Sekce pro práci s členskou základnou připomíná…

Tak máme po krajských konferencích, máme zvoleny členy do výkonné rady odborového svazu, nominovány členy do dozorčí rady i na vedoucí místa OS, známe složení krajských rad. Byly hektické a pracovní tyto podzimní konference. Připomněla se činnost svazu, zabývali jsme se hospodařením OS, hledáme cestu do budoucnosti, snažíme se najít rovnováhu mezi hospodářskými možnostmi a potřebami.

Sekce pro práci s členskou základnou připravila prezentaci pro podzimní konference, ale témat bylo tolik, že bude zveřejněna až na sjezdu. Téma členské základny ale ani tak nezapadlo.

V souvislosti s hospodařením OS je nutno si uvědomit, že máme vždy několik možností. Můžeme na vše rezignovat, postěžovat si na těžký osud, nepřející okolnosti a pomalu zaniknout. Můžeme také zvýšit odvod z členského příspěvku na činnost ústředí. Je to nepopulární a vždy bolestné – jak pro ZO, tak i pro funkcionáře, kteří navrhují toto zvýšení.

Je tu však i další cesta, a to zvýšení počtu členů našeho odborového svazu. Jeto cesta bolestná a strastiplná, avšak možná. V tuto chvíli by stačilo v každé ZO zvýšit počet členů o 20 a není třeba řešit deficit hospodaření OS, není třeba zvyšovat odvod.

Že je to cesta bolestná, ví každý, kdo se pokusil nové členy získat. Sekce dlouhodobě pracuje na podpoře této oblasti a společně s OS připravila seminář k získávání členů, podařilo se sehnat lektory (i zahraniční), podařilo se zajistit finance (ani seminář není zdarma, musíme jej zaplatit), co však drhlo, je dostatek aktivních zájemců.

Je to škoda, protože každý nový člen znamená nejen větší sílu našeho OS, ale také lepší hospodaření. Ano, 20 členů vypadá jako malé číslo, ale sehnat 20 nových členů je pořádná a odpovědná práce. Každý, kdo to osobně zkusil, ví, kolik práce dá získat nového člena a kolik úsilí stojí jej udržet.

Sjezd bude o budoucnosti odborového svazu. Budeme rekapitulovat minulé období, budeme hledat cesty pro další existenci. Ano, dokázali jsme společným úsilím zvrátit dlouhodobý trend úbytku členů. Poslední rok již prokazatelně rosteme a za to patří poděkování všem aktivním, kteří pochopili smysl našeho snažení, všem kteří šli s kůží na trh a získali nové členy.

Odbory se vrací k tématům minulého století. Chráníme zdraví zaměstnanců bezpečným pracovištěm i bezpečnou práci. Chceme pracovat a zároveň mít možnost užít si plodů své práce, tedy mít čas na rodinu, koníčky, smysluplný život i ekonomickou sílu… tedy sladit osobní a pracovní život. K prosazení těchto témat potřebujeme být silní, nejen ekonomicky, ale i personálně. Čím více nás bude, tím lépe bude možno prosazovat naše myšlenky, proto nezapomínejte a hledejte nové členy, vzdělávejte se v umění přesvědčit o myšlence odborů a buďte aktivní, protože jen tak máme budoucnost.

Přeji všem mnoho sil v tomto úkolu a těším se na setkání na listopadovém sjezdu!

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 14. 2. 2023 / 14:20

V Ostravě se náboru členů nebojí!

Jedním z palčivých problémů, které nás všechny v základních organizacích stále trápí, je nábor nových členů. Určitě to znáte, “nedají si říct a nedají si říct“.

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Načíst další
 
Napište nám