Sešli jsme se na krajských konferencích. Děkujeme za vaši účast a zájem o dění

V září a v první polovině října jsme si již tradičně sešli na našich podzimních krajských konferencích. Krajské konference jsou velice významnou a důležitou příležitostí pro vzájemnou výměnu informací a ty letošní byly o to významnější, protože se konaly před VIII. sjezdem odborového svazu. Proto jsme na nich diskutovali o plnění programu odborového svazu za uplynulé čtyři roky, o stanovách v souvislosti s návrhy na jejich úpravu, o ekonomice odborového svazu a samozřejmě také o cílech OS pro další období.

Samozřejmě zazněly i zprávy o činnosti krajských rad a informace ze základních organizací. Pozornost byla věnována rovněž aktuálním informacím ze zdravotnictví a sociální péče, s důrazem na naše požadavky pro odměňování v roce 2019. Zde se bohužel opět potvrdilo, že jsou velké rozdíly v zařízeních, kde se odměňuje platem, a těch, kde se odměňuje mzdou. Znovu se ukázalo, že náš požadavek na sjednocení odměňování je oprávněný a budeme ho i nadále prosazovat. Podali jsme také informace o akcích, které svaz připravuje v nejbližším období.

Na krajských konferencích se konaly volby zástupců do orgánů odborového svazu. Byly zvoleny nové krajské rady (je potěšitelné, že si v některých krajích odsouhlasili rozšíření počtu členů krajské rady), konaly se volby členů výkonné rady OS (jejich volbu musí ještě potvrdit sjezd), ve většině krajů byli zvoleni i kandidáti na členy dozorčí rady a v neposlední řadě také byli podle klíče schváleného výkonnou radou zvoleni delegáti VIII. sjezdu.

Všechny krajské konference byly z pohledu vedení svazu příjemné, diskuse byla konstruktivní a bylo z ní vidět, že všichni účastníci mají zájem o dění ve svazu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom vám všem za vedení svazu aspoň takto poděkovat za to, že jste se konferencí účastnili, a to i v dnešní neutěšené personální situaci, kdy je pro vás mnohdy velmi obtížné se na akce odborového svazu uvolnit. Těšíme se na setkání s vámi na VIII. sjezdu odborového svazu.

Vedení odborového svazu děkuje všem členům orgánů odborového svazu i ostatním členům za jejich poctivou a obětavou práci, která jde často na úkor soukromí a rodinného života. Kolegům, kteří končí svou činnost, děkujeme obzvlášť.

Práce v odborech je nekonečná, mnohdy složitá a nedoceněná. Někdy se může zdát, že velké úsilí přináší malé výsledky. Ale pokud byste vy všichni nepřispívali ke zlepšování úrovně odměňování a zlepšování pracovních podmínek, je velká pravděpodobnost hraničící s jistotou, že by bylo hůř. Naším společným cílem je a musí být i v budoucnu, že bude líp.

Závěrem bychom vám všem chtěli popřát hodně štěstí a úspěchů v naší společné práci i v budoucnu.

Podobné články

Aktuality 6. 6. 2022 / 14:43

Hrdinové mezi námi

Nedá mi, abych nereagovala na nešťastnou událost, která se odehrála v tomto týdnu v Domově Alzheimer v Roztokách u Prahy.

Aktuality 2. 6. 2022 / 20:06

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Aktuality 1. 6. 2022 / 20:37

Komplikovaný Olomoucký kraj

Možná vás titulek Komplikovaný Olomoucký kraj překvapil, ale s určitou dávkou smutku a rozhořčení musím konstatovat, že jsem se nespletl a opravdu je to tak.

Načíst další
 
Napište nám