Sekce lázeňství – plnění programu OS

Sekce lázeňství obnovila svoji činnost 28. 11. 2019, kdy se sešli zástupci jednotlivých lázní. Na tomto jednání došlo ke zvolení výboru a řídící sekce. Sekce zvolila výbor v tomto složení: Libuše Pavlíková – Státní léčebné Janské Lázně, s. p., Jana Pavlíková – Léčebné Lázně Bohdaneč, Alena Langfellnerová – Lázně Teplice v Čechách, Václav Mrkvička – Lázně Luhačovice, Petr Voborský – Slatinné lázně Třeboň, provozovna Aurora. Nově zvolený výbor si zvolil řídící sekce Libuši Pavlíkovou. Garantem sekce je Mgr. Lubomír Francl.

Členové výboru sekce si předali s předsedkyní OS Bc. Dagmar Žitníkovou a místopředsedkyní OS Mgr. Janou Hnykovou konkrétní poznatky z lázeňských zařízení. Jen jsme začali, tak nás zastavila pandemie COVID-19. To bylo pro lázně těžké období, doslova jsme „bojovali o přežití“. Nejhorší situace byla v těch lázeňských zařízeních, která jsou v soukromém vlastnictví – ztráta benefitů, překážky ve výši 60 % průměrné mzdy. Odměňování zaměstnanců se v lázních částečně odvíjí od výše úhrad ze zdravotního pojištění. Jistotou jsou příjmy ze zdravotního pojištění, ukázalo se, že wellness pobyty jsou doplňkové. Segment lázeňské péče je specifický v tom, že významně čerpal i dotace z programů Antivirus a část roku měl z vládního nařízení úplně uzavřenou produkci. Vesměs ve všech zařízeních využili zaměstnavatelé programy podpory zaměstnanosti Antivirus, podporu lázeňství prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, kompenzační vyhlášku Ministerstva zdravotnictví. I když ve všech lázeňských zařízeních bylo prioritou zachování pracovních míst, tak při obnovení činnosti lázní se některé lázně potýkaly s nedostatkem pracovníků, protože docházelo i k propouštění zaměstnanců.

Lázně se snažily o restart a v tom zasáhla druhá vlna pandemie COVID-19. Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví klesl v segmentu lázeňské léčebně-rehabilitační péče počet pobytových dnů meziročně o 29 %, což nemohlo pokrýt financování lázní. Ministerstvo zdravotnictví připravilo na záchranu lázní několik dotačních programů. Kromě pomoci udržení životaschopnosti lázeňských zařízení vedení odborového svazu vyvíjelo tlak na vládu a výsledkem bylo vyplacení odměn zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům i v lázních. Co se týká nezdravotnických profesí, tak to byl velký úspěch. Dle dostupných informací zaměstnavatelé (sektoru lázní) požádali o finanční prostředky z dotačního titulu na odměny za druhou vlnu epidemie nemoci COVID-19. V souvislosti s odměnami jsme v jednotlivých zařízeních řešili návrhy na vyjmutí těchto odměn ze splátkového kalendáře. Pandemie prokázala, že lázeňská zařízení nejsou schopná konkurovat ve výši mezd jiným sektorům a ani nemocnicím. Jednoznačně je nutné řešit jak odměňování – zvýšení mezd, tak benefity pro zaměstnance.

Jednání sekce se převážně točila okolo navyšování mezd, uzavírání kolektivních smluv. Kolektivní vyjednávání v některých zařízeních nebylo jednoduché, zaměstnavatelé nechtěli přistoupit k navyšování mezd v takové výši, jakou jim úhradová vyhláška nabízela.

Kromě osobního setkání jsme využili formu on-line jednání.

Co říci na závěr? Lázně se snaží pokračovat v nabídce poskytovaných služeb. Není to cesta jednoduchá, protože vše je závislé na poptávce klientů a stanovení úprav (podmínek) úhradové a kompenzační vyhlášky. V neposlední řadě je to práce vedení a zaměstnanců OS a za to jim patří poděkování. Poděkovat chci také všem zaměstnancům lázní a vedení ZO a popřát jim hodně zdraví a sil v práci.

Podobné články

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:23

Činnost sekce lázeňství od sjezdu OS do 30. 6. 2021

Po několika letech, kdy se sekce lázeňství z různých důvodů nescházela, se v roce 2019 opět podařilo obnovit její činnost.

Aktuality 13. 5. 2021 / 14:16

Sekce lázeňství jednala o aktuální situaci lázní a jejich zaměstnanců

V úterý 4. května se konalo formou on-line jednání sekce lázeňství. Jednalo se o současné situaci v lázních v době epidemie COVID-19, o financování lázní v souvislosti s vydáním kompenzační vyhlášky.

Aktuality 12. 10. 2020 / 11:46

Sekce lázeňství o problémech způsobených koronavirem

Ani o prázdninách odborová práce neustává a řeší se ožehavé problémy současnosti. Právě proto se 31. července v budově odborového svazu Praze uskutečnila schůzka sekce lázeňství.

Načíst další
 
Napište nám