Sekce pro práci s členskou základnou se radila, jak nejlépe oslovovat členy

V pondělí 8. února se v Praze sešla sekce pro práci s členskou základnou na společném jednání se sekcí sociál a také s částí členů sekce nemocnic. Předmětem jednání bylo získávání informací od aktivních členů těchto sekcí. Odborový svaz má budoucnost jedině tehdy, když bude mít dostatek členů, neboť svou práci dělá pro své členy. Sekce pro práci s členskou základnou hledala podněty pro svou další práci i možnosti pomoci předsedům základních organizací při získávání nových členů.

Ukazuje se, že velkým problémem je fluktuace zaměstnanců, jejich krátký pracovní pobyt v organizaci. V zařízeních sociálních služeb jsou nízké platy, a tak mnohdy nově nastoupivší zaměstnanec ani nedokončí zkušební dobu a odchází dříve, než obdrží svou první výplatu. Po jejím obdržení odchází další vlna, takže nám zůstává jádro věrných srdcařů (již odborově organizovaných) a skupina stále se obměňujících nových zaměstnanců.

Situace ve zdravotnických zařízeních se stává podobnou, neboť neuspokojivé podmínky odměňování spojené se stále vyššími nároky zaměstnavatelů na zaměstnance vedou k podobné situaci. Veřejně známý nedostatek personálu v zdravotnických zařízeních je toho jasným důkazem.

Na základních odborových organizacích tak leží nelehké břímě, neboť starší členové odcházejí do důchodu nebo za jinou prací a nově příchozí se neztotožní ani se zaměstnavatelem, natož s odborovou organizací.

Kde tedy získat nové členy a jak?

Tento poznatek vedl odborový svaz k založení sekce pro práci s členskou základnou. Výměnou informací jsme dospěli k poznání, že jako odboráři neumíme prodat svou práci a zaujmout nečleny natolik, aby vstoupili do odborů. Náš svaz má výsledky, které nám oprávněně dávají argumenty na otázku: Proč být v odborech?

● Dokázali jsme opakovaně vyjednat navýšení platu všem skupinám pracovníků jak v sociálních službách, tak zdravotnictví.

● Silná základna dává legitimitu našemu vyjednávání.

● Stejně intenzivně pracujeme v oblasti BOZP i pracovních podmínek.

● Jedině silná, početně velká organizace je partnerem zaměstnavateli.

Každý zaměstnanec může tuto sílu podpořit svým vstupem do odborové organizace. Každý předseda ZO, každý člen výboru by měl být schopen vysvětlit, co všechno odborový svaz vyjednal i jakou práci odvedla ZO na místní úrovni.

Nestyďme se pochlubit výsledky své práce a ukažme, že jsme sebevědomým partnerem! Vedení sekce připravuje podkladové materiály i návody, jak postupovat, a měli by jste je obdržet ještě před krajskými poradami.

Ve vedení sekce došlo k personální obměně. Dlouholetou aktivní členku Jaroslavu Doleželovou nahradila ve funkci řídící sekce Jana Hozáková. Paní Doleželové děkujeme za dlouholetou aktivní práci a těšíme se na další spolupráci.

Vedení sekce očekává vaše podněty a návrhy. Jen společným úsilím jsme schopni zastavit propad členské základny!

Foto autor

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 14. 2. 2023 / 14:20

V Ostravě se náboru členů nebojí!

Jedním z palčivých problémů, které nás všechny v základních organizacích stále trápí, je nábor nových členů. Určitě to znáte, “nedají si říct a nedají si říct“.

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Načíst další
 
Napište nám