Sekce ZZS se sešla se zástupci odborových organizací

V pondělí 13. listopadu se v Praze sešel výbor sekce zdravotnických záchranných služeb se zástupci odborových organizací působících při ZZS. Tyto schůzky se uskutečňují dvakrát do roka a těší se hojné účasti. Také tentokrát se sjeli zástupci ze všech koutů celé republiky, kromě Jihočechů, kteří se ze závažných důvodů nemohli zúčastnit.

Největším úspěchem odborového svazu v oblasti týkající se ZZS je posun řidičů do 8. platových tříd, který vláda na svém jednání 6. listopadu schválila v rámci novely katalogu prací. Odborový svaz na tomto posunu aktivně spolupracoval s Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR a opakovaně připomínkoval legislativu týkající se této problematiky.

Přítomní si poté vzájemně vyměnili informace z kolektivních vyjednávání, o benefitech a využívání FKSP. V souvislosti s tím vyvstala otázka vytvoření kolektivní smlouvy vyššího typu, protože v tuto chvíli se již Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR stala zaměstnavatelskou organizací, a tudíž i sociálním partnerem. S tímto podnětem bude sekce ZZS dále pracovat a sbírat náměty z jednotlivých záchranek. Tato kolektivní smlouva by potom byla nepodkročitelným minimem, ale současně by pořád nechávala prostor sjednat si benefity nad rámec této smlouvy.

Zástupci ZO diskutovali také o benefitech OS.

Spolupráce s T-Mobilem by od nového roku měla pokračovat opět v plném rozsahu s novými výhodnými tarify a jednodušší cestou přidávání telefonních čísel do PPS.

Pojištění právní ochrany D.A.S. bylo opět hodnoceno pozitivně. Některé výjezdové posádky přímo z místa zásahu řešily, prostřednictvím telefonní linky D.A.S., problémy, které by mohly být z právního hlediska sporné, ale i pomoc při dopravních nehodách sanitek.

Stále bohužel zůstává nevyřešena situace na Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje, kde stále platí stávková pohotovost.

Rádi bychom i v příštím roce zorganizovali konferenci Bezpečná sanitka, o kterou je dlouhodobě velký zájem ze strany členů našich ZO. Z námětů, které zazněly, by se mohla konference věnovat tématům BOZP, organizaci práce dispečinku a výjezdových skupin, indikacím výjezdů a právní ochraně členů výjezdových skupin. I tentokrát chceme minimalizovat náklady spojené s uspořádáním konference při zachování vysokého standardu.

Děkujeme vedení OS, především Dagmar Žitníkové a Lubomíru Franclovi, kteří připomínkovali obtížně vznikající katalog prací, díky kterému dojde k posunu řidičů vozidel ZZS až do 8. platové třídy. Děkujeme i všem našim aktivním členům a těšíme se na jarní setkání.

Foto Vít Přibylík

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám