Sekce nemocnic – plnění programu OS

Výbor sekce nemocnic je pětičlenný, garantem sekce je Dušan Papcún. Na schůzích výboru se sekce zabývá aktuální situací ve zdravotnictví, chystanými změnami v legislativě týkajícími se zdravotnictví. Také monitoruje vývoj kolektivního vyjednávání v nemocnicích, jeho výsledky, zejména jak proběhlo navyšování mezd v nemocnicích, které jsou akciovými společnostmi. Diskutuje o nedostatku zdravotního personálu v nemocnicích a jeho příčinách a snaží se hledat řešení.

Na toto téma měla sekce nemocnic konferenci, která se konala ve dnech 14. a 16. května 2019 v pražském Hotelu Olšanka pod názvem: Nemocnice – dopady personální krize x realita, rizika a budoucnost.

Sekce se připravovala na účast na kulatém stolu k reformě psychiatrické péče, který se měl uskutečnit 31. 3. 2020 na Ministerstvu zdravotnictví, ale neuskutečnil se, akci zastavil COVID-19.

Spolu s návratem k „normálnímu životu“ se také sekce snažila vrátit k běžné činnosti. Návrat k normálu se ale kvůli koronaviru dlouho nedařil, proto pokračovala další činnost sekce v on-line režimu.

27. 4. 2021 se konalo jednání psychiatrických nemocnic s Ministerstvem zdravotnictví o probíhající reformě psychiatrické péče. Závěrem on-line schůzky bylo, že je třeba vyvolat další jednání s Ministerstvem zdravotnictví s cílem upozornit na problémy z praxe.

18. 5. 2021 jednal výbor sekce on-line.

COVID-19 nás pronásledoval dlouho, další akce sekce nemocnic byly až v roce 2022.

21. 4. 2022 se konalo na Ministerstvu zdravotnictví jednání pod názvem: Reforma psychiatrické péče, role center duševního zdraví v systému péče, dopady na poskytovatele zdravotní a sociální péče. Z tohoto jednání vyšel poměrně podrobný článek v Bulletinu.

6. 6. 2022 jsme konečně mohli uskutečnit jednání výboru sekce na odborovém svazu v Praze. Zabývali jsme se aktuální situací v kolektivním vyjednávání a navyšováním mezd a platů v nemocnicích v krajích.

Informace o činnosti sekce se snažíme předávat prostřednictvím krajských rad a psaním zpráv do svazového Bulletinu.

Podobné články

Aktuality 25. 4. 2022 / 10:25

Konference o reformě psychiatrické péče

Společná konference Ministerstva zdravotnictví a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR o reformě psychiatrické péče se konala 21. dubna 2022.

Aktuality 5. 11. 2021 / 16:40

Odboráři z psychiatrických nemocnic se zástupci Ministerstva zdravotnictví

Ve středu 10. listopadu 2021 se uskutečnilo jednání zástupců odborů z psychiatrických nemocnic se zástupci Ministerstva zdravotnictví.

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:52

Zpráva o činnosti sekce nemocnic od sjezdu OS od 30. 6. 2021

Výbor sekce nemocnic je pětičlenný, garantem sekce je Dušan Papcún.

Načíst další
 
Napište nám