Sekce pro práci se členskou základnou vyzývá ke spolupráci!

Vážení členové odborů, dovolte mi vás informovat o činnosti sekce pro práci se členskou základnou. Sekce byla zřízena především za účelem získávání nových členů. Hezká myšlenka s horší realitou.

My členové sekce se sice snažíme a daří se nám v našich organizacích nové členy získávat, ale v jednotlivých ZO je situace svízelnější. Na získávání nových členů žádný recept nemáme, jen můžeme doporučit osobní kontakt a zviditelnění práce ZO v jednotlivých zařízeních.

V současné době připravujeme novou přihlášku do odborů, ve které jsou zdůrazněny výhody pro odboráře. Žádáme vás odboráře o podněty, jak získáváte nové členy a co se vám v poslední době podařilo.

Zároveň bychom chtěli rozšířit sekci pro práci se členskou základnou. Pokud budete mít nové informace, nebo se budete chtít stát členy sekce pro práci se členskou základnou, kontaktujte nás na adrese: odbory@nem-km.cz

Podobné články

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Aktuality 17. 8. 2022 / 19:00

Sekce pro práci s členskou základnou – plnění programu OS

Zpráva sekce pro práci s členskou základnou o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 14. 7. 2022 / 15:20

Jednala sekce pro práci s členskou základnou

Dne 16. června 2022 se uskutečnilo zasedání sekce pro práci s členskou základnou za přítomnosti vedení a některých zaměstnanců odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám