Seminář v Olomouci se věnoval BOZP v sociálních službách

V souladu s plánem činnosti svazových inspektorů BOZP na rok 2018 schváleným vedením odborového svazu a s ujednáním na jarní poradě s předsedy odborových organizací se dne 4. června 2018 v Olomouci uskutečnil seminář bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zúčastnily se ho mladé odborářky ve funkcích předsedkyně odborové organizace a členky výborů ZO řešící oblast BOZP.

Odborářky jsou zaměstnané v sociálních službách Olomouckého kraje a jedna je z rakouské firmy SeneCura Senior, Olomouc. Místem konání bylo regionální pracoviště svazové inspektorky bezpečnosti práce v Olomouci na Stupkové č. 18.

Ing. Dominika Tkáčová, svazová inspektorka bezpečnosti práce Moravskoslezského kraje, na semináři přednesla blok o paragrafech zákoníku práce pro oblast BOZP a pro činnost funkcionářů.

Agáta Šmehilová, svazová inspektorka bezpečnosti práce Olomouckého kraje, svým vystoupením navázala na prezentaci BOZP v sociálních službách, která zazněla na zasedání výboru sekce sociál dne 16. 4. 2018 v Praze. Zaměřila se na odborné téma kategorizace práce v sociálních službách. Přítomné seznámila se stanovisky odborníků na přiznání nároku na dodatkovou dovolenou a vysvětlila, kdy má zaměstnanec nárok na příplatek za ztížené prostředí.

Výbor sekce sociál zastoupený Mgr. Marcelou Holčákovou aktivně spolupracuje s inspektory BOZP a podporuje svými výstupy zejména odbornou informovanost, aby se s jejím využitím prosazovalo rovné jednání se zaměstnanci v sociálních službách, v domovech se zvláštním režimem a domovech pro seniory. Seminář BOZP svým odborným zaměřením k tomu přispěl.

Závěrem byla živá diskuse zaměřená na náročné pracovní podmínky a pracovní prostředí v propojení s nízkým finančním ohodnocením. Byla to taky skvělá příprava na setkání odborářů z veřejných služeb a veřejné správy dne 12. 6. 2018, jehož tématem byly platy.

„Budoucnost lze měnit vaším hlasem“ prohlásil před časem na odborovém semináři Eddy Stam z Anglie. My si plně uvědomujeme, že je potřeba našim hlasem měnit a ovlivňovat sociální jistoty zejména v sociálních službách.

Seminář BOZP byl ukončen dobrým obědem v malé restauraci Brondo.

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:37

Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání členů OS

V rámci spolupráce OS a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu zaměřeného na nábor a organizování v odborech.

Načíst další
 
Napište nám