Sekce pracovníků hygienické služby s hlavní hygieničkou Svrčinovou

Sekce pracovníků hygienické služby jednala 9. března s hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou o aktuální situaci a připravované reformě orgánů ochrany veřejného zdraví. Jednání se konalo v budově Ministerstva zdravotnictví, stranu odborů vedla řídící sekce MUDr. Gacka Slavíková, za Ministerstva zdravotnictví se spolu s hlavní hygieničkou zúčastnili ředitel odboru ochrany veřejného zdraví MUDr. Jan Marounek, MBA, vedoucí ekonomicko-správního oddělení Ing. Pavla Marešová a Ing. Silvie Slavíková z odboru výživy.

Výbor sekce se připravoval na jednání již na své předcházející schůzce dne 17. února. Členové  sekce si předali informace o připravované centralizaci krajských hygienických stanic, výstupech z porad ředitelů, stanoviscích ministerstva, také o chystané budoucnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu. Stálé diskuse jsou k otázkám finančního a personálního zabezpečení chodu orgánů ochrany veřejného zdraví.

Informace, které získáváme ohledně reformy hygienické služby, se stále mění, proto se výbor sekce sešel ještě jednou v budově Ministerstva zdravotnictví přímo před jednáním, aby si podklady a program aktualizoval.

Na programu byla otázka aktuálního postavení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na Ministerstvu zdravotnictví v době krizového řízení z důvodu války na Ukrajině, nutného zajištění podmínek pro občany z Ukrajiny a pokračující pandemie COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví předává a konzultuje požadavky k zajištění podmínek pro občany z Ukrajiny, kteří z důvodu války přicházejí do České republiky, s Ministerstvem vnitra. Ministerstvo zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, trvá na splnění podmínek očkování dětí při vstupu do školek, dětských skupin a škol. Orgány hygieny spolupracují v souladu se zákonem se všemi složkami integrovaného záchranného systému, sledují a vyhodnocují epidemickou situaci.

K finanční situaci nebyly sděleny nové informace, prostředky na provoz i platy byly v rozpočtu pro rok 2022 kráceny s tím, že nemá docházet k propouštění zaměstnanců. Jak tento protimluv budou řešit ředitelé krajských hygienických stanic, ukáže čas.

Otázka centralizace hygienické služby je v řešení, odbory požadují jednání za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. V současné době je řízení hygienické služby nastaveno podmínkami ve služebním zákoně, o personální politice rozhoduje na Ministerstvu zdravotnictví státní tajemník, o financích náměstkyně pro ekonomiku, odborné řízení má na starost hlavní hygienička. Toto trojvedení bez jasného jednotného řízení a odpovědnosti vyvolalo požadavek na změnu, a to cestou ustanovení centrálního řízení. Návrh již nyní vyvolává protichůdné postoje, názory a také obavy.

Odborový svaz a jeho sekce pracovníků hygienické služby se s připravovaným systémem postupně seznamují a budou ho s příslušnými představiteli projednávat. Jde o zachování a rozvoj ochrany a podpory veřejného zdraví, nemůže jít pouze o vynucení poslušnosti.

Podobné články

Aktuality 29. 11. 2022 / 11:49

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby se uskutečnil 28. listopadu 2022.

Aktuality 5. 11. 2022 / 8:52

Prohlášení odborového svazu k propouštění v hygienické službě

Vyzýváme vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby místo snižování počtu odborníků hygienickou službu stabilizovaly a posílily její rozpočet.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:01

Se zástupci MZ o financování a změně zákona

Dne 30. srpna se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví k aktuálním otázkám finančního a personálního zabezpečení ...

Načíst další
 
Napište nám