Sbírka předpisů samosprávných celků a správních úřadů

Dne 3. února 2021 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny zákony č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Výše uvedené právní předpisy ukládají Ministerstvu vnitra, aby zřídilo a od 1. ledna 2022 zajistilo provoz informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů nově vyhlašují obce, kraje, hlavní město Praha a některé správní úřady právní předpisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašované ve Sbírce zákonů) a zveřejňují některé další zákonem stanovené akty relevantní pro výkon veřejné správy.

Dochází tak k posílení právní jistoty veřejnosti a posílení informovanosti o obsahu právních předpisů územních samosprávných celků a některých (neústředních) správních úřadů o obsahu vyhlášených právních předpisů, zajištění adekvátní dostupnosti právních předpisů pro příslušné orgány veřejné moci (např. Policii ČR, správní orgány vykonávající kontrolní a přestupkovou agendu).

Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů lze nalézt na následujícím odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám