Sekce zdravotnických záchranných služeb – plnění programu OS

Situace na zdravotnické záchranné službě se relativně uklidnila, ačkoliv v poslední době dochází na některých ZZS opět k problémům v komunikaci ZO s vedením. Přetrvávají i dílčí problémy na jednotlivých ZZS plynoucí z krajského uspořádání. Problémem je především rozdílné vícezdrojové financování. V roce 2020 ukončil svoji činnost ve výboru sekce zdravotnických záchranných služeb Milan Pavlovič, jeho nástupkyní se stala Pavla Floriánová ze ZZS Karlovarského kraje.

Výbor sekce komunikuje operativně především elektronicky a schází se podle potřeby. Pravidelně 2x ročně se konají setkání zástupců odborových organizací při ZZS, v mezidobí se konají on-line schůzky k aktuálním problémům. Na těchto schůzkách dochází k výměně informací z jednotlivých regionů a ke zpětné informovanosti ZO o dění v oboru a činnosti odborového svazu. To přispívá k pružnějšímu řešení problémů, zejména v oblasti porušování zákoníku práce ze strany zaměstnavatelů, problematiky BOZP, která je stále aktuální a palčivá, ale i v oblasti odměňování.

Aktivní spolupráce funguje se všemi ZO působícími při záchranných službách. Mimo tyto schůzky probíhá o aktuálních problémech i živá diskuze po e-mailech. Sekce ZZS spolupracuje s Asociací ZZS ČR a s některými poslanci. Nachází také společné body s Komorou záchranářů ZZS ČR.

Neustále prosazujeme rozšíření sociálního programu pro zaměstnance ZZS, aby se přiblížili k ostatním složkám Integrovaného záchranného systému (IZS). Ať už se jedná o předdůchody nebo výsluhy, měli by záchranáři pro svoji vysokou neuropsychickou zátěž být zařazeni do vysoce rizikové skupiny. Sekce ZZS se snaží také o zvýšení a sjednocení zvláštního příplatku. Zatímco v řadě lůžkových zařízení jeho výše kopíruje horní hranici, u ZZS se většinou jen lehce „odlepuje“ od dolního minima. Dispečeři ZZS na tento příplatek ani nárok nemají. Proto byl z odborového svazu odeslán dopis všem hejtmanům, aby kraje navýšily provozní dotace pro ZZS, právě na zvýšení příplatků. Dopisy odeslaly svým hejtmanům i jednotlivé ZO. Bohužel se většinou odpovědí nedočkaly.

Dalším velkým problémem na ZZS, který sekce aktivně řeší, je stav a kvalita osobních ochranných pracovních prostředků. Kvůli krajskému uspořádání tu máme 14 různých typů oděvů v různém zbarvení a především v rozdílné kvalitě. Výběrová řízení bývají napadána, tak se záchranáři potýkají s nedostatkem ochranných oděvů.

V letech 2019-2022 sekce ZZS neuspořádala tradiční konferenci Bezpečná sanitka, a to z důvodů pandemie COVID-19. V roce 2021se však konalo výjezdní zasedání sekce ZZS se ZO na jižní Moravě a pro podzim roku 2022 se plánuje podobné setkání.

Členové výboru sekce pravidelně publikují v Bulletinu.

Členové výboru sekce se zúčastňují také vzdělávacích programů a seminářů pořádaných ČMKOS, kde pracují na společných projektech.

Členové sekce podporují ve svých aktivitách své kolegy v nemocnicích a sociálních službách, aktivně se staví proti omezování akutní péče v ČR a rušení zdravotnických pozic v pobytových zařízeních sociálních služeb. Aktivně připomínkují transformaci psychiatrické péče v ČR, poukazují především na její nesystémovost vzhledem ke stávajícímu stavu zdravotní péče o psychiatrické pacienty, vztahu k přednemocniční péči a k právům pacienta versus kompetencím nelékařských zdravotnických pracovníků.

V posledním období se sekce ZZS aktivně podílí na přípravě zákona o předčasných odchodech do penze pro členy výjezdových skupin a operátory zdravotnických operačních středisek. Úzce spolupracuje s předkladateli návrhu MUDr. Maškem a MUDr. Brázdilem, ale i dalšími poslanci a členy vlády. Zástupci ZO oslovili e-maily všechny poslance s žádostí o podporu novely zákona č. 155/1996 Sb., o důchodovém pojištění. Osobně se také zúčastnili dvou jednání Poslanecké sněmovny k tomuto tématu, kde viděli, že ač zákonodárci vyjadřují obdiv k naší práci, zaměstnanců si vůbec neváží, protože se schvalování změnilo v politický boj, a tudíž nedošlo ke schválení pozměňovacího návrhu.

V dalších letech si sekce zdravotnických záchranných služeb klade za cíle věnovat se legislativě, především dalšímu rozšíření sociálního programu pro zaměstnance záchranek, uvedení předdůchodů do praxe, zvýšení a sjednocení příplatků za směnnost a zvláštního příplatku na jejich horní hranici na všech ZZS, uznání zvláštního příplatku za zvýšenou neuropsychickou zátěž pro operátory zdravotnického operačního střediska a znovuzavedení infekčního příplatku pro výjezdové skupiny ZZS. Nadále bude sekce prosazovat kolektivní smlouvu vyššího stupně pro ZZS.

Sekce ZZS děkuje vládě, zdravotnímu výboru Poslanecké sněmovny, Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Asociaci zdravotnických záchranných služeb ČR a všem zúčastněným za mimořádnou jednorázovou odměnu pro záchranáře za zvládnutí situace způsobené COVID-19.

Sekce ZZS vyzývá zákonodárce, aby proměnili slova v činy a opravdu ocenili náročnost práce na ZZS, zvýšenou fyzickou a především psychickou náročnost profese, a vytvořili sociální pilíř v podobě možnosti dřívějšího odchodu do penze bez jejího krácení.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám