Sekce ZZS: Chceme zachraňovat, ne bojovat o vlastní přežití

Máme za sebou první polovinu roku 2011. Polovinu hektického roku plného změn. Polovinu roku plného tvrdé práce. A stejně jako všichni zdravotníci jsou ve střehu kvůli plánovaným reformám, ani záchranáři nezaháleli. Jedním z připravovaného balíčku zdravotnických zákonů je i zákon o zdravotnické záchranné službě, na který všichni čekáme již několik let. Historicky první zákon týkající se ZZS! Dodnes fungují záchranky na podkladě zastaralých zákonů z 60. let a Vyhlášky o ZZS z let 90. A to je pro jednu ze základních složek Integrovaného záchranného systému opravdu nevyhovující stav.

Posádky výjezdových skupin se často ocitají v situacích, kdy balancují až na hraně zákona. Nemají například právo vstoupit na cizí pozemek, i když je důvodné podezření, že se na místě nachází osoba ohrožená na životě. Prakticky denně jsou zaměstnanci ZZS vystavováni narůstající agresi pacientů a jejich příbuzných, kteří nebývají vždy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které by jejich emoce posilovaly. Jízda „pod majáky“ je riskantní a krizové dopravní situace je třeba řešit ve zlomku vteřiny. Pro špatná rozhodnutí zde bohužel není místo.

V očích většiny veřejnosti má naše práce stále ještě prestiž a záchranáři jsou vnímáni v pozitivním světle. Nicméně nedostatky v legislativě nemůže ani to nejpozitivnější veřejné mínění nahradit, rozhodně ne z dlouhodobého hlediska. Proto sekce zdravotnických záchranných služeb věnovala největší pozornost připomínkování zmíněného zákona o ZZS. Do připomínkových řízení se dostal návrh z dílny ještě ministra Julínka. Všichni si asi dokážeme představit, jak takový návrh zákona vypadal. Na tomto místě chci poděkovat celému vedení našeho odborového svazu v čele s předsedkyní Dášou Žitníkovou a oběma místopředsedy Ivou Břeňkovou a Ladislavem Kucharským a v neposlední řadě i právnímu oddělení OS za pečlivé zpracování všech připomínek z členské základny. Jejich přednesení legislativním orgánům byl úkol nelehký, hodný srovnání boje Dona Quijota de la Manchy s větrnými mlýny.

Naše připomínky se vracely jako bumerang s často nesmyslnou argumentací. Prodloužení limitů pro dojezd ze současných 15 na 20 minut prý není zhoršením dostupnosti zdravotní péče. Také sociální benefity pro zaměstnance ZZS lze, podle názoru některých zákonodárců, sjednat v kolektivní smlouvě. V době krácení rozpočtů a dalších škrtů záležitost poměrně těžko proveditelná.

Návrh sociálního programu pro záchranáře rozdělil politiky na dva tábory, a to napříč politickým spektrem. Ten prvý uznává náročnost a rizikovost naší práce, a tudíž i oprávněnost podobných výhod, jakými disponují ostatní základní složky Integrovaného záchranného systému (hasiči i policie). Druhý tábor tyto nároky s různými argumenty odmítá. Osobně jsem se setkal s (doufám extrémním) názorem, že je třeba odebrat tyto výhody i těm, kteří je už mají, natož je rozšiřovat na další skupinu.

Nezávisle na aktivitách odborového svazu se objevila i Výzva kladenských záchranářů na podporu sociálního programu. Z tohoto je vidět, že tento problém je opravdu velmi palčivý pro všechny záchranáře. Koneckonců představa 70letého záchranáře nastupujícího do sanitky a jedoucího k resuscitaci padesátiletého pacienta je poněkud absurdní, ovšem vzhledem k současnému vývoji nikoliv nereálná.

Sekce ZZS ale vyvíjí i jiné aktivity, než jen ty týkající se přípravy zákona o ZZS. V uplynulém pololetí uspořádala setkání se zástupci základních organizací OSZSP ČR. Tato setkání se uskutečňují pravidelně v jarním a podzimním termínu. Dochází tu k výměně poznatků a informací z jednotlivých krajů. Zaměřujeme se především na stav kolektivního vyjednávání, mzdové podklady, stav BOZP, ale letos na jaře i na stav připravenosti jednotlivých ZZS na tehdy hrozící krizi ve zdravotnictví spojenou s akcí LOKu Děkujeme, odcházíme. Výstupy ze setkání sekce ZZS se zástupci ZO slouží nejen pro porovnání stavu záchranek pro jednotlivé účastníky, ale i jako cenné podklady pro vedení OS při řešení problematických vyjednávání se zaměstnavateli.

Také květnová konference Bezpečná sanitka se setkala s kladnými ohlasy. Zajištění dýchacích cest alternativními pomůckami je trvale diskutovaným tématem a stále přináší nové informace nejen o postupech, ale především o zdokonalujících se prostředcích. Druhé nosné téma konference: „defenzivní, bezpečná jízda“, které přednesl zástupce firmy HCT, provozující školy smyku na autodromech po celé ČR, bylo poutavé a zajímavé i pro „ostřílené“ řidiče.

Nemůžeme jen nečinně sedět a čekat na to, co nám naši zákonodárci připraví, ale snažíme se, za velké podpory základních organizací OS, ovlivňovat dění kolem záchranek a sami připravovat akce pro naše členy. Edukace členské základny je velice důležitá nejen z hlediska profesního, ale i v pracovněprávní oblasti. Ochrana zaměstnaneckých výhod bude zřejmě v blízké době nedílnou součástí každého jednání se zaměstnavateli. A co si doslova nevyhádáme, to nebudeme mít.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám