Sbírka předpisů samosprávných celků a správních úřadů

Dne 3. února 2021 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny zákony č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, a č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Výše uvedené právní předpisy ukládají Ministerstvu vnitra, aby zřídilo a od 1. ledna 2022 zajistilo provoz informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů nově vyhlašují obce, kraje, hlavní město Praha a některé správní úřady právní předpisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašované ve Sbírce zákonů) a zveřejňují některé další zákonem stanovené akty relevantní pro výkon veřejné správy.

Dochází tak k posílení právní jistoty veřejnosti a posílení informovanosti o obsahu právních předpisů územních samosprávných celků a některých (neústředních) správních úřadů o obsahu vyhlášených právních předpisů, zajištění adekvátní dostupnosti právních předpisů pro příslušné orgány veřejné moci (např. Policii ČR, správní orgány vykonávající kontrolní a přestupkovou agendu).

Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů lze nalézt na následujícím odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/

Podobné články

Aktuality 27. 6. 2022 / 18:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

Dne 31. 3. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Aktuality 6. 6. 2022 / 15:00

Zvýšila se náhrada za ztrátu na výdělku

Dne 31. května 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání...

Aktuality 5. 6. 2022 / 14:48

Třetí zvýšení důchodů v roce 2022

V souladu s nařízením vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022, které nabyde účinnosti dnem 1. září, dojde v roce 2022 k dalšímu, v pořadí již třetímu, mimořádnému zvýšení důchodů.

Načíst další
 
Napište nám