Sekce nezdravotnických pracovníků usiluje o spravedlivé odměňování

Vedení sekce nezdravotnických pracovníků léta usiluje o zvýšení platů a mezd nezdravotníků. Opakovaně jednáme o zlepšení postavení a odměňování nezdravotníků ve zdravotnických zařízeních. V praxi je totiž běžné, že se v souvislosti se zdravotnickými zařízeními zmiňují především zdravotnické profese a na to, že zákulisí tvoří všichni zaměstnanci napříč poskytovatelem péče, se často zapomíná.

Přitom většina z nás ví, jak je těžké získat kvalifikovaného elektrikáře, instalatéra, zámečníka, stravovací úsek se neobejde bez odborného vzdělání kuchařů, nutričních pracovníků, kteří musí mít přehled o dietách, alergiích atd. V případě jejich omylu může jít i o lidský život. V prádelnách se pere kontaminované a infekční prádlo, někdo ho musí opravovat, třídit, dopravit na jednotlivá oddělení. Je nutné likvidovat všechny odpady. Chod příslušných zařízení se neobejde bez personálního, ekonomického, či IT úseku. V tomto smyslu se nejedná o dělníky, pracovníky THP … jako v jiných odvětvích. Zaměstnanci zde pracují s různými chemikáliemi či přímo s infekčním materiálem a samozřejmě se musí pohybovat v rámci celého zdravotnického zařízení.

Naší dlouhodobou snahou je, aby byli nezdravotničtí pracovníci vnímáni jako součást týmu. Všichni dohromady se zdravotníky tvoří skupinu pracovníků ve zdravotnictví.

Problémy s odměňováním nezdravotníků komplikuje také nejednotnost systému odměňování, kterou se odbory snaží dlouhodobě změnit.

Úprava, která platí pro nemocnice obchodní společnosti – mzda, je vždy o dlouhodobém vyjednávání zaměstnavatele a odborů. Výsledek navýšení mezd nezdravotníků se odvíjí od toho, jak se podaří sjednat mzdy při kolektivním vyjednávání.

V příspěvkových organizacích jsou nezdravotničtí pracovníci odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1. Připomínáme, že zde nedošlo, přes obrovský tlak odborů, k navýšení platových tabulek již 2 roky a paradoxně i zde záleželo na dohodě mezi odbory a zaměstnavatelem.

Víme, že někde byli zaměstnavatelé uvědomělí, práce nezdravotníků si váží a navýšení se podařilo domluvit. Někde k tomu ovšem bohužel nedošlo. Smluvní volnost v odměňování zvláště ve zdravotnictví vnímáme velmi kontraproduktivně. Za zásadní z hlediska personální stabilizace považujeme jistotu spravedlivého odměňování pro zaměstnance. Je nutné, aby se platy a mzdy navyšovaly napříč všemi skupinami zaměstnanců. Pracujeme se zdravotníky ve společném kolektivu a jeden bez druhého se neobejde, rozdíly v odměňování přinášejí do pracovních kolektivů špatnou náladu.

Toto téma považujeme za zásadní. Nic nepřichází samo. To, co je logické pro nás, nemusí být zřejmé pro lidi zvenčí.

Stále dokola připomínáme, že nejen v lůžkových zařízeních pracují týmy zaměstnanců, bez kterých se tyto provozy neobejdou, a jedná se o neméně důležité skupiny zaměstnanců, jako jsou zdravotníci.

Vraťme se ještě k odměňování nezdravotníků podle platových tabulek. Za nezdravotníky jsme se dlouhodobě snažili o to, abychom byli zařazeni do zdravotnických tabulek, nebyla k tomu a zřejmě ani nyní není, politická vůle. Proto navrhujeme, aby byla pro vytvořena pro nezdravotnické pracovníky samostatná tabulka, která bude odrážet náročnost práce ve zdravotnictví. V té současné jsme totiž s herci, pracovníky muzeí, hudebníky, …, kde se rozhodně nemůže odrazit práce s infekčním materiálem, s pacienty mnohdy těžce imobilními a všemi zcela závislými na celém kolektivu personálu poskytovatele zdravotní a sociální péče… Práce ve zdravotnictví je týmová práce, jednotlivec, ač s velkým egem, nezmůže nic.

Ale naše úsilí musí pokračovat dál. 16. prosince 2021 se sešla sekce nezdravotnických pracovníků na jednání, kterého se zúčastnili Jitka Červená, Petr Veselý, Roman Carda, Libuše Pavlíková, Ing. Petr Popule a jako hosté Anna Kašpaříková a František Kuneš. Za vedení odborového svazu se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

Na programu byla kontrola úkolů z minulého jednání a výsledky z kolektivních jednání. Jednání zahájil Petr Veselý a vyzval přítomné, aby nás seznámili s výsledky kolektivních vyjednání a zda se již podařilo v zařízeních podepsat kolektivní smlouvy na letošní rok. Vesměs všude se vyskytl problém s odměňováním skupiny nezdravotníků. Zaměstnavatelé razili trend rozlišného odměňování. Pokud se podařilo vyjednat stejné podmínky pro navýšení mezd pro všechny zaměstnance, tak to bylo velkým úspěchem. V opačném případě nezdravotníci nepatřili do vybraných skupin, kterým by zaměstnavatel byl ochoten přidat.

Naším cílem je dosáhnout spravedlivých podmínek pro odměňování pracovníků ve zdravotnictví, což vyplynulo ze vzájemné diskuse všech přítomných. Bc. Dagmar Žitníková nás informovala o činnosti OS, o výsledcích jednání k platům a mzdám a ujistila nás, že odborový svaz má spravedlivé odměňování pro všechny zaměstnance jako jednu ze zásadních priorit. Dalším výstupem z jednání byl návrh na schůzku s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou.

Toto jednání se uskutečnilo na půdě ČMKOS 22. března 2022. Spolu s předsedou Josefem. Středulou se zúčastnily také místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a předsedkyně OS Dagmar Žitníková, za sekci nezdravotnických pracovníků se zúčastnili Petr Veselý, Roman Carda, Libuše Pavlíková, Petr Popule, Anna Kašpaříková a František Kuneš.

Přítomní živě diskutovali o problémech, které je tíží v rámci nejen mzdového odměňování. V průběhu debaty došlo na jednotlivá zařízení a předseda ČMKOS Josef Středula nabídl pomoc při řešení problémů, závěrem se rozhodl, že si najde čas a navštíví některou z nemocnic a seznámí se s provozem provozně-technického zázemí některého zdravotnického zařízení. Uvítali jsme tuto možnost a domluvil se termín návštěvy.

Byly vybrány nemocnice v Rokycanech a Písku. Návštěva se uskuteční v pátek 13. května 2022. Chceme ukázat i zákulisí nemocnic a přimět odpovědné osoby k jednání o nezdravotnických profesích ve zdravotnických zařízeních. Tato akce bude podpořena i příslušnou medializací.

Na závěr bychom chtěli dodat, že si velice vážíme toho, že vedení odborového svazu dokázalo vyjednat odměny za COVID-19 i pro nezdravotníky, a oceňujeme vstřícný přístup předsedy ČMKOS Josefa Středuly, který nás již dlouhodobě, spolu s vedením OSZSP ČR, podporuje a snaží se prosadit spravedlivější ohodnocení naší práce.

Libuše PAVLÍKOVÁ, garantka sekce

Petr VESELÝ, řídící sekce

 

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:58

Sekce nezdravotnických pracovníků – plnění programu OS

Zpráva sekce nezdravotnických pracovníků o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 16. 7. 2022 / 11:36

Navštívili jsme nemocnice v Rokycanech a v Písku

V pátek 13. května jsme vyrazili do nemocnic v Rokycanech a v Písku.

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:41

Zpráva o činnosti sekce od sjezdu OS do 30. 6. 2021

Výbor sekce stále upozorňuje na kritický nedostatek vlastních kvalifikovaných pracovníků obslužných provozů, nezbytných pro bezproblémový chod zdravotnických a sociálních zařízení.

Načíst další
 
Napište nám