S MPSV jsme začali řešit výjezdy ZZS do zařízení sociálních služeb

Dne 18. července 2022 se od 13 hodin konalo on-line jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí k výjezdům zdravotnické záchranné služby do pobytových zařízení sociálních služeb. Toto jednání bylo reakcí na informace, jež zazněly na jednáních o psychiatrické reformě a jednáních sekce sociál.

Jednání se za MPSV zúčastnili Bc. Miloslav Čermák a Bc. Otakar Kalenda, za sekci ZZS Vít Přibylík. Byla zhodnocena data a jejich relevantnost ve vztahu k financování jednotlivých služeb, ve vztahu k jednotlivým kritériím, ve vztahu k jednotlivým službám, ve vztahu ke kompetencím všech zúčastněných. Byly vysvětleny duplicity v systému poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, jejich nákladovost.

Na základě těchto informací došla skupina k závěru, že tým je nutné doplnit o zástupce pobytových zařízení sociálních služeb z praxe. Navrhl jsem členku sekce sociál Mgr. Marcelu Holčákovou, která oblast dobře zná a problematikou se dlouhodobě zabývá

Závěr jednání je: přizvat do týmu zástupce pobytových zařízení sociálních služeb z praxe, analyzovat data duplicity zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a nalézt varianty řešení, které budou předloženy vedení MPSV. Do konce srpna je nutné zpracovat tyto úkoly, tak, aby závěry mohly být podrobeny oponentuře.

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám