Se zástupci MZ o financování a změně zákona

Dne 30. srpna se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví k aktuálním otázkám finančního a personálního zabezpečení hygienické služby, připravovaným změnám organizace hygienické služby a přípravě společného jednání se zástupci zaměstnavatelů a ministerstva. Výbor sekce požádal o společné jednání náměstka ministra Bc. Josefa Pavlovice, který se zúčastnil společně se státním tajemníkem Ministerstva zdravotnictví Mgr. Stanislavem Měšťanem a ředitelem odboru ochrany veřejného zdraví Mgr. Matyášem Fošumem. Hlavní hygienička MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., se jednání nemohla z důvodu jiné dlouhodobě plánované akce zúčastnit.

Za odborový svaz se zúčastnili zástupci výboru a pracovní skupiny sekce, které vedla řídící sekce MUDr. Gacka Slavíková. Jednání se zúčastnily také místopředsedkyně odborového svazu Mgr. Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ing. Ivana Břeňková.

Systemizace služebních a pracovních míst

Prvním bodem jednání byla systemizace služebních a pracovních míst, která se tvořila k 1. dubnu, 1. červenci a bude následovat k 1. říjnu. Systemizace, tedy počet pozic a zaměstnanců, je v roce 2022 velmi negativně ovlivněna tím, že krajským hygienickým stanicím se odebírají pracovní a služební místa. Jde o to, že v době pandemie COVID-19 se podařilo navýšit počet systemizovaných míst o 134. Tato místa byla obsazována zaměstnanci na dobu neurčitou. Tato místa však nejsou finančně kryta a dále se s nimi nepočítá. KHS se dostaly do situace, kdy se musí zaměstnancům zajistit finanční kompenzace v souladu se služebním zákonem, ani tyto finance KHS nemají. Na dotaz, čím byl tento stav způsoben, bylo sděleno, že bohužel finanční prostředky pro uvedených 134 míst nebyly zahrnuty do dlouhodobého výhledu tvorby státního rozpočtu, a to jak minulou, tak současnou vládou. KHS musí finance krýt z tzv. nespotřebovaných nároků a dále bylo upozorněno na povinné odvody do státního rozpočtu za neobsazená místa.

Financování zvýšených platových tarifů

K otázce, jak budou kryty finance na navýšení platových tarifů od 1. září o 10 %, se nemohli zástupci ministerstva vyjádřit, protože není zatím sděleno z Ministerstva financí.

Stejný problém s financemi budou mít zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav, pokud nebudou kryty nárůsty platových tarifů dělníků a technickohospodářských pracovníků od 1. září 2022 o 10 %.

Současná vláda předpokládá v následujícím období snížení počtu úředníků a krácení objemu prostředků na platy. Odbory s tímto postupem nesouhlasí, veřejná služba a správa musí být zachovány. Dopady škrtů jsme zažili v době krize, naposledy v době pandemie COVID-19.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Druhým bodem jednání byla novela zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. K tomuto tématu se konalo také jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem v květnu tohoto roku. Tehdy ministr Válek sdělil, že je nutný rozbor současných činností a odpovědnosti všech článků orgánů ochrany veřejného zdraví, krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů. Důležitá je vědecko-výzkumná činnost, zajištění grantů a evropských dotací. Administrace, zajištění evropských dotací a další centrální administrativa by měla být realizována úředníky ministerstva. Pro činnost referenčních laboratoří musí mít zajištěn veřejný systém, ne soukromými laboratořemi. Hygienická služba musí být řízena jednotnou, respektovanou a dodržovanou metodikou, ale v případě, že by se někdo metodikou odmítl řídit, je třeba diskutovat o důvodech. Dále sdělil, že je důležité vytvořit organizační strukturu orgánů hygienické služby, zdůvodnit rozdíly v počtech tzv. obslužných zaměstnanců a zachovat systemizovaná místa všech odborných zaměstnanců. Je třeba zvýšit atraktivitu povolání v hygienické službě, její postavení je nezastupitelné a propouštění zaměstnanců není vůbec na programu. Hlavně ministr Válek sdělil, že návrh na změnu a vytvoření státního orgánu by měl být projednáván také s odbory.

Náměstek ministra Bc. Josef Pavlovic uvedl, že materiál je připravován, bude předložen do vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. Výbor sekce diskutoval o některých otázkách dopadů na zaměstnance a o účinnosti zákona. Podle sdělení zástupců ministerstva nedojde pro zaměstnance k žádným změnám, platnost zákona by mohla být 1. ledna 2024 a postupně pět až sedm let budou jednotlivé postupy realizovány. Státní hygienická služba by měla mít v čele generálního ředitele jmenovaného státním tajemníka ministerstva.

Zdravotní ústavy se budou s největší pravděpodobností slučovat do jednoho se sídlem v Ostravě. Řízen bude ředitelem jmenovaným ministrem zdravotnictví.

Státní zdravotní ústav by měl být vědeckou institucí v čele s ředitelem také jmenovaným ministrem zdravotnictví.

Závěr: výbor sekce požádal o organizaci tzv. kulatého stolu k bodům reformy, finančního a personálního krytí pro práci hygienické služby. Odboráři se se zástupci ministerstva shodli na listopadu tohoto roku. Ke kulatému stolu budou přizváni ředitelé krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů, Státního zdravotního ústavu, představitelé Ministerstva zdravotnictví a všech odborových organizací OSZSP ČR z hygienické služby.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 29. 11. 2022 / 11:49

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby se uskutečnil 28. listopadu 2022.

Aktuality 5. 11. 2022 / 8:52

Prohlášení odborového svazu k propouštění v hygienické službě

Vyzýváme vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby místo snižování počtu odborníků hygienickou službu stabilizovaly a posílily její rozpočet.

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:56

Sekce pracovníků hygienické služby – plnění programu OS

Zpráva sekce pracovníků hygienické služby o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám