úkoly, tak, aby závěry mohly být podrobeny oponentuře.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám