Sekce pro práci s členskou základnou chystá spolupráci s krajskými radami

Členové sekce pro práci s členskou základnou se sešli v pondělí 13. ledna 2014 a projednali marketingový plán činnosti na rok 2014.

Sekce požádala výkonnou radu o schválení grafické úpravy přihlášky do odborů.

Dalším úkolem pro rok 2014 budou semináře pro předsedy odborových organizací, hospodáře a členy dozorčích rad v odborových organizacích.

Na těchto seminářích, na kterých bude zajištěna účast člena sekce, se bude propagovat získávání nových členů.

Členové sekce budou kontaktovat krajské rady a vyzývat je k patronátu nad ZO v kraji.

Rovněž je důležitá propagace Zajišťovacího fondu odborového svazu, a tím získávání nových členů.

Propagace benefitního portálu Odbory Plus je dalším krokem k navýšení členské základny.

Na krajských konferencích bude doporučeno předsedům odborových organizací publikování informací o odborové práci ve formě Zpravodaje ZO.

Komunikace a spolupráce s regionálními pracovníky je základem dobrého fungování jednotlivých odborových organizací.

Budeme vyzývat odboráře k publikování ve svazovém časopise Bulletin a na webu odborového svazu www.zdravotnickeodbory.cz.

Sekce naváže spolupráci s mladými členy a zároveň oslovila dvě členky odborů k účasti v této sekci.

Děkujeme vám všem, kteří nejen udržujete členskou základnu, ale hlavně ji rozšiřujete svým osobním kontaktem se zaměstnanci nemocnic, sociálních služeb, hygieny, lázní, dětských domovů, záchránek a v nelékařských profesích.

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 14. 2. 2023 / 14:20

V Ostravě se náboru členů nebojí!

Jedním z palčivých problémů, které nás všechny v základních organizacích stále trápí, je nábor nových členů. Určitě to znáte, “nedají si říct a nedají si říct“.

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Načíst další
 
Napište nám