Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků jednala o odměňování

Jednání výboru sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se konalo 24. ledna, z epidemických důvodů a kvůli velké vytíženosti členů sekce se konalo on-line. Přivítali jsme a představili ostatním členům novou členku výboru sekce Bc. Gabrielu Sýkorovou z Fakultní nemocnice Plzeň.

V první části se sekce věnovala navýšení platů a mezd od 1. ledna 2022. Místopředsedkyně Jana Hnyková popsala, jaké kroky podniklo vedení odborového svazu směrem k nové vládě, která zrušila mezi svátky nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a připravila nové nařízení, které bylo značně osekáno. Největší problémy se vyskytují v příspěvkových organizacích, protože již druhý rok nedostali navýšený plat zaměstnanci uvedení v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. To vede k všeobecné nespokojenosti mezi členy odborového svazu v příspěvkových organizacích.

V organizacích odměňování mzdou je situace s navýšením na rok 2022 lepší. Řada těchto odborových organizací uzavřela kolektivní smlouvy a navýšení dostali ve většině případů všichni zaměstnanci. Úhradová vyhláška s tímto zvýšením počítala.

Dalším aktuálním tématem byla vyhláška o povinném očkování vybraných profesí a k tomu se vyjádřily jednotlivé členky sekce ve svých příspěvcích a popsaly situaci v jejich lůžkovém zdravotnickém zařízení. Členky sekce byly seznámeny s prezentacemi o vývoji očkování v České republice a onemocnění COVID-19, které poskytl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek.

V bodě aktuální informace z rezortu zdravotnictví se diskutovalo o vzniku a založení odborových organizací patřící pod Pro Libertate. Členky byly seznámeny s připomínkami OSZSP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků, kterou osobně projednávaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková s hlavní sestrou ČR Alicí Strnadovou.

V diskuzi zazněly dotazy týkající se pokračování voucherů pro zdravotníky do lázní a na rehabilitaci v roce 2022. Za OS byla podaná informace, že tímto tématem se bude zabývat příští jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví

Byl vznesen podnět k odečtu daní za odborové příspěvky ve výši 3000 Kč. Vzhledem k navýšení financí spojených s odměnami je to nízká částka, která se odečítá, zda by se nemohla zvýšit v příštích letech. V závěru jednání byly členky sekce informované o blížících se vnitroodborových akcích.

Příště se sekce nelékařských zdravotnických pracovníků sejde 16. května 2022 v budově odborového svazu.

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:57

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků – plnění programu OS

Zpráva sekce nelékařských zdravotnických pracovníků o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 15. 10. 2021 / 22:57

Sekce nelékařů o nedostatku zdravotníků a odměňování

V pondělí 20. září 2021 se v Praze po dlouhé době uskutečnilo prezenční jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:33

Zpráva o činnosti sekce od sjezdu OS do 30. 6. 2021

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků pracovala ve složení Miroslava Jordánová, Radmila Poulová, Irena Šulcová, Bc. Martin Vojáček a Dagmar Volková, která je řídící sekce.

Načíst další
 
Napište nám