Sbírka předpisů samosprávných celků a správních úřadů

Dne 3. února 2021 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny zákony č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Výše uvedené právní předpisy ukládají Ministerstvu vnitra, aby zřídilo a od 1. ledna 2022 zajistilo provoz informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů nově vyhlašují obce, kraje, hlavní město Praha a některé správní úřady právní předpisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašované ve Sbírce zákonů) a zveřejňují některé další zákonem stanovené akty relevantní pro výkon veřejné správy.

Dochází tak k posílení právní jistoty veřejnosti a posílení informovanosti o obsahu právních předpisů územních samosprávných celků a některých (neústředních) správních úřadů o obsahu vyhlášených právních předpisů, zajištění adekvátní dostupnosti právních předpisů pro příslušné orgány veřejné moci (např. Policii ČR, správní orgány vykonávající kontrolní a přestupkovou agendu).

Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů lze nalézt na následujícím odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2022 / 19:34

Milostivé léto je zpět

Veřejnoprávní milostivé léto se vrací. Také nyní bude dána fyzickým osobám v exekuci možnost vyhnout se dlužným úrokům a nákladům exekuce.

Aktuality 11. 9. 2022 / 18:58

Zvýšila se náhrada za ztrátu na výdělku

Dne 31. srpna 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 256/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Aktuality 10. 9. 2022 / 19:06

Cestovní náhrady od 20. srpna 2022

Již poněkolikáté v letošním roce dochází ke změně v oblasti cestovních náhrad.

Načíst další
 
Napište nám