Sekce ZZS za sebou má rok intenzivní práce

Dne 13. listopadu se v odpoledních hodinách po celostátní konferenci odborového svazu sešel výbor sekce zdravotnických záchranných služeb. Na programu bylo vyhodnocení činnosti v roce 2012, plánování akcí v roce 2013 i informace z výkonné rady, celostátní konference i aktuálního dění.

Práce výboru sekce ZZS je na dobré úrovni a daří se řešit problémy i dotazy členů. Letos vstoupily v platnost mnohé zákony, jež se dotýkají činnosti ZZS, a tak o dotazy a konzultace nebyla nouze. Společně s vedením OS se daří uspokojovat zájem členů a odpovídat dotazy. Také naše činnost ve spojení se zahraničními kolegy nabrala na intenzitě, což již bylo zveřejněno. Příští rok bude opět ve znamení zvýšené aktivity, neboť máme v plánu uspořádat mezinárodní konferenci a porovnat si právní podmínky výkonu povolání záchranáře v jednotlivých zemích. Jistě bude zajímavé porovnat odpovědnost a nároky na záchranáře u nás, na Slovensku, v Rakousku, Německu či Velké Británii.

Další den, 14. listopadu se sešla sekce ZZS se zástupci jednotlivých ZO. Osobně mě velmi těší zájem členů o činnost, neboť se dostavili zástupci takřka všech krajů. Omluvil se jen kolega z Plzeňského kraje pro nenadálou událost, ale i tak dodal mnoho informací potřebných pro další činnost. Tento profesionální přístup zavazuje výbor sekce k další odpovědné práci.

Úvodem setkání byli přítomni informováni o tom, co se podařilo v uplynulém roce a jaké neúspěchy je nutno dále dotáhnout do úspěšné realizace. Smršť zdravotnických zákonů definovala jasná pravidla pro jednotlivé subjekty zdravotnického segmentu. Krásná je teorie, ovšem bohatý je strom praktického života. Bude ještě nějaký čas trvat, než se podaří všechny mechanismy uvést do praxe, než všechny strany zažijí daná pravidla, než si všichni zvyknou na nová pravidla. Z podaných informací členů vyplývá, že to bude proces pozvolný, avšak možný. Situace se v jednotlivých krajích trochu odlišuje a vychází z místních zvyklostí. Odchylky jsou také dány jednotlivými zřizovateli a přístupem vedení jednotlivých ZZS. Aktuálně přijatá část sociálního programu pro záchranáře korunovala mnohaletou snahu o zlepšení podmínek. O tomto tématu pojednává samostatný článek a opět děkuji vedení OS za vytrvalou snahu a „buldočí“ neústupnost při prosazování tohoto legitimního požadavku.

Pro činnost ZZS je podstatná stabilita zřizovatele, kterým je krajský úřad a v Praze magistrát. Je po volbách do krajských zastupitelstev, takže nás čekají noví partneři ve vyjednávání. Příklad úspěšné práce našeho kolegy Oldřicha Škorňáka ukazuje, že je správné vést dialog s místními samosprávami, zřizovatelem i zaměstnavatelem, neboť potom lze dosahovat optimálních výsledků. Jeho osobním nasazení a důslednou aktivitou se podařilo vybudovat další výjezdové stanoviště ve Zlínském kraji za podpory místní samosprávy, právě díky jeho komunikačním schopnostem. Přejme si více takových kolegů i partnerů v jednání.

Kolektivní vyjednávání odpovídá době. Daří se udržet pracovní podmínky i zabraňovat poklesu v odměňování. Neustálý nárůst počtu výjezdů, zvyšující se agresivita i nervozita ve společnosti se trvale odrážejí v pracovních podmínkách záchranářů. Neustálý tlak na efektivitu umocňuje již tak vysoké napětí, proto je nutné intenzivně jednat o benefitech pro zaměstnance, vedoucí ke zmírnění dopadů. Kolegové v zahraničí potvrdili tezi, že nejdražší záchranář je ten, který odchází od ZZS. Snaží se proto předcházet fluktuaci zaměstnanců tvorbou sociálních podmínek tak, aby těchto odchodů bylo co nejméně. Tato oblast je u nás zatím v plenkách, proto bychom měli klást důraz i v kolektivním vyjednávání na dosažení sociálních benefitů.

Co nás čeká v příštím roce? Chtěli bychom dosáhnout stabilizace ZZS, zejména uplatněním zákona o ZZS i úzkou spoluprací se zřizovateli. Zamezit rozkolísání jistot v oblasti vzdělávání a pracovních podmínek. V dubnu nás čeká mezinárodní konference a mezi tím schůzky s členy i individuální konzultace k aktuálním problémům.

Věřím, že činnost sekce ZZS bude i nadále platná svým členům a aktivní účast bude odměnou všem, kdo se na činnosti sekce podílí.

Děkuji vedení OS i členům výboru sekce ZZS a přeji všem úspěšný rok 2013.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám