S MPSV jsme začali řešit výjezdy ZZS do zařízení sociálních služeb

Dne 18. července 2022 se od 13 hodin konalo on-line jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí k výjezdům zdravotnické záchranné služby do pobytových zařízení sociálních služeb. Toto jednání bylo reakcí na informace, jež zazněly na jednáních o psychiatrické reformě a jednáních sekce sociál.

Jednání se za MPSV zúčastnili Bc. Miloslav Čermák a Bc. Otakar Kalenda, za sekci ZZS Vít Přibylík. Byla zhodnocena data a jejich relevantnost ve vztahu k financování jednotlivých služeb, ve vztahu k jednotlivým kritériím, ve vztahu k jednotlivým službám, ve vztahu ke kompetencím všech zúčastněných. Byly vysvětleny duplicity v systému poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, jejich nákladovost.

Na základě těchto informací došla skupina k závěru, že tým je nutné doplnit o zástupce pobytových zařízení sociálních služeb z praxe. Navrhl jsem členku sekce sociál Mgr. Marcelu Holčákovou, která oblast dobře zná a problematikou se dlouhodobě zabývá

Závěr jednání je: přizvat do týmu zástupce pobytových zařízení sociálních služeb z praxe, analyzovat data duplicity zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a nalézt varianty řešení, které budou předloženy vedení MPSV. Do konce srpna je nutné zpracovat tyto úkoly, tak, aby závěry mohly být podrobeny oponentuře.

Podobné články

Aktuality 31. 8. 2022 / 20:13

Sociální tripartita jednala o financích a novele zákona

Poslední srpnový den se na MPSV konalo jednání tripartitního Pracovního týmu pro sociální otázky a koncepci důchodové reformy.

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:57

Sekce sociál – plnění programu OS

Zpráva sekce sociál o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 10. 8. 2022 / 10:48

Prostředky pro sociální služby by měly být mandatorním výdajem!

Publikovali jsme: Rozhovor webu odbory.info s místopředsedkyní OS zdravotnictví a sociální péče ČR Janou Hnykovou

Načíst další
 
Napište nám