Zpráva o činnosti sekce od sjezdu OS do 30. 6. 2021

 

V uplynulém období došlo ve výboru sekce pro práci s členskou základnou ke dvěma změnám na vlastní žádost. Ve výboru sekce Jaroslavu Doleželovou vystřídala Ludmila Šromotová a v řízení sekce Bc. Janu Hozákovou vystřídal Bc. Jan Šusta. Jak z názvu sekce vyplývá, naše činnost směřuje ke všem členům OS. Cílem naší činnosti je především navyšování členské základny OS. Abychom tohoto cíle dlouhodobě dosahovali, vytyčili jsme si několik priorit, na kterých kontinuálně pracujeme.

 • Analýza stávající členské základny
 • V posledních dvou letech nárůst členské základny
 • Bohužel demografický vývoj členské základny ukazuje na nutnost podpory náboru nových členů:

-V příštích deseti letech odejde do důchodu 45 % současné členské základny!!!

 • Evidence členů
 • Vytipování potřebných dat o členech
 • Shromažďování jednotných dat o členech
 • Využití programu Trewis
 • Nábor nových členů a udržení stávajících členů
 • Vzdělávací semináře:

– Na nábor

– Řízení organizace

– Sociální sítě

 • Propagační materiály:

– Manuál ZO

Z důvodu časového vytížení a stále složitějšího hledání společných termínů k jednání byla zřízena pro členy výboru sekce uzavřená facebooková skupina, což se zejména v době koronavirové epidemie ukázalo více než praktické.

Co se povedlo:

 • V lednu 2019 v Bruselu účast na semináři Evropského odborového institutu (ETUI) aEvropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) Nábor aorganizování pracovníků veřejných služeb (Jan Šusta).
 • V květnu 2019 jsme se podíleli ve spolupráci s vedením OS a EPSU na uspořádání semináře v Praze pro členy OS – Nábor a organizování v odborech.
 • Další seminář zaměřený na nábor a organizování se konal opět ve spolupráci s vedením OS a EPSU v září 2019 v Praze.
 • V červnu 2020 se konal webinář EPSU s překladem do češtiny s názvem Budování odborové síly v krizi, kde jsme měli 11 účastníků z 20 možných.
 • Slibně pokračující zahraniční spolupráce.
 • Vytvoření vzorového materiálu pro ZO při propagaci své organizace – Manuál ZO.
 • Soutěž první pomoci pro děti – propagace odborů (Jana Hozáková).
 • Členové výboru sekce se pravidelně dělí o své zkušenosti prostřednictvím článků ve svazovém Bulletinu.
 • Členové výboru sekce podporují snahu vedení OS prezentovat činnost OS ijednotlivých ZO na facebooku OS.
 • Na krajských konferencích má sekce prezentaci o nutnosti navyšování členské základny.
 • Počínající zájem jednotlivců zapojit se do činnosti sekce.

Co se nepovedlo:

Kampaň Přidej se! – pozastaveno z důvodu nedostatku materiálu ke zpracování, což bylo zapříčiněno několika faktory, počínaje naší nezkušeností s takovýmito projekty a konče celkově převládající pasivitou členské základny v otázce náboru nových členů. Přesto se do budoucna, po vytvoření pevné náborové struktury, počítá s využitím tohoto konceptu.

Od září roku 2020 byla činnost sekce paralyzována epidemickou situací v ČR, kdy nebylo možné z důvodu pracovního vytížení či nemoci členů výboru sekce uskutečnit jednání.

Další jednání sekce se konalo 19. 4. 2021 on-line a hlavním bodem programu bylo předání informace a výstupu z měsíčního on-line workshopu „Strategie organizování ve veřejných službách“, kterého se aktivně zúčastnili Lubomír Francl, Zuzana Sargová, Ludmila Šromotová a Jan Šusta. Podařilo se rozpracovat pilotní projekt strategie k náboru členů a organizování stávajících členů, na základě praktických zkušeností z minulosti a současnosti. O podrobnostech byly členové informování ve svazovém Bulletinu.

V červnu čtrnáctého se v sídle odborového svazu uskutečnilo dlouho očekávané setkání face to face, pokračovalo se v přípravě projektu ohledně oslovení a spolupráce s vytipovanými základními organizacemi. Byly představeny praktické ukázky analýz základních organizací. V následujících měsících plánujeme rozšiřování těchto aktivit do základních organizací, jelikož budoucnost našeho svazu je v tom, jak silnou základnu si dokážeme vytvořit a udržet. A ať se nám to líbí, či ne, to je úkol nás v základních organizacích. Jestliže zůstaneme pasivní a rezignovaní k otázce členství v odborech, není možné si udržet současný standard služeb a vydobyté vyjednávací pozice svazu.

Podobné články

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Aktuality 17. 8. 2022 / 19:00

Sekce pro práci s členskou základnou – plnění programu OS

Zpráva sekce pro práci s členskou základnou o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 14. 7. 2022 / 15:20

Jednala sekce pro práci s členskou základnou

Dne 16. června 2022 se uskutečnilo zasedání sekce pro práci s členskou základnou za přítomnosti vedení a některých zaměstnanců odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám