Sekce pracovníků hygienické služby před jednáním s ministrem Válkem

Výbor sekce pracovníků hygienické služby se dne 7. dubna sešel, aby připravil program jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Jednání vedla řídící sekce MUDr. Gacka Slavíková, účastnil se celý výbor, pracovní skupina a k velké radosti také zástupce KHS Jihomoravského a zástupkyně nově založené odborové organizace KHS Libereckého kraje.

Zájem o jednání vyplývá i z informací, které se šíří ve všech krajských hygienických stanicích, zdravotních ústavech a Státním zdravotním ústavu. Již v loňském roce se začala připravovat restrukturalizace a centralizace orgánů ochrany veřejného zdraví. Je spousta otázek: jaké bude postavení krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu? Budou udržena všechna služební a pracovní místa? Bude dostatek financí? Bude kvalitní hygienická služba? Proč se bude centralizovat? Jak a kdy se bude novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví?

Na to nejsou jednoznačné odpovědi, a proto je třeba zorganizovat jednání za účasti ministra zdravotnictví a odpovědných zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví se zástupci odborů KHS, ZÚ a SZÚ.

Návrhy termínů budou zaslány ministrovi zdravotnictví včetně návrhu programu a požadavku na účast odpovědných zaměstnanců ministerstva. Ministr zdravotnictví bude na požadavek o jednání upozorněn také na jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví dne 8. dubna.

Podobné články

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:01

Se zástupci MZ o financování a změně zákona

Dne 30. srpna se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví k aktuálním otázkám finančního a personálního zabezpečení ...

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:56

Sekce pracovníků hygienické služby – plnění programu OS

Zpráva sekce pracovníků hygienické služby o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 29. 6. 2022 / 20:57

Sekce PHS jednala o odměňování, financování a nové systemizaci

Poslední jednání sekce pracovníků hygienické služby se před dobou dovolených konalo 29. června 2022 v budově odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám