Sekce pro práci s členskou základnou vyhodnotila dotazníky

Sekce pro práci s členskou základnou vytvořila dotazníky, které byly rozdány účastníkům podzimních porad vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací. Nyní sekce dotazníky vyhodnotila.

Dotazník vyplnilo 96 členů odborů takto:

 

počítač

při své práci používá počítač            84 ZO

počítač nevlastní                            12 ZO

firemní počítač používá                   55 ZO

počítač, který vlastní ZO, používá    10 ZO

soukromý počítač používá               22 ZO

 

internet

přístup na internet má                   87 ZO

přístup nemá jen                            9 ZO

 

stránky OSZSP ČR sleduje

pravidelně                                   37 ZO

občas                                         57 ZO

nesleduje                                     2 ZO

 

spolupráce s regionálním pracovníkem

dostatečná                                  61 ZO

dostatečná spíše ano                   27 ZO

spíše nedostatečná                        1 ZO

žádná spolupráce                          7 ZO

 

informace z odborového svazu

dostatečné množství                     68 ZO

dostatek spíše ano                       26 ZO

nedostatek informací                      1 ZO

žádné informace                            1 ZO

 

zaměstnavatel prostory a techniku pro práci odborů

poskytuje                                     78 ZO

neposkytuje                                 18 ZO

 

výbor ZO se schází 

1-2x týdně                                    4 ZO

1x měsíčně                                  49 ZO

1x čtvrtletně                                 43 ZO

 

předseda odborové organizace

částečně uvolněný 0,1                   11 ZO

částečně uvolněný 0,2                     5 ZO

neuvolněný                                   80 ZO

 

Potěšilo nás: převážné používání počítače, kladně hodnocená práce regionálních pracovníků a dostatečné množství informací z OS.

Zaujalo nás: i když je předseda částečně uvolněný, sleduje informace z OS jen občas.

S dotazníkem budeme dále pracovat – například jak pomoci ZO, které nemají možnost pracovat na počítači atd.

 

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 14. 2. 2023 / 14:20

V Ostravě se náboru členů nebojí!

Jedním z palčivých problémů, které nás všechny v základních organizacích stále trápí, je nábor nových členů. Určitě to znáte, “nedají si říct a nedají si říct“.

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Načíst další
 
Napište nám