Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků – plnění programu OS

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků pracovala ve složení Miroslava Jordánová, Radmila Poulová, Irena Šulcová, Bc. Martin Vojáček a Dagmar Volková, která je řídící sekce. Garantkou sekce nelékařských zdravotnických pracovníků je místopředsedkyně OS Mgr. Jana Hnyková. V červnu 2020 odešel ze sekce Bc. Martin Vojáček a místo něj byla výkonnou radou jmenovaná Bc. Gabriela Sýkorová z Fakultní nemocnice Plzeň.

Sekce se od posledního sjezdu sešla celkem devětkrát a její intenzita setkávání byla ovlivněna pandemií COVID-19 v roce 2020 a 2021. Sekce využívala možnost scházet se on-line a prezenčně.

Na svých jednáních se sekce zabývala výší platů a mezd ve zdravotnictví a kolektivním vyjednáváním v jednotlivých nemocnicích v roce 2019, 2020 a 2021. Velkým problémem bylo zvýšení příplatku za směnnost a zvláštního příplatku za neuropsychickou zátěž, které nebylo dáno pevnou částkou, ale bylo stanoveno rozpětí a záleželo na kolektivním vyjednávání v jednotlivých nemocnicích o výši příplatku. Sekce kritizovala nedostatek finančních prostředků ve zdravotnických zařízeních, který ovlivňuje kolektivní vyjednávání a nárůst finančního ohodnocení zaměstnanců. Jeden ze zdrojů sekce viděla v částečném čerpání rezerv ze zdravotních pojišťoven a v navýšení příspěvku za státní pojištěnce. Posílení rozpočtu jak pojišťoven, tak i zdravotnických zařízení by vedlo i k navýšení platů a mezd. Sekce podpořila v roce 2019 akce Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví a požadavky na zvýšení mezd a platů v roce 2020 pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví o 1500 Kč. Kritizovala nespravedlivé navýšení platů a mezd v roce 2021, které bylo ovlivněno nastupující vládou Petra Fialy.

Po nástupu pandemie COVID-19 se sekce nelékařských zdravotnických pracovníků scházela minimálně z důvodu enormního zatížení zdravotnického personálu v nemocnicích, kde členky sekce pracují. Na druhé straně se členky sekce podle potřeby zapojovaly do činnosti odborového svazu, zodpovídaly různé dotazy vedení odborového svazu a činily kroky k nápravě problémů, které souvisely s nedostatkem osobních ochranných pracovních prostředků, testováním a očkováním a náhradou mzdy a platu. S nadměrnou zátěží zdravotníků se zvyšovaly i počty nakažených zdravotníků a opakovaně se řešil postup při uznávání onemocnění COVID-19 jako nemoci z povolání. V této souvislosti se řešily kompenzace zaměstnancům v případě karantény nebo infekční nemoci. Zvláštní pozornost členky sekce věnovaly podmínkám a vyplácení mimořádných odměn v lůžkových zdravotnických zařízeních za obě vlny pandemie COVID-19. Sekce ocenila vysoké nasazení vedení odborového svazu při získání odměn za I. a II. vlnu COVID-19 pro zaměstnance ve zdravotnictví. Ocenila i získaný benefit v podobě možnosti čerpání mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 zaměstnaných u poskytovatelů zdravotních služeb. Členky vyslovily zklamání nad nemožností čerpat tyto vouchery na obnovu psychických a fyzických sil v lázeňských zařízeních i v roce 2022 pro zaměstnance v nemocnicích, vyjma fakultních nemocnic.

Další oblastí jednání bylo personální obsazení v nemocnicích. Členky sekce upozorňovaly na kritický stav počtu personálu v nemocnicích, což omezuje dostupnost péče v jednotlivých nemocnicích a regionech. Mezi hlavní problémy, které způsobují nedostatek personálu, řadí členky sekce špatné pracovní podmínky, vysokou psychickou a fyzickou zátěž, zhoršené pracovní vztahy, neuznání veřejností a s tím související zvýšené násilí vůči pracovníkům ve zdravotnictví a v neposlední řadě i velké rozdíly mezi platy a mzdami. Sekce vždy podporovala vedle navýšení platů a mezd i další benefity pro nelékařské zdravotnické pracovníky a jejich stabilizaci. Členky sekce odmítly zrušení platových tabulek, protože by to ohrozilo nejen příspěvkové organizace, ale i mzdové nároky v nemocnicích akciových společnostech a v soukromých nemocnicích. Tento neuvážený krok by vedl k dalšímu odlivu zaměstnanců ze zdravotnictví.

Členky sekce se zabývaly také kompetencemi všeobecných a praktických sester a jejich legislativním ukotvením. Zásadně odmítly vznik komory sester a dalších nelékařských pracovníků jako zbytečnost.

Členky sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se aktivně zapojily svými zkušenostmi z praxe a hodnotily dopady transformace psychiatrické péče, zároveň projevily zájem o účast na jednání kulatých stolů na Ministerstvu zdravotnictví k transformaci psychiatrické péče.

V dalším období se bude sekce zabývat dopady pandemie COVID-19 na nelékařské zdravotnické pracovníky, organizací práce v této těžké době a s tím souvisejícími mzdovými a platovými podmínkami ve zdravotnictví, personálním obsazením ve zdravotnických zařízeních.

Členky sekce podporují dřívější odchod do důchodu pro nelékařské zdravotnické pracovníky za celoživotní namáhavou práci ve zdravotnictví.

Podobné články

Aktuality 9. 3. 2022 / 18:30

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků jednala o odměňování

Jednání výboru sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se konalo 24. ledna, z epidemických důvodů a kvůli velké vytíženosti členů sekce se konalo on-line.

Aktuality 15. 10. 2021 / 22:57

Sekce nelékařů o nedostatku zdravotníků a odměňování

V pondělí 20. září 2021 se v Praze po dlouhé době uskutečnilo prezenční jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:33

Zpráva o činnosti sekce od sjezdu OS do 30. 6. 2021

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků pracovala ve složení Miroslava Jordánová, Radmila Poulová, Irena Šulcová, Bc. Martin Vojáček a Dagmar Volková, která je řídící sekce.

Načíst další
 
Napište nám